samorzad_banner.jpg
Druki do pobrania Format Plik
Wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla najleprzych studentów PDF ikona pdf2
Wniosek o przyznanie stypendium (Wydział Nauk Społecznych i Technicznych) PDF ikona pdf2 
Wniosek o przyznanie stypendium (Wydziału Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu) PDF ikona pdf2 
Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych (Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych) PDF ikona pdf2 
Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych (Wydziału Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu) PDF ikona pdf2 
Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na innym kierunku studiów PDF ikona pdf2 
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych RODO do wniosku o stypendium
PDF ikona pdf2 
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych RODO PDF ikona pdf2
Wniosek o wystawienie faktury PDF ikona pdf2
ZARZĄDZENIE REKTORA nr 12/2018 z dnia 7 maja 2017r w sprawie terminarza roku akademickiego 2018/2019 PDF ikona pdf2
Wniosek o dostęp do danych PDF ikona pdf2