Wiceminister zdrowia w ostrowieckiej uczelni

Wiceminister zdrowia w ostrowieckiej uczelni

24 października w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyło się...

Jubileusz 60-lecia pracy twórczej

Jubileusz 60-lecia pracy twórczej

W sobotę 14 października, w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. odbyło się...

Inauguracja roku akademickiego 2017/2018

Inauguracja roku akademickiego 2017/2018

W sobotę, 30 września 2017 roku odbyła się, już po raz 22., inauguracja roku akademickiego w...

 • Wiceminister zdrowia w ostrowieckiej uczelni

  Wiceminister zdrowia w ostrowieckiej uczelni

  wtorek, 24, październik 2017 11:46
 • III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Nowe trendy w edukacji i praktyce pracowników ochrony zdrowia; profesjonalizm kluczem do bezpieczeństwa pacjenta,

  III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Nowe trendy w edukacji i praktyce pracowników...

  piątek, 20, październik 2017 11:56
 • Jubileusz 60-lecia pracy twórczej

  Jubileusz 60-lecia pracy twórczej

  sobota, 14, październik 2017 14:17
 • Inauguracja roku akademickiego 2017/2018

  Inauguracja roku akademickiego 2017/2018

  sobota, 30, wrzesień 2017 14:11

Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. realizuje kształcenie podyplomowe dla pielęgniarek pozwalające na doskonalenie zawodowe w ramach kursów specjalistycznych, kwalifikacyjnych oraz specjalizacji zgodnie z zamieszczonym wykazem i programami kształcenia na stronie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie (www.ckppip.edu.pl).
Czas trwania kształcenia uzależniony jest od ilości godzin danego programu.
Koszt danego rodzaju kształcenia uwarunkowany jest liczbą grup.


Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek

Rodzaj kształcenia:
Kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek

Cel kształcenia:
Uzyskanie przez pielęgniarkę kwalifikacji do wykonywania świadczeń w zakresie edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia oraz świadczeń opiekuńczych, wychowawczych, diagnostycznych, pielęgnacyjnych, leczniczych i rehabilitacyjnych w środowisku zamieszkania świadczeniobiorcy, w środowisku jego pobytu, w zdrowiu, chorobie i niepełnosprawności, niezależnie od wieku i płci.

Czas kształcenia:
Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu kwalifikacyjnego wynosi 325 godzin dydaktycznych , w tym:
zajęcia teoretyczne – 150 godzin,
zajęcia praktyczne – 175 godzin.

Plan nauczania:

Lp.

Nazwa modułu

Liczba godz. teorii

Miejsce realizacji stażu

Liczba godz. stażu

1.

Podstawowa opieka zdrowotna i medycyna rodzinna

      15

              ------

     

       -------------

2.

Pielęgniarstwo rodzinne

      30

             --------

      -------------

3.

Promocja zdrowia i profilaktyka w środowisku zamieszkania świadczeniobiorcy z uwzględnieniem aktualnie realizowanych programów zdrowotnych

      30

     

           -----------

    ----------------

4.

Problemy zdrowotne w poszczególnych etapach życia

    

       75

POZ Pielęgniarstwo rodzinne

    105

Centrum psychiatryczne albo Poradnia zdrowia psychicznego

      21

Poradnia rehabilitacyjna albo Oddział rehabilitacyjny

      14

Poradnia diabetologiczna albo Poradnia lekarza rodzinnego

      21

Poradnia opieki paliatywnej albo hospicjum

      14

Łącznie

      150

    175

Koszt: 1200 zł

Bliższe informacje w sprawie kursu można uzyskać pod nr tel. 41 263 21 10; 260 40 40


 Szczepienia ochronne dla pielęgniarek

Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. organizuje od dnia 24.03.2017, kurs specjalistyczny pt. szczepienia ochronne dla pielęgniarek.

Cel kształcenia

Przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie szczepień ochronnych, postępowania w przypadku wystąpienia niepożądanego odczytu poszczepiennego (NOP) oraz prowadzenia sprawozdawczości w zakresie szczepień ochronnych.

Czas trwania kształcenia

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu . Staż wynosi 80 godzin dydaktycznych:

zajęcia teoretyczne – 35 godzin
zajęcia praktyczne – 45 godzin

Plan nauczania

L.p.

Nazwa
modułu

Liczba godzin teorii

Miejsce realizacji stażu

Liczba godzin stażu

Łączna liczba godzin kontaktowych

I

Organizacja szczepień ochronnych w Polsce

7

-

-

7

II

Podstawy szczepień ochronnych

14

-

-

14

III

Szczepienia ochronne noworodków

4

Oddział noworodkowy albo Oddział położniczo- noworodkowy

15

19

IV

Szczepienia ochronne dzieci
i młodzieży oraz osób dorosłych

10

Punkt szczepień dla dzieci
i młodzieży

10

40

Poradnia pulmonologiczna

10

Podstawowa opieka zdrowotna (gabinet zabiegowy)

10

Łącznie

35

 

45

80

Koszt: 300 zł

JESZCZE MOŻESZ DOŁĄCZYĆ

Bliższe informacje w sprawie kursu można uzyskać pod nr tel. 41 263 21 10; 260 40 40