samorzad_banner.jpg
Druki do pobrania Format Plik
Wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla najleprzych studentów PDF ikona pdf2
Wniosek o przyznanie stypendium
PDF ikona pdf2
Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych
PDF ikona pdf2
Wniosek o przyznanie zapomogi
PDF ikona pdf2
Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na innym kierunku studiów PDF ikona pdf2
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych RODO PDF ikona pdf2
Wniosek o wystawienie faktury PDF ikona pdf2
Wniosek o wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej ELS
PDF ikona pdf2
Wniosek o dostęp do danych (sprostowanie, ograniczenie ,usunięcie danych)
PDF ikona pdf2