samorzad_banner.jpg
Druki do pobrania Format Plik
ZARZĄDZENIE REKTORA nr 38/2019 z dnia 7 października 2019r. w sprawie kryteriów wymaganych do ubiegania się o stypendium socjalne i stypendium Rektora w semestrze zimowym w roku akademickim 2019/2020
PDF ikona pdf2
ZARZĄDZENIE REKTORA nr 12/2018 z dnia 7 maja 2017r w sprawie terminarza roku akademickiego 2018/2019 PDF ikona pdf2
ZARZĄDZENIE REKTORA nr 43/2019 z dnia 29 października 2019r. w sprawie miesięcznych kwot poszczególnych rodzajów stypendiów i zapomogi w semestrze zimowym w roku akademickim 2019/2020 PDF ikona pdf2