Nowoczesne Pielęgniarstwo

Nowoczesne Pielęgniarstwo

W dniu 11.10.2018 roku  w  Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach  została podpisana...

Inauguracja roku akademickiego 2018/2019

Inauguracja roku akademickiego 2018/2019

Już po raz 23. w murach Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. odbyła się...

Jubileusz 80. urodzin, 55- lecia święceń kapłańskich oraz 50-lecia pracy naukowo- dydaktycznej ks. prof. dr. hab. Jana Śledzianowskiego

Jubileusz 80. urodzin, 55- lecia święceń kapłańskich oraz 50-lecia pracy naukowo- dydaktycznej ks. prof. dr. hab. Jana Śledzianowskiego

22 września 2018 r. w murach Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. odbył się...

Dzieci i młodzież w świecie nowych technologii – CYBERZABURZENIA

Dzieci i młodzież w świecie nowych technologii – CYBERZABURZENIA

W dniu 06 czerwca 2018 w murach Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu...

 • Nowoczesne Pielęgniarstwo

  Nowoczesne Pielęgniarstwo

  czwartek, 11, październik 2018 11:27
 • Inauguracja roku akademickiego 2018/2019

  Inauguracja roku akademickiego 2018/2019

  sobota, 29, wrzesień 2018 15:42
 • Jubileusz 80. urodzin, 55- lecia święceń kapłańskich oraz 50-lecia pracy naukowo- dydaktycznej ks. prof. dr. hab. Jana Śledzianowskiego

  Jubileusz 80. urodzin, 55- lecia święceń kapłańskich oraz 50-lecia pracy naukowo- dydaktycznej ks....

  sobota, 22, wrzesień 2018 15:21
 • Dzieci i młodzież w świecie nowych technologii – CYBERZABURZENIA

  Dzieci i młodzież w świecie nowych technologii – CYBERZABURZENIA

  środa, 06, czerwiec 2018 13:49

O kierunku

Turystyka i rekreacja odgrywają coraz ważniejszą rolę w globalizującym się świecie. Możliwości techniczne sprzyjające przestrzennej ruchliwości ludzi oraz widoczna zwłaszcza z perspektywy kilku ostatnich dekad zmiana sposobu i rytmu życia współczesnych społeczeństw powodują globalny wzrost ruchu turystycznego, a co za tym idzie znaczenia sektora turystyki i rekreacji. W obszarze tego sektora zachodzą istotne zmiany wynikające ze zmian technologicznych,. Przekształceń mentalnościowych, wzrostu zapotrzebowania na określone usługi oraz ewoluujących trendów. Zjawiska i procesy zachodzące w sektorze usług związanych z turystyką i rekreacją jest obecnie przedmiotem poważnych, wielopłaszczyznowych studiów i analiz

Celem studiów jest dostarczenie studentom  teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu funkcjonowania sektora turystyki i rekreacji, pozwalającej na rozumienie złożonych zagadnień, procesów i zjawisk o charakterze ekonomicznym, organizacyjnym, prawnym itd., a także wielopłaszyznowych uwarunkowań kształtujących wzmiankowany sektor.

Tematyka studiów obejmuje zagadnienia związane z funkcjonowaniem sektora turystyki i rekreacji, zarządzaniem tym sektorem oraz planowaniem działań w jego obrębie.  W ramach studiów omówione zostają ekonomiczne, organizacyjne, prawne, kulturowe, przestrzenne, psychologiczne, społeczne aspekty turystyki i rekreacji. Studenci zdobywają ponadto wiedzę i umiejętności z zakresu historii, geografii, fizjologii, marketingu, pedagogiki, niezbędne do efektywnego realizowania wyzwań zawodowych związanych z turystyką i rekreacją.

Studia na kierunku Turystyka i Rekreacja mają na celu dostarczać studentom nie tylko niezbędnej, opartej o najnowsze trendy wiedzy, ale także kreować u studentów umiejętności wypracowane w toku tzw. dobrych praktyk. W tym celu w najbliższym czasie WSBiP podpisze umowę o współpracy ze Stowarzyszeniem Delta, zarządzającym Bałtowskim Kompleksem Turystycznym, a studenci będą mogli odbywać praktyki oraz zdobywać wiedzę u umiejętności u lidera ruchu turystycznego w regionie.

Celem właściwej organizacji toku studiów przedmioty zostały podzielone na moduły: podstawowy, kierunkowy oraz dwa moduły specjalnościowe (do wyboru). W ramach modułu kierunkowego studenci na III i IV semestrze studiów mogą dokonywać wyboru poszczególnych przedmiotów, zgodnie z preferencjami i zainteresowaniami.


Kadra

Na kierunku Turystyka i rekreacja kadrę wykładową stanowią profesjonaliści związani z ruchem turystycznym oraz sektorem usług rekreacyjnych.  Wśród wykładowców dominują osoby mające praktyczne doświadczenie z zakresu ekonomiki turystyki i rekreacji, marketingu w turystyce i rekreacji, zarządzania sektorem turystyki i rekreacji, implementacji najważniejszych rozwiązań prawno-organizacyjnych w tym sektorze, zarządzania jakością w turystyce itd.