erasmus_banner.jpg

Wykaz uczelni partnerskich na lata 2014 – 2021

Lp. Nazwa uczelni i kraj Zakres współpracy

Wymiana kadry STT

(szkolenia, staże, obserwacje – 2 do 4 dni)

Wymiana kadry STA

(prowadzenie zajęć – 2 do 4 dni, 8 godzin

Studenci studia (co najmniej 3 miesiące, max. 12 miesięcy Studenci praktyki (co najmniej 2 miesiące, max. 12 miesięcy) 
1. Daugavpils University, Łotwa Pedagogika Tak 1 Tak 1 Tak 2 Tak 2
2. Polotsk State University, Białoruś

Geodezja

Nauki społeczne

Tak 2 Tak 2 Tak 2 Tak
3. The Armed Forces Academy General Milan Ratislav Stefanik, Słowacja Bezpieczeństwo Narodowe  Tak 2 Tak 2 Tak 2 Tak
4. Kauno Kolegija, Litwa Ekonomia, Tak 1 Tak 2 Tak 2 Tak
5. Catholic University in Ruzomberok, Słowacja

Pielęgniarstwo, Fizjoteriapia,

Praca społeczna

Tak 1 Tak 2 Tak 2 Tak
6. Tomas Bata University in Zlin, Czechy Pielęgniarstwo Tak 2 Tak 3 Tak 2 Tak
7. Vysoká škola bezpecnostného manažérstva v Košiciach, Słowacja Bezpieczeństwo Narodowe Tak Tak Tak Tak
8.

Università Vita-Salute San Raffaele
Milano,

Włochy

Pielęgniarstwo Tak Tak Tak Tak
9.

„Stefan cel Mare“ University of Suceava

(Universitatea „Stefan cel Mare“ Suceava)

Rumunia

Pedagogika

Ekonomia

Tak Tak Tak Tak


erasmusp ofertyw