samorzad_banner.jpg
Druki do pobrania Format Plik
Oświadczenie pdf  ikona pdf2
Strona tytułowa pracy dyplomowej doc  ikona doc
Strona tytułowa pracy dyplomowej Pielęgniarstwo pomostowe doc  ikona doc
Zasady pisania prac dyplomowych - kierunki niemedyczne  pdf  ikona pdf2
Zasady pisania prac dyplomowych - kierunki medyczne  pdf  ikona pdf2
Zarządzenie rektora  pdf  ikona pdf2
Zarządzenie rektora w sprawie procedury antyplagiatowej pdf  ikona pdf2
Zasady formatowania prac pisemnych poddawanych analizie antyplagiatowej pdf  ikona pdf2
Karta obiegowa
pdf
 ikona pdf2
Zarządzenie Rektora w sprawie wprowadzenia jednolitego wzoru karty obiegowej studenta pdf
 ikona pdf2