erasmus_banner.jpg

Program Erasmus+

W ramach Programu Erasmus+ studenci mogą się ubiegać o wyjazdy na studia i na praktyki w innych krajach uczestniczących w programie (czyli w krajach programu) oraz w niektórych krajach partnerskich z innych regionów świata

Na każdym z poziomów studiów (czyli na studiach pierwszego i drugiego stopnia) można skorzystać z wyjazdu lub wyjazdów trwających łącznie do 12 miesięcy. Minimalny czas pobytu na studiach za granicą wynosi 3 miesiące, a na praktyce – 2 miesiące. Do łącznej liczby miesięcy są jednak wliczane – w ramach każdego poziomu studiów – wcześniejsze wyjazdy w ramach Programu Erasmus („Uczenie się przez całe życie”).

Kraje Programu

33 państwa określane jako kraje programu: 28 państw członkowskich Unii Europejskiej; Islandia, Liechtenstein, Norwegia; Turcja; była Jugosłowiańska Republika Macedonii.

Kraje programu współfinansują Program Erasmus+ i biorą w nim udział na zasadzie pełnoprawnych uczestników. Wszystkie pozostałe kraje świata to kraje partnerskie, które mogą uczestniczyć w określonych akcjach programu Erasmus+.

W  programie Erasmus+ jest możliwość wyjazdu absolwentów uczelni na zagraniczną praktykę lub staż. Wyjazd tego typu może się odbyć w ciągu 1 roku od ukończenia studiów,
a jego długość jest wliczana do łącznego czasu trwania wyjazdów na tym poziomie studiów, na którym student został zakwalifikowany na tego rodzaju wyjazd. Rekrutacja na wyjazd absolwenta odbywa się na ostatnim roku studiów. Możliwe  są również wyjazdy na praktyki tylko do krajów programu.
Studenci, którzy podczas studiów lub praktyki za granicą będą używać jednego z pięciu najczęściej nauczanych języków (angielskiego, francuskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, włoskiego) lub języka niderlandzkiego, mogą skorzystać z kursów językowych online oferowanych przez Komisję Europejską w centralnym systemie wsparcia językowego online. Tak zwane licencje umożliwiające skorzystanie z przygotowania językowego online przyznaje macierzysta uczelnia. Z przygotowania językowego online mogą również korzystać absolwenci wyjeżdżający na praktykę/staż w programie Erasmus+. Każdy student studiujący lub pracujący w jednym z wyżej wymienionych języków jest też zobowiązany wypełnić testy biegłości językowej przed wyjazdem i po powrocie ze studiów za granicą. Wypełnienie tych testów jest niezbędne, aby otrzymać stypendium. Studenci, którzy podczas studiów lub praktyki za granicą będą używać innych języków, mogą wziąć udział w innego typu kursach językowych, np. prowadzonych przez uczelnie przyjmujące.

Więcej informacji na temat systemu wsparcia językowego online:
http://erasmusplus.org.pl/online-linguistic-support/

Szczegółowe informacje dla studentów:
http://erasmusplus.org.pl/wp-content/uploads/2015/05/Info_Studenci.pdf