Detektyw uzupełnieniem pracy policjanta

Detektyw uzupełnieniem pracy policjanta

26 stycznia 2018 r. w murach WSBiP odbyła się debata pod hasłem "Detektyw uzupełnieniem pracy...

Każdy krok ma znaczenie

Każdy krok ma znaczenie

15 grudnia upłynął pod hasłem „Każdy krok ma znaczenie”. W murach Wyższej Szkoły Biznesu i...

VI Kiermasz Ciast Świątecznych w WSBiP

VI Kiermasz Ciast Świątecznych w WSBiP

W dniach 9-10 grudnia 2017 r. i 16-17 grudnia 2017 r., już po raz szósty Samorząd Studencki...

Wiceminister zdrowia w ostrowieckiej uczelni

Wiceminister zdrowia w ostrowieckiej uczelni

24 października w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyło się...

 • Detektyw uzupełnieniem pracy policjanta

  Detektyw uzupełnieniem pracy policjanta

  piątek, 26, styczeń 2018 15:34
 • Każdy krok ma znaczenie

  Każdy krok ma znaczenie

  piątek, 15, grudzień 2017 14:11
 • VI Kiermasz Ciast Świątecznych w WSBiP

  VI Kiermasz Ciast Świątecznych w WSBiP

  sobota, 09, grudzień 2017 13:39
 • Wiceminister zdrowia w ostrowieckiej uczelni

  Wiceminister zdrowia w ostrowieckiej uczelni

  wtorek, 24, październik 2017 11:46

Studia II stopnia na kierunku pielęgniarstwo adresowane są do osób, które posiadają dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo.

Czas trwania studiów: 4 semestry.
Liczba godzin: 1300 zajęć dydaktycznych w tym 1140 godzin teoretycznych
Praktyki: Realizacja praktyk odbywa się w specjalistycznych zakładach opieki zdrowotnej.
Czas trwania praktyk - 4 tygodnie (160 godzin)
Tryb studiów: stacjonarny i niestacjonarny

Kwalifikacje absolwenta:
Absolwenci 2-letnich studiów (stacjonarnych i niestacjonarnych) kierunku pielęgniarstwo studia drugiego stopnia uzyskują dyplom ukończenia wyższych studiów magisterskich z tytułem magistra. Absolwent posiada umiejętności: posługiwania się zaawansowaną wiedzą z obszaru nauk medycznych i pielęgniarstwa; świadczenia zindywidualizowanej opieki w zakresie pielęgniarstwa; organizowania i nadzorowania opieki pielęgniarskiej; nawiązywania współpracy z członkami zespołu w zakresie doskonalenia jakości opieki; prowadzenia edukacji prozdrowotnej; wdrażania nowych metod, technik i rozwiązań organizacyjnych oraz identyfikowania obszarów podejmowania badań i uczestniczenia w badaniach. Absolwent jest przygotowany do pracy w: publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej; administracji państwowej i samorządowej oraz szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Absolwent ma ukształtowane nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz jest przygotowany do kontynuowania edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).
Po ukończeniu studiów II stopnia absolwenci zdobędą dyplom z tytułem magister pielęgniarstwa.


Treści kształcenia obejmują efekty kształcenia zgodne
z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 9 maja 2012r.
w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa
(Dz. U. z dnia 5 czerwca 2012 r., poz. 631).

Studia maja profil praktyczny i obejmują następujące grupy efektów kształcenia:

1. WYBRANE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU NAUK SPOŁECZNYCH

o Podstawy psychoterapii       
o Teoria pielęgniarstwa     
o Pielęgniarstwo europejskie      
o Zarządzanie w pielęgniarstwie     
o Podstawy zarządzania      
o Dydaktyka  medyczna      
o Język angielski       
o Zarządzanie środowiskiem i bezpieczeństwem pracy pielęgniarek   
o Technologie informacyjne w pielęgniarstwie   
o Elementy statystyki       
o Badania naukowe w pielęgniarstwie    
o Psychologia zdrowia  
o Systemy wsparcia pacjenta i rodziny
o Technologie informacyjne w pielęgniarstwie
o Wyklad monograficzny

2. NAUKI W ZAKRESIE OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ

o Intensywna terapia i pielęgniarstwo w intensywnej opiece medycznej
o Pielęgniarstwo pulmonologiczne i pulmonologia 
o Pielęgniarstwo diabetologiczne i diabetologia 
o Pielęgniarstwo onkologiczne i onkologia
o Pielęgniarstwo kardiologiczne i kardiologia 
o Pielęgniarstwo neurologiczne i neurochirurgiczne oraz neurologia i neurochirurgia
o Pielęgniarstwo psychiatryczne i psychiatria
o Pielęgniarstwo hematologiczne  i hematologia
o Pielęgniarstwo nefrologiczne i nefrologia    
o Pielęgniarstwo geriatryczne i geriatria    
o Pielęgnowanie ran przewlekłych 

3. WYBRANE SPECJALISTYCZNE NAUKI KLINICZNE

o Nowoczesne techniki diagnostyczne
o Medycyna prewencyjna w położnictwie i ginekologii
o Okulistyka
o Dermatologia
o Chirurgia onkologiczna

4. WYBRANE ZAGADNIENIA OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ 
Moduły do wyboru: (dwa z czterech)


Moduł pielęgniarstwa pediatrycznego
Pielęgniarstwo pediatryczne
Medycyna prewencyjna w pediatrii
Klasyfikacja diagnoz pielęgniarskich i procedur pielęgniarskich w pediatrii

Moduł pielęgniarstwa w środowiskowo- rodzinnego
Pielęgniarstwo środowiskowo-rodzinne
Medycyna prewencyjna w opiece środowiskowo-rodzinnej
Klasyfikacja diagnoz pielęgniarskich i procedur pielęgniarskich w opiece środowiskowo-rodzinne

Moduł pielęgniarstwa internistycznego
Pielęgniarstwo internistyczne
Medycyna prewencyjna w internie
Klasyfikacja diagnoz pielęgniarskich i procedur pielęgniarskich w internie

Moduł pielęgniarstwa chirurgicznego
Pielęgniarstwo chirurgiczne
Medycyna prewencyjna w chirurgii
Klasyfikacja diagnoz pielęgniarskich i procedur pielęgniarskich w chirurgii