WSBiP gospodarzem wizyty młodzieży z Czerniowiec

WSBiP gospodarzem wizyty młodzieży z Czerniowiec

W dniach 6-14 lipca WSBiP była gospodarzem wizyty 10-osobowej grupa młodzieży polskiego...

Konferencja Programowa Narodowego Kongresu Nauki

Konferencja Programowa Narodowego Kongresu Nauki

W dniach 19-20 czerwca 2017r. na zaproszenie wystosowane przez Jarosława Gowina , Wicepremiera ,...

Baśniowa Noc w Bibliotece

Baśniowa Noc w Bibliotece

3 czerwca w całej Polsce odbyła się 3. edycja Nocy Bibliotek. Biblioteka WSBiP wraz z Miejską...

BAWIĄC UCZY, UCZĄC BAWI

BAWIĄC UCZY, UCZĄC BAWI

25 maja 2017 r. w bibliotece uczelnianej zgromadzili się miłośnicy komiksu, aby obejrzeć zbiory i...

 • WSBiP gospodarzem wizyty młodzieży z Czerniowiec

  WSBiP gospodarzem wizyty młodzieży z Czerniowiec

  czwartek, 06, lipiec 2017 08:53
 • Konferencja Programowa Narodowego Kongresu Nauki

  Konferencja Programowa Narodowego Kongresu Nauki

  poniedziałek, 19, czerwiec 2017 09:53
 • Baśniowa Noc w Bibliotece

  Baśniowa Noc w Bibliotece

  sobota, 03, czerwiec 2017 13:18
 • BAWIĄC UCZY, UCZĄC BAWI

  BAWIĄC UCZY, UCZĄC BAWI

  czwartek, 25, maj 2017 14:32

Specjalności/ profile kształcenia:

 • Poradnictwo żywieniowe i dietetyczne
 • Elektroniczna dokumentacja medyczna
 • Zarządzanie w ochronie zdrowia
 • Edukator zdrowia

O kierunku

Zdrowie Publiczne to nowatorski, dynamicznie rozwijający się kierunek studiów licencjackich. Program kształcenia integruje różne gałęzie wiedzy o człowieku, społeczeństwie, uwarunkowaniach i promocji zdrowia oraz warunkach zapewniania ludziom dostępności do instytucji zdrowia. Studenci nabywają kompetencje potrzebne do pracy w Zakładach Opieki Zdrowotnej wszystkich stopni referencyjności oraz w instytucjach rządowych, samorządowych i pozarządowych zajmujących się problematyką zdrowia publicznego jak również zajmowania stanowisk w administracji jednostek ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego na stanowiskach pracowników administracyjnych.

Celem kształcenia na kierunku Zdrowie Publiczne jest stworzenie środowiska profesjonalistów organizujących działalność instytucji zajmujących się zdrowiem i realizujących zadania na wielu płaszczyznach życia społecznego takich jak:

 • administracja rządowa, samorząd terytorialny oraz organizacje pozarządowe (Urząd Wojewódzki, Urząd Miejski, Sejmiki samorządowe, Starostwo powiatowe, Państwowy Urząd Nadzoru Ubezpieczeń)
 • nadzór sanitarny (Państwowa Inspekcja Sanitarna)
 • ochrona środowiska (Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne)
 • publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej (kliniki, szpitale, poradnie specjalistyczne, prywatne gabinety specjalistyczne)
 • instytucje promujące zdrowy styl życia (sanatoria, ośrodki wypoczynkowe)
 • instytucje ubezpieczeń zdrowotnych (Narodowy Fundusz Zdrowia)
 • instytucje ubezpieczeń społecznych (ZUS, KRUS).

Kadra

Na kierunku Zdrowie Publiczne zajęcia prowadzi kadra z WSBiP oraz kadra rekrutująca się z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Absolwenci kierunku ZDROWIE PUBLICZNE mogą podjąć pracę w:

 • instytucjach ubezpieczeń społecznych /ZUS, KRUS/,
 • instytucjach ubezpieczeń na życie,
 • klinikach, szpitalach, poradniach specjalistycznych
 • ośrodkach wypoczynkowych, sanatoriach,
 • zakładach opieki zdrowotnej,
 • wytwórniach wód leczniczych,
 • ośrodkach rehabilitacyjnych i ośrodkach odnowy biologicznej,
 • usługach profilaktyczno-leczniczych promujących zdrowy styl życia,
 • instytucjach ochrony środowiska /Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne/.

Program kształcenia obejmuje następujące przedmioty:

1. Przedmioty ogólne :

o BHP i podstawy ergonomii
o Filozofia z elementami logiki
o Język angielski
o Podstawy metodologii badań
o Podstawy pedagogiki
o Podstawy psychologii
o Podstawy socjologii
o Technologie informacyjne
o Wychowanie fizyczne

2. Przedmioty podstawowe :

o Ergonomia
o Nauka o człowieku
o Ochrona własności intelektualnej
o Podstawy biostatystyki
o Podstawy demografii
o Podstawy ekonomii
o Podstawy higieny
o Podstawy komunikacji interpersonalnej
o Podstawy komunikacji społecznej
o Podstawy ochrony środowiska
o Podstawy prawa
o Propedeutyka medycyny
o Seminarium dyplomowe

3. Przedmioty kierunkowe: 

o Ekonomia i finanse
o Kwalifikowana pierwsza pomoc
o Ochrona zdrowia pracujących
o Podstawy epidemiologii
o Podstawy nadzoru sanitarno-epidemiologicznego
o Podstawy ochrony zdrowia pracujących
o Podstawy polityki społecznej i zdrowotnej
o Podstawy promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
o Podstawy ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych
o Podstawy zdrowia środowiskowego
o Podstawy żywienia człowieka
o Polityka społeczna i zdrowotna
o Problemy zdrowia w skali międzynarodowej
o Propedeutyka zdrowia publicznego
o Ratownictwo medyczne
o Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
o Zdrowie środowiskowe

4. Przedmioty specjalizacyjne :

o Administracja ochrony zdrowia
o Ekonomika i finanse w ochronie zdrowia
o Komunikacja interpersonalna
o Kontraktowanie usług medycznych
o Marketing usług zdrowotnych
o Organizacja i zarządzanie
o Podstawy administracji ochrony zdrowia
o Podstawy prawa pracy
o Public relations w ochronie zdrowia
o Statystyka medyczna
o Systemy oceny pracy
o Technologie informacyjne w zarządzaniu i administracji
o Zarządzanie jakością
o Zarządzanie w ochronie zdrowia
o Zarządzanie zasobami ludzkimi