Profilaktyka samobójstw wśród dzieci i młodzieży

Profilaktyka samobójstw wśród dzieci i młodzieży

W dniu 4 grudnia  w ramach współpracy z Zakładem Poprawczym w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz...

Narodowe Święto Niepodległości

Narodowe Święto Niepodległości

W dniu 11 listopada 2019 r. studenci Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św....

Nadanie doktorowi Vakhtangowi Maisai tytułu Honorowego ProfesofaWSBiP

Nadanie doktorowi Vakhtangowi Maisai tytułu Honorowego ProfesofaWSBiP

W dniu 18 października podczas posiedzenia Senatu WSBiP w Ostrowcu Św., miało miejsce uroczyste...

 • Profilaktyka samobójstw wśród dzieci i młodzieży

  Profilaktyka samobójstw wśród dzieci i młodzieży

  środa, 04, grudzień 2019 11:03
 • Narodowe Święto Niepodległości

  Narodowe Święto Niepodległości

  poniedziałek, 11, listopad 2019 15:51
 • Nadanie doktorowi Vakhtangowi Maisai tytułu Honorowego ProfesofaWSBiP

  Nadanie doktorowi Vakhtangowi Maisai tytułu Honorowego ProfesofaWSBiP

  piątek, 18, październik 2019 15:29
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa

  Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Od Międzymorza do Trójmorza. Inicjatywy integracyjne i...

  czwartek, 17, październik 2019 15:34

4 października br., w Auli im. Profesora Franciszka Ryszki odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2014/2015. Już po raz osiemnasty w historii ostrowieckiej Alma Mater zabrzmiał „Gaudeamus Igitur”, a zaproszonych gości oraz brać studencką powitała Rektor WSBiP – prof. dr hab. Bożena Zboina. W uroczystości uczestniczyło kilkuset studentów pierwszego roku.

W uroczystej inauguracji oprócz studentów i profesury WSBIP, uczestniczyli liczni goście, m.in.: poseł na Sejm RP – Zbigniew Pacelt, starosta ostrowiecki – dr Zdzisław Kałamaga, wicestarosta – Eligiusz Mich, wiceprezydent miasta - Paweł Górniak, wiceprzewodniczący sejmiku województwa świętokrzyskiego - Józef Grabowski, założyciele Uczelni – prof. zw. dr hab. Zbigniew Doliwa-Klepacki, prezesi - Stanisław Bobkiewicz, Wojciech Cholewiński, Dziekan Wydziału Pielęgniarstwa Uniwersytetu Medycznego w Lublinie – prof. dr hab. n. med. Teresa Kulik, były Rektor WSBiP prof. Stanisław Zaborniak, przedstawiciele zarządu UTW w Ostrowcu Św. - Józef Pazderski i Matylda Niewójt, prezes OTN – dr Aneta Pierścińska-Maruszewska, a także duchowni, dyrektorzy ostrowieckich szkół, przedsiębiorstw i placówek użyteczności publicznej związanych z uczelnią.

Otwierając uroczystość, rektor WSBiP, prof. dr hab. Bożena Zboina podsumowała miniony rok akademicki i przybliżyła perspektywy rozwoju uczelni. Podkreśliła, że strategicznym celem uczelni w bieżącym roku będzie przygotowanie uczących się do zawodowego funkcjonowania na rynku pracy. Zmiany w ustawie o szkolnictwie wyższym również kładą nacisk na kształcenie praktyczne i na jakość tego kształcenia.

Głos zabrał absolwent kierunku bezpieczeństwo narodowe – Jacek Budzień, który zapewnił studentów, że dokonali dobrego wyboru, a w Ostrowcu Świętokrzyskim zdobędą wiedzę fachową, cenioną na rynku pracy. Życzył im również, aby dobrze wykorzystali okres studiów, rozwijali się intelektualnie, bowiem WSBiP stwarza takie możliwości.

Uroczysty akt immatrykulacji poprzedziło wręczenie Rektorskich Dyplomów Uznania najlepszym studentom oraz absolwentom. W gronie wyróżnionych znaleźli się: Milena Żuchowska- Kierunek Pielęgniarstwo, Magdalena Cebula - Kierunek Pielęgniarstwo, Małgorzata Mazurkiewicz - Kierunek Pielęgniarstwo, Joanna Karwatowska - Kierunek Pielęgniarstwo, Marzena Kaczmarska - Kierunek Zdrowie Publiczne, Iwona Bernacka-Kierunek Zdrowie Publiczne, Patrycja Różalska - Kierunek Zdrowie Publiczne,

Dominika Lipka-Kierunek Bezpieczeństwo narodowe, Małgorzata Samson-Kierunek Ekonomia, Bożena Rogalińska - Kierunek Ekonomia, Kinga Popek-Kierunek Ekonomia, Krzysztof Małkiewicz - Kierunek Ekonomia, Małgorzata Grabowska-Kierunek Ekonomia, Wójcik Albert-Kierunek Geodezja i kartografia

Po akcie immatrykulacji pracownicy naukowi uczelni, studenci i zaproszeni goście wysłuchali wykładu inauguracyjnego pt. „Przystosowanie się do zmian, jako element współczesnego życia społeczno-gospodarczego”, wygłoszonego przez prof. Bogdana Klepackiego, Kierownika Zakładu Ekonomiki i Inżynierii Logistyki Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie.