Jair Bolsonaro - brazylijski Donald Trump

Jair Bolsonaro - brazylijski Donald Trump

W dniu 22 czerwca odbył się ostatni wykład otwarty w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w...

Juwenalia 2019

Juwenalia 2019

1 czerwca studenci WSBiP bawili się podczas Juwenaliów- swojego akademickiego święta. Studentki...

wizyta dr Aleksandry Jacyk

wizyta dr Aleksandry Jacyk

W dniach 13-15 maja WSBiP miała zaszczyt gościć urodzoną w Rosji wykładowczynię obecnie pracującą...

wykład otwarty dr Emmanuelle Hébert z Uniwersytetu w Louvain

wykład otwarty dr Emmanuelle Hébert z Uniwersytetu w Louvain

W dniu 13 kwietnia 2019 r. w murach Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu...

 • Jair Bolsonaro - brazylijski Donald Trump

  Jair Bolsonaro - brazylijski Donald Trump

  sobota, 22, czerwiec 2019 10:42
 • Juwenalia 2019

  Juwenalia 2019

  sobota, 01, czerwiec 2019 11:39
 • wizyta dr Aleksandry Jacyk

  wizyta dr Aleksandry Jacyk

  poniedziałek, 13, maj 2019 13:54
 • wykład otwarty dr Emmanuelle Hébert z Uniwersytetu w Louvain

  wykład otwarty dr Emmanuelle Hébert z Uniwersytetu w Louvain

  sobota, 13, kwiecień 2019 11:28

4 października br., w Auli im. Profesora Franciszka Ryszki odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2014/2015. Już po raz osiemnasty w historii ostrowieckiej Alma Mater zabrzmiał „Gaudeamus Igitur”, a zaproszonych gości oraz brać studencką powitała Rektor WSBiP – prof. dr hab. Bożena Zboina. W uroczystości uczestniczyło kilkuset studentów pierwszego roku.

W uroczystej inauguracji oprócz studentów i profesury WSBIP, uczestniczyli liczni goście, m.in.: poseł na Sejm RP – Zbigniew Pacelt, starosta ostrowiecki – dr Zdzisław Kałamaga, wicestarosta – Eligiusz Mich, wiceprezydent miasta - Paweł Górniak, wiceprzewodniczący sejmiku województwa świętokrzyskiego - Józef Grabowski, założyciele Uczelni – prof. zw. dr hab. Zbigniew Doliwa-Klepacki, prezesi - Stanisław Bobkiewicz, Wojciech Cholewiński, Dziekan Wydziału Pielęgniarstwa Uniwersytetu Medycznego w Lublinie – prof. dr hab. n. med. Teresa Kulik, były Rektor WSBiP prof. Stanisław Zaborniak, przedstawiciele zarządu UTW w Ostrowcu Św. - Józef Pazderski i Matylda Niewójt, prezes OTN – dr Aneta Pierścińska-Maruszewska, a także duchowni, dyrektorzy ostrowieckich szkół, przedsiębiorstw i placówek użyteczności publicznej związanych z uczelnią.

Otwierając uroczystość, rektor WSBiP, prof. dr hab. Bożena Zboina podsumowała miniony rok akademicki i przybliżyła perspektywy rozwoju uczelni. Podkreśliła, że strategicznym celem uczelni w bieżącym roku będzie przygotowanie uczących się do zawodowego funkcjonowania na rynku pracy. Zmiany w ustawie o szkolnictwie wyższym również kładą nacisk na kształcenie praktyczne i na jakość tego kształcenia.

Głos zabrał absolwent kierunku bezpieczeństwo narodowe – Jacek Budzień, który zapewnił studentów, że dokonali dobrego wyboru, a w Ostrowcu Świętokrzyskim zdobędą wiedzę fachową, cenioną na rynku pracy. Życzył im również, aby dobrze wykorzystali okres studiów, rozwijali się intelektualnie, bowiem WSBiP stwarza takie możliwości.

Uroczysty akt immatrykulacji poprzedziło wręczenie Rektorskich Dyplomów Uznania najlepszym studentom oraz absolwentom. W gronie wyróżnionych znaleźli się: Milena Żuchowska- Kierunek Pielęgniarstwo, Magdalena Cebula - Kierunek Pielęgniarstwo, Małgorzata Mazurkiewicz - Kierunek Pielęgniarstwo, Joanna Karwatowska - Kierunek Pielęgniarstwo, Marzena Kaczmarska - Kierunek Zdrowie Publiczne, Iwona Bernacka-Kierunek Zdrowie Publiczne, Patrycja Różalska - Kierunek Zdrowie Publiczne,

Dominika Lipka-Kierunek Bezpieczeństwo narodowe, Małgorzata Samson-Kierunek Ekonomia, Bożena Rogalińska - Kierunek Ekonomia, Kinga Popek-Kierunek Ekonomia, Krzysztof Małkiewicz - Kierunek Ekonomia, Małgorzata Grabowska-Kierunek Ekonomia, Wójcik Albert-Kierunek Geodezja i kartografia

Po akcie immatrykulacji pracownicy naukowi uczelni, studenci i zaproszeni goście wysłuchali wykładu inauguracyjnego pt. „Przystosowanie się do zmian, jako element współczesnego życia społeczno-gospodarczego”, wygłoszonego przez prof. Bogdana Klepackiego, Kierownika Zakładu Ekonomiki i Inżynierii Logistyki Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie.