Wiceminister zdrowia w ostrowieckiej uczelni

Wiceminister zdrowia w ostrowieckiej uczelni

24 października w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyło się...

Jubileusz 60-lecia pracy twórczej

Jubileusz 60-lecia pracy twórczej

W sobotę 14 października, w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. odbyło się...

Inauguracja roku akademickiego 2017/2018

Inauguracja roku akademickiego 2017/2018

W sobotę, 30 września 2017 roku odbyła się, już po raz 22., inauguracja roku akademickiego w...

 • Wiceminister zdrowia w ostrowieckiej uczelni

  Wiceminister zdrowia w ostrowieckiej uczelni

  wtorek, 24, październik 2017 11:46
 • III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Nowe trendy w edukacji i praktyce pracowników ochrony zdrowia; profesjonalizm kluczem do bezpieczeństwa pacjenta,

  III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Nowe trendy w edukacji i praktyce pracowników...

  piątek, 20, październik 2017 11:56
 • Jubileusz 60-lecia pracy twórczej

  Jubileusz 60-lecia pracy twórczej

  sobota, 14, październik 2017 14:17
 • Inauguracja roku akademickiego 2017/2018

  Inauguracja roku akademickiego 2017/2018

  sobota, 30, wrzesień 2017 14:11

Specjalności/ profile kształcenia:

 • Zarządzanie mediami społecznościowymi i systemami biznesu elektronicznego
 • Technologie internetowe i bazy danych


O kierunku

Absolwent kierunku informatyka będzie posiadał wszechstronne przygotowanie informatyczne (systemy operacyjne, języki programowania, , bazy danych, sieci komputerowe, aplikacje internetowe, technologie mobilne) i ogólne (matematyka, fizyka, podstwy prawa, ekonomiki, język obcy) niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie informatyka.

Studenci w trakcie studiów realizują wiele przedmiotów o profilu praktycznym, co oznacza to, że główny nacisk kształcenia związany jest ze zdobywaniem umiejętności praktycznych potrzebnych do wykonywania zawodu.

Zestaw przedmiotów kierunkowych został tak dobrany, aby dawał wszechstronne wykształcenie w dyscyplinie informatyka. To ogólne wykształcenie będzie odpowiednio uściślane i poszerzane w zależności od wyboru jednej z dwu specjalności: Zarządzanie mediami społecznościowymi i systemami biznesu elektronicznego oraz Technologie internetowe i bazy danych.

Każda ze specjalności będzie charakteryzowała się odmiennym rozłożeniem akcentów, w zależności od założonego profilu. Dodatkowo absolwenci obu specjalności będą  ukierunkowani na znajomość strategii marketingowej w Internecie, utrzymywania relacji z klientami, przygotowywania analiz marketingowych kanałów on-line, kreowania i pozycjonowania marki w Internecie, tworzenia kampanii reklamowych, planowania, organizowania i przeprowadzania akcji marketingowych i wizerunkowych w popularnych serwisach społecznościowych.


Charakterystyka specjalności:

Wybierając specjalność: Zarządzanie mediami społecznościowymi i systemami biznesu elektronicznego student zrealizuje przedmioty pozwalające wdrażać responsywne strony WWW, sklepy internetowe w oparciu  o systemy zarządzania treścią, administrować systemami zarządzania treścią, programować aplikacje internetowe w tym aplikacje mobilne, obsługiwać oraz wdrażać procesy biznesowe w oparciu o zintegrowane systemy informatyczne na przykładzie SAP, wykorzystywać media społecznościowe w celach biznesowych, wspomagać prowadzenie biznesu za pomocą internetowych  systemów informatycznych i transakcji elektronicznych, kreowania wizerunku firmy w mediach społecznościowych, analizy zasięgu skuteczności oddziaływać reklamowych w mediach elektronicznych, e-marketing, bezpieczeństwa internetowych systemów informatycznych i transakcji elektronicznych.

Wybierając specjalność Technologie internetowe i bazy danych student zrealizuje przedmioty pozwalające mu nauczyć się projektowania i wdrażania aplikacji internetowych w szczególności stron internetowych, sklepów internetowych, forów dyskusyjnych, zarówno na urządzenia stacjonarne jak i mobilne, projektować i wrażać systemy zarządzania treścią jak witryny WWW, sklepy elektroniczne, fora dyskusyjne, projektowania, wdrażania, utrzymywania i zarządzania komputerowymi bazami danych, administrowania systemami komputerowych baz danych, uruchamianie i utrzymywanie i administrowania usługami serwerów internetowych ; zapewnienia bezpieczeństwa danych w internetowych systemach informatycznych, zapewnienia bezpieczeństwa transakcji elektronicznych, zapewnienia ochrony danych osobowych i informacji poufnych zawartych w systemach informatycznych.


Kadra

Na kierunku Informatyka wykładają specjaliści, łączący doświadczenie dydaktyczne, profesjonalizm oraz praktyczne doświadczenie nabyte podczas pracy w sektorze publicznym i prywatnym, w tym osoby pełniące kierownicze role w administracji państwowej (np. w zakresie cyberbezpieczeństwa). Wśród wykładowców znajdują się specjaliści z w zakresie najnowszych technologii informatycznych, mającą przekazać studentom nie tylko rzetelną wiedzę, ale i najbardziej aktualne osiągnięcia w zakresie informatyki.


Przedmioty w roku akademickim 2017/2018

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE

 • Analiza matematyczna
 • Algebra liniowa z geometrią analityczną
 • Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka
 • Matematyka dyskretna
 • Podstawy fizyki
 • Podstawy elektrotechniki i elektroniki
 • Technika cyfrowa
 • Przetwarzanie i transmisja danych.
 • Prawo cywilne, autorskie i ochrona danych osobowych
 • Elementy prawa gospodarczego
 • Podstawy ekonomii
 • Etyka biznesu
 • Marketing i badania marketingowe
 • Język obcy (angielski)

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE:

 • Algorytmy, struktury danych i metody numeryczne.
 • Języki i paradygmaty programowania
 • Wstęp do programowania strukturalnego i obiektowego
 • Programowanie obiektowe
 • Architektura systemów komputerowych
 • Systemy operacyjne
 • Sieci komputerowe
 • Grafika komputerowa
 • Bazy danych i systemy baz danych
 • Projektowanie stron internetowych i aplikacji internetowych
 • Bezpieczeństwo systemów komputerowych
 • Sztuczna inteligencja
 • Inżynieria oprogramowania

WYBRANE PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE:

 • Tworzenie i administracja serwisów internetowych
 • Projektowanie stron internetowych, aplikacji internetowych i aplikacji mobilnych w językach programowania (C++, C#, Java, PHP, ASP.NET)
 • Programowanie w frameworkach internetowych
 • Projektowanie i zarządzanie komputerowymi bazami danych
 • Zarządzanie systemami baz danych
 • Administracja serwerami usług sieciowych
 • Grafika i multimedia w e-biznesie,
 • Bazy i hurtownie danych w e-biznesie,
 • Systemy rozproszone w e-biznesie,
 • Programowanie aplikacji mobilnych
 • Programowanie w środowisku sieciowym
 • Rozwiązania chmurowe i hosting internetowy
 • Zarządzanie bezpieczeństwem informacji
 • Cyberbezpieczeństwo i audyt systemów informatycznych
 • Elementy kryptografii i ochrona informacji niejawnych
 • Gospodarka wirtualna i handel elektroniczny,
 • E-marketing,
 • Technologie i narzędzia biznesu elektronicznego
 • Media społecznościowe w biznesie
 • Kreowanie wizerunku firmy w Internecie i mediach społecznościowych,
 • Technologie mobilne w biznesie,
 • Narzędzia pozycjonowania witryn biznesowych
 • Systemy ekspertowe
 • Pozyskiwanie i analiza danych internetowych