Detektyw uzupełnieniem pracy policjanta

Detektyw uzupełnieniem pracy policjanta

26 stycznia 2018 r. w murach WSBiP odbyła się debata pod hasłem "Detektyw uzupełnieniem pracy...

Każdy krok ma znaczenie

Każdy krok ma znaczenie

15 grudnia upłynął pod hasłem „Każdy krok ma znaczenie”. W murach Wyższej Szkoły Biznesu i...

VI Kiermasz Ciast Świątecznych w WSBiP

VI Kiermasz Ciast Świątecznych w WSBiP

W dniach 9-10 grudnia 2017 r. i 16-17 grudnia 2017 r., już po raz szósty Samorząd Studencki...

Wiceminister zdrowia w ostrowieckiej uczelni

Wiceminister zdrowia w ostrowieckiej uczelni

24 października w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyło się...

 • Detektyw uzupełnieniem pracy policjanta

  Detektyw uzupełnieniem pracy policjanta

  piątek, 26, styczeń 2018 15:34
 • Każdy krok ma znaczenie

  Każdy krok ma znaczenie

  piątek, 15, grudzień 2017 14:11
 • VI Kiermasz Ciast Świątecznych w WSBiP

  VI Kiermasz Ciast Świątecznych w WSBiP

  sobota, 09, grudzień 2017 13:39
 • Wiceminister zdrowia w ostrowieckiej uczelni

  Wiceminister zdrowia w ostrowieckiej uczelni

  wtorek, 24, październik 2017 11:46

Specjalności/ profile kształcenia

 • Instruktor fitness
 • Instruktor sportu
 • Instruktor aktywizacji ruchowej dzieci (gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna)

O kierunku

Studia na kierunku wychowanie fizyczne znajdują się w obszarze nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. W programie studiów jest wiele przedmiotów pedagogicznych, medycznych oraz pozwalających opanować umiejętności nauczania ruchu i usprawniania ciała.


Kadra

Na kierunku wychowanie fizyczne w WSBiP zajęcia będzie prowadziła kadra m.in. z Uniwersytetu Rzeszowskiego i Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach.


Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela wychowania fizycznego. Miejscem zatrudnienia absolwentów mogą być szkoły podstawowe, gimnazja, placówki oświatowo-wychowawcze, kluby sportowe, organizacje społeczne kultury fizycznej i turystyki.


Sylwetka absolwenta na podstawie ukończonego modułu:

Moduł I – Instruktor fitness

Instruktor Fitness posiada gruntowną wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie przygotowania i prowadzenia zajęć grupowych z zakresu różnych form fitness. Potrafi przygotować i metodycznie poprowadzić zajęcia o charakterze tanecznym jak i trening wzmacniający i kształtujący sylwetkę. Wie jak dostosować ćwiczenia do możliwości, wieku i stopnia zaawansowania grupy. Zna zasady budowy lekcji, budowy choreografii, potrafi dobrać metody treningowe przy opracowywaniu lekcji Zgodnie z zasadami muzyki i komunikacji werbalnej i niewerbalnej potrafi kolektywnie poprowadzić lekcję. Posiada wiedzę na temat doboru ćwiczeń i techniki wykonania wykorzystując różnorodne akcesoria fitness. Przygotowany jest do kreatywnej pracy, rozwoju i poszerzania wiedzy i umiejętności w różnych obszarach fitness. Potrafi kierować grupą, motywować i doradzać w zakresie doboru treningu, żywienia, przeciwskazań do uprawiania zajęć i określonych ćwiczeń, zapobiegając kontuzjom. Moduł Instruktor Fitness przygotowuje i uprawnia absolwentów do pracy m.in. w klubach fitness, ośrodkach sportowo – rekreacyjnych, domach kultury, na wczasach i obozach sportowych. Instruktor fitness uprawniony jest do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej w ramach zajęć grupowych fitness.

Moduł II – Instruktor sportu

Jest przygotowany do prowadzenia samodzielnej działalności szkoleniowo - treningowej w sporcie szkolnym oraz do działalności pomocniczej pod nadzorem trenera sportu w pozostałych obszarach sportu wyczynowego nie wymagającej licencji odpowiedniego Polskiego Związku Sportowego. Student otrzymuje legitymację instruktora sportu w danej dyscyplinie.

Moduł III – Instruktor aktywizacji ruchowej dzieci (gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna)

Celem programu modułu gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej jest przygotowanie studentów do realizacji procesu zapobiegania i leczenia ruchem wad postawy ciała u dzieci i młodzieży. Absolwenci potrafią planować i realizować proces korekcji wad postawy ciała oraz skutecznie im zapobiegać, dbając o prawidłowy rozwój fizyczny dziecka w różnym wieku i okresie rozwoju ontogenetycznego. Posiadają wiedzę i umiejętności, które uprawniają do prowadzenia zajęć o charakterze kompensacyjno-korekcyjnym w placówkach oświatowych, wychowawczo-opiekuńczych oraz placówkach ochrony zdrowia.


Przedmioty realizowane w ramach kierunku Wychowanie Fizyczne

Przedmioty przygotowujące do zawodu nauczyciela:

 • Pedagogika
 • Psychologia
 • Podstawy dydaktyki
 • Emisja głosu
 • BHP i Ergonomia
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Technologia informacyjna

Przedmioty podstawowe

 • Anatomia
 • Antropologia
 • Biochemia
 • Fizjologia
 • Teoria wychowania fizycznego

Przedmioty kierunkowe

 • Antropomotoryka
 • Biomechanika
 • Edukacja zdrowotna
 • Ćwiczenia kompensacyjno-korekcyjne
 • Historia kultury fizycznej
 • Metodyka wychowania fizycznego
 • Organizacja i prawo w oświacie
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Rytmika i taniec z metodyką
 • Teoria i metodyka sportu
 • Zabawy i gry ruchowe z metodyką
 • Sporty indywidualne
 • Gimnastyka z metodyką
 • Lekkoatletyka z metodyką
 • Fitness z metodyką
 • Pływanie z metodyką
 • Sporty indywidualne (do wyboru): tenis stołowy, kulturystyka, gimnastyka artystyczna, karate
 • Sporty zespołowe
 • Koszykówka z metodyką
 • Piłka nożna z metodyką
 • Piłka ręczna z metodyką
 • Piłka siatkowa z metodyką
 • Sporty zespołowe (do wyboru): korfball, unihokej, futsal, rugby
 • Praktyka wdrożeniowa
 • Praktyka w szkole podstawowej

Przedmioty dodatkowe

 • Język obcy
 • Elementy historii kultury europejskiej / historia regionu (do wyboru)
 • Etyka / kultura języka (do wyboru)
 • Podstawy biologii
 • Dyscypliny rekreacyjne (do wyboru): jogging, nordic walking, cheerlaeders, taniec
 • Zimowe formy aktywności ruchowej (do wyboru – narciarstwo lub snowboard)
 • Podstawy statystyki
 • Podstawy rekreacji z elementami treningu zdrowotnego
 • Seminarium dyplomowe
 • Protokół dyplomatyczny

Przedmioty w ramach modułów

Moduł I - instruktor fitness

 • Specjalizacja instruktorska
 • Dietetyka i suplementacja
 • Odnowa biologiczna i masaż
 • Zarządzanie instytucjami sportowymi i rekreacyjnymi
 • Profilaktyka urazów w wf i sporcie
 • Praktyka w klubie fitness/szkoła

Moduł II - instruktor sportu

 • Specjalizacja sportowa
 • Dietetyka i suplementacja w sporcie
 • Odnowa biologiczna i masaż w sporcie
 • Zarządzanie instytucjami sportowymi i rekreacyjnymi
 • Profilaktyka urazów w wf i sporcie
 • Praktyka w klubie sportowym

Moduł III - Instruktor aktywizacji ruchowej dzieci (250 godz.)

 • Rozwój psychofizyczny i sprawność organizmu dzieci i młodzieży
 • Charakterystyka anatomo-patologiczna wad postawy ciała
 • Postępowanie korekcyjne z diagnozowaniem postawy ciała
 • Podstawy pedagogiki wczesnoszkolnej
 • Podstawy zdrowia psychospołecznego dzieci
 • Metodyka wychowania fizycznego przedszkolnego
 • i wczesnoszkolnego
 • Indywidualne i zespołowe formy aktywizacji ruchowej
 • Muzyczne formy aktywizacji ruchowej
 • Choreoterapia
 • Gry dydaktyczne i zabawy świetlicowe
 • Praktyka śródroczna
 • Praktyka ciągła