Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Po raz kolejny Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim wspierała...

Nowoczesne Pielęgniarstwo

Nowoczesne Pielęgniarstwo

W dniu 11.10.2018 roku  w  Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach  została podpisana...

Inauguracja roku akademickiego 2018/2019

Inauguracja roku akademickiego 2018/2019

Już po raz 23. w murach Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. odbyła się...

Jubileusz 80. urodzin, 55- lecia święceń kapłańskich oraz 50-lecia pracy naukowo- dydaktycznej ks. prof. dr. hab. Jana Śledzianowskiego

Jubileusz 80. urodzin, 55- lecia święceń kapłańskich oraz 50-lecia pracy naukowo- dydaktycznej ks. prof. dr. hab. Jana Śledzianowskiego

22 września 2018 r. w murach Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. odbył się...

 • Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

  Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

  niedziela, 13, styczeń 2019 15:43
 • Nowoczesne Pielęgniarstwo

  Nowoczesne Pielęgniarstwo

  czwartek, 11, październik 2018 11:27
 • Inauguracja roku akademickiego 2018/2019

  Inauguracja roku akademickiego 2018/2019

  sobota, 29, wrzesień 2018 15:42
 • Jubileusz 80. urodzin, 55- lecia święceń kapłańskich oraz 50-lecia pracy naukowo- dydaktycznej ks. prof. dr. hab. Jana Śledzianowskiego

  Jubileusz 80. urodzin, 55- lecia święceń kapłańskich oraz 50-lecia pracy naukowo- dydaktycznej ks....

  sobota, 22, wrzesień 2018 15:21

Specjalności/ profile kształcenia:

 • Poradnictwo żywieniowe i detetyczne
 • Zarządzanie w ochronie zdrowia

O kierunku

Zdrowie Publiczne to nowatorski, dynamicznie rozwijający się kierunek studiów licencjackich. Program kształcenia integruje różne gałęzie wiedzy o człowieku, społeczeństwie, uwarunkowaniach i promocji zdrowia oraz warunkach zapewniania ludziom dostępności do instytucji zdrowia. Studenci nabywają kompetencje potrzebne do pracy w Zakładach Opieki Zdrowotnej wszystkich stopni referencyjności oraz w instytucjach rządowych, samorządowych i pozarządowych zajmujących się problematyką zdrowia publicznego jak również zajmowania stanowisk w administracji jednostek ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego na stanowiskach pracowników administracyjnych.

Celem kształcenia na kierunku Zdrowie Publiczne jest stworzenie środowiska profesjonalistów organizujących działalność instytucji zajmujących się zdrowiem i realizujących zadania na wielu płaszczyznach życia społecznego takich jak:

 • administracja rządowa, samorząd terytorialny oraz organizacje pozarządowe (Urząd Wojewódzki, Urząd Miejski, Sejmiki samorządowe, Starostwo powiatowe, Państwowy Urząd Nadzoru Ubezpieczeń)
 • nadzór sanitarny (Państwowa Inspekcja Sanitarna)
 • ochrona środowiska (Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne)
 • publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej (kliniki, szpitale, poradnie specjalistyczne, prywatne gabinety specjalistyczne)
 • instytucje promujące zdrowy styl życia (sanatoria, ośrodki wypoczynkowe)
 • instytucje ubezpieczeń zdrowotnych (Narodowy Fundusz Zdrowia)
 • instytucje ubezpieczeń społecznych (ZUS, KRUS).

Kadra

Na kierunku Zdrowie Publiczne zajęcia prowadzi kadra z WSBiP oraz kadra rekrutująca się z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Absolwenci kierunku ZDROWIE PUBLICZNE mogą podjąć pracę w:

 • instytucjach ubezpieczeń społecznych /ZUS, KRUS/,
 • instytucjach ubezpieczeń na życie,
 • klinikach, szpitalach, poradniach specjalistycznych
 • ośrodkach wypoczynkowych, sanatoriach,
 • zakładach opieki zdrowotnej,
 • wytwórniach wód leczniczych,
 • ośrodkach rehabilitacyjnych i ośrodkach odnowy biologicznej,
 • usługach profilaktyczno-leczniczych promujących zdrowy styl życia,
 • instytucjach ochrony środowiska /Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne/.

Program kształcenia obejmuje następujące przedmioty:

1. Przedmioty ogólne :

o BHP i podstawy ergonomii
o Filozofia z elementami logiki
o Język angielski
o Podstawy metodologii badań
o Podstawy pedagogiki
o Podstawy psychologii
o Podstawy socjologii
o Technologie informacyjne
o Wychowanie fizyczne

2. Przedmioty podstawowe :

o Ergonomia
o Nauka o człowieku
o Ochrona własności intelektualnej
o Podstawy biostatystyki
o Podstawy demografii
o Podstawy ekonomii
o Podstawy higieny
o Podstawy komunikacji interpersonalnej
o Podstawy komunikacji społecznej
o Podstawy ochrony środowiska
o Podstawy prawa
o Propedeutyka medycyny
o Seminarium dyplomowe

3. Przedmioty kierunkowe: 

o Ekonomia i finanse
o Kwalifikowana pierwsza pomoc
o Ochrona zdrowia pracujących
o Podstawy epidemiologii
o Podstawy nadzoru sanitarno-epidemiologicznego
o Podstawy ochrony zdrowia pracujących
o Podstawy polityki społecznej i zdrowotnej
o Podstawy promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
o Podstawy ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych
o Podstawy zdrowia środowiskowego
o Podstawy żywienia człowieka
o Polityka społeczna i zdrowotna
o Problemy zdrowia w skali międzynarodowej
o Propedeutyka zdrowia publicznego
o Ratownictwo medyczne
o Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
o Zdrowie środowiskowe

4. Przedmioty specjalizacyjne :

o Administracja ochrony zdrowia
o Ekonomika i finanse w ochronie zdrowia
o Komunikacja interpersonalna
o Kontraktowanie usług medycznych
o Marketing usług zdrowotnych
o Organizacja i zarządzanie
o Podstawy administracji ochrony zdrowia
o Podstawy prawa pracy
o Public relations w ochronie zdrowia
o Statystyka medyczna
o Systemy oceny pracy
o Technologie informacyjne w zarządzaniu i administracji
o Zarządzanie jakością
o Zarządzanie w ochronie zdrowia
o Zarządzanie zasobami ludzkimi