Koło Naukowe „Szkoła Debat Oksfordzkich” powstało w październiku 2014 roku. Jego zadaniem jest popularyzacja formy dyskusji publicznej, jaką jest debata oksfordzka.
Koło ma luźną strukturę, przynależą do niego zainteresowani studenci z kierunków: Bezpieczeństwo Narodowe oraz Ekonomia. Jego uczestnicy organizują wewnątrzuczelniane debaty oksfordzkie na wybrane tematy. W roku akademickim 2015/16 koło chce wystawić wlasną reprezentację w akademickich mistrzostwach Polski w debatach oksfordzkich.
Opiekunem koła jest dr Przemysław Łukasik.