Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Po raz kolejny Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim wspierała...

Nowoczesne Pielęgniarstwo

Nowoczesne Pielęgniarstwo

W dniu 11.10.2018 roku  w  Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach  została podpisana...

Inauguracja roku akademickiego 2018/2019

Inauguracja roku akademickiego 2018/2019

Już po raz 23. w murach Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. odbyła się...

Jubileusz 80. urodzin, 55- lecia święceń kapłańskich oraz 50-lecia pracy naukowo- dydaktycznej ks. prof. dr. hab. Jana Śledzianowskiego

Jubileusz 80. urodzin, 55- lecia święceń kapłańskich oraz 50-lecia pracy naukowo- dydaktycznej ks. prof. dr. hab. Jana Śledzianowskiego

22 września 2018 r. w murach Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. odbył się...

 • Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

  Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

  niedziela, 13, styczeń 2019 15:43
 • Nowoczesne Pielęgniarstwo

  Nowoczesne Pielęgniarstwo

  czwartek, 11, październik 2018 11:27
 • Inauguracja roku akademickiego 2018/2019

  Inauguracja roku akademickiego 2018/2019

  sobota, 29, wrzesień 2018 15:42
 • Jubileusz 80. urodzin, 55- lecia święceń kapłańskich oraz 50-lecia pracy naukowo- dydaktycznej ks. prof. dr. hab. Jana Śledzianowskiego

  Jubileusz 80. urodzin, 55- lecia święceń kapłańskich oraz 50-lecia pracy naukowo- dydaktycznej ks....

  sobota, 22, wrzesień 2018 15:21
 1. Każdy uczestnik specjalizacji musi posiadać kwalifikacje w zakresie badania fizykalnego (potwierdzenie w karcie specjalizacji uczestnika przed zaliczeniem szkolenia posiadane kwalifikacje), udokumentowane uwierzytelnioną kopią:
 • dyplomu uzyskania tytułu specjalisty po 2001 r., lub
 • zaświadczenia o ukończeniu kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne, lub
 • zaświadczenia o ukończeniu kursu z zakresu badania fizykalnego Advanced Physical Assessment, lub
 • dyplomu uzyskania tytułu licencjata pielęgniarstwa/położnictwa, począwszy od naboru 2012/2013
 1. Pracować w zawodzie co najmniej 2 lata w okresie ostatnich 5 lat.
 2. Posiadać aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej.

Uwaga: kurs specjalistyczny w zakresie wywiad i badanie fizykalne (możliwość ukończenia w trakcie specjalizacji)

Dodatkowo warunkiem przystąpienia do egzaminu państwowego jest spełnienie przez pielęgniarkę, wymogów zawartych w aktualnie obowiązującym rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.
Wraz z wnioskiem o zakwalifikowanie do egzaminu państwowego pielęgniarka jest zobowiązana przedłożyć zaświadczenieo ukończeniu kursów specjalistycznych ujętych w poniższej tabeli.

 

LP DZIEDZINA PIELĘGNIARSTWA WYMAGANE KURSY SPECJALIZACYJNE
1.

Pielęgniarstwo anestezjologiczne

i intensywnej opieki

Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego,

Resuscytacja krążeniowo - oddechowa.

2. Pielęgniarstwo geriatryczne Leczenie ran dla pielęgniarek.
3. Pielęgniarstwo internistyczne

Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego,

Resuscytacja krążeniowo – oddechowa.

4. Pielęgniarstwo onkologiczne Brak dodatkowych kursów.
5. Pielęgniarstwo opieki paliatywnej

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa.

6. Pielęgniarstwo pediatryczne

Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego,

Resuscytacja krążeniowo - oddechowa.


Województwo Świętokrzyskie 

 

Województwo Mazowieckie 

 

Pielęgniarstwo internistyczne Pielęgniarstwo internistyczne
Pielęgniarstwo operacyjne
Pielęgniarstwo geriatryczne
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
Pielęgniarstwo opieki paliatywnej
Pielęgniarstwo onkologiczne
Pielęgniarstwo pediatryczne