Dzieci i młodzież w świecie nowych technologii – CYBERZABURZENIA

Dzieci i młodzież w świecie nowych technologii – CYBERZABURZENIA

W dniu 06 czerwca 2018 w murach Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu...

Podpisanie porozumienia między Wyższą Szkołą Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. a The Universite Privee De Mauritanie

Podpisanie porozumienia między Wyższą Szkołą Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. a The Universite Privee De Mauritanie

w dniu 25 maja miało miejsce oficjalnie podpisanie porozumienia między Wyższą Szkołą Biznesu i...

Międzynarodowa Konferencja Ekspercka Konflikty asymetryczne i wojny hybrydowe w XXI w.

Międzynarodowa Konferencja Ekspercka Konflikty asymetryczne i wojny hybrydowe w XXI w.

W dniach 23-25 maja WSBiP była gospodarzem Międzynarodowej Konferencji Eksperckiej „Konflikty...

 • Rekrutacja 2018/2019

  Rekrutacja 2018/2019

  czwartek, 07, czerwiec 2018 10:59
 • Dzieci i młodzież w świecie nowych technologii – CYBERZABURZENIA

  Dzieci i młodzież w świecie nowych technologii – CYBERZABURZENIA

  środa, 06, czerwiec 2018 13:49
 • Podpisanie porozumienia między Wyższą Szkołą Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. a The Universite Privee De Mauritanie

  Podpisanie porozumienia między Wyższą Szkołą Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. a The...

  piątek, 25, maj 2018 15:58
 • Międzynarodowa Konferencja Ekspercka Konflikty asymetryczne i wojny hybrydowe w XXI w.

  Międzynarodowa Konferencja Ekspercka Konflikty asymetryczne i wojny hybrydowe w XXI w.

  środa, 23, maj 2018 14:36

O kierunku

Turystyka i rekreacja odgrywają coraz ważniejszą rolę w globalizującym się świecie. Możliwości techniczne sprzyjające przestrzennej ruchliwości ludzi oraz widoczna zwłaszcza z perspektywy kilku ostatnich dekad zmiana sposobu i rytmu życia współczesnych społeczeństw powodują globalny wzrost ruchu turystycznego, a co za tym idzie znaczenia sektora turystyki i rekreacji. W obszarze tego sektora zachodzą istotne zmiany wynikające ze zmian technologicznych,. Przekształceń mentalnościowych, wzrostu zapotrzebowania na określone usługi oraz ewoluujących trendów. Zjawiska i procesy zachodzące w sektorze usług związanych z turystyką i rekreacją jest obecnie przedmiotem poważnych, wielopłaszczyznowych studiów i analiz

Celem studiów jest dostarczenie studentom  teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu funkcjonowania sektora turystyki i rekreacji, pozwalającej na rozumienie złożonych zagadnień, procesów i zjawisk o charakterze ekonomicznym, organizacyjnym, prawnym itd., a także wielopłaszyznowych uwarunkowań kształtujących wzmiankowany sektor.

Tematyka studiów obejmuje zagadnienia związane z funkcjonowaniem sektora turystyki i rekreacji, zarządzaniem tym sektorem oraz planowaniem działań w jego obrębie.  W ramach studiów omówione zostają ekonomiczne, organizacyjne, prawne, kulturowe, przestrzenne, psychologiczne, społeczne aspekty turystyki i rekreacji. Studenci zdobywają ponadto wiedzę i umiejętności z zakresu historii, geografii, fizjologii, marketingu, pedagogiki, niezbędne do efektywnego realizowania wyzwań zawodowych związanych z turystyką i rekreacją.

Studia na kierunku Turystyka i Rekreacja mają na celu dostarczać studentom nie tylko niezbędnej, opartej o najnowsze trendy wiedzy, ale także kreować u studentów umiejętności wypracowane w toku tzw. dobrych praktyk. W tym celu w najbliższym czasie WSBiP podpisze umowę o współpracy ze Stowarzyszeniem Delta, zarządzającym Bałtowskim Kompleksem Turystycznym, a studenci będą mogli odbywać praktyki oraz zdobywać wiedzę u umiejętności u lidera ruchu turystycznego w regionie.

Celem właściwej organizacji toku studiów przedmioty zostały podzielone na moduły: podstawowy, kierunkowy oraz dwa moduły specjalnościowe (do wyboru). W ramach modułu kierunkowego studenci na III i IV semestrze studiów mogą dokonywać wyboru poszczególnych przedmiotów, zgodnie z preferencjami i zainteresowaniami.


Kadra

Na kierunku Turystyka i rekreacja kadrę wykładową stanowią profesjonaliści związani z ruchem turystycznym oraz sektorem usług rekreacyjnych.  Wśród wykładowców dominują osoby mające praktyczne doświadczenie z zakresu ekonomiki turystyki i rekreacji, marketingu w turystyce i rekreacji, zarządzania sektorem turystyki i rekreacji, implementacji najważniejszych rozwiązań prawno-organizacyjnych w tym sektorze, zarządzania jakością w turystyce itd.