Profilaktyka samobójstw wśród dzieci i młodzieży

Profilaktyka samobójstw wśród dzieci i młodzieży

W dniu 4 grudnia  w ramach współpracy z Zakładem Poprawczym w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz...

Narodowe Święto Niepodległości

Narodowe Święto Niepodległości

W dniu 11 listopada 2019 r. studenci Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św....

Nadanie doktorowi Vakhtangowi Maisai tytułu Honorowego ProfesofaWSBiP

Nadanie doktorowi Vakhtangowi Maisai tytułu Honorowego ProfesofaWSBiP

W dniu 18 października podczas posiedzenia Senatu WSBiP w Ostrowcu Św., miało miejsce uroczyste...

 • Profilaktyka samobójstw wśród dzieci i młodzieży

  Profilaktyka samobójstw wśród dzieci i młodzieży

  środa, 04, grudzień 2019 11:03
 • Narodowe Święto Niepodległości

  Narodowe Święto Niepodległości

  poniedziałek, 11, listopad 2019 15:51
 • Nadanie doktorowi Vakhtangowi Maisai tytułu Honorowego ProfesofaWSBiP

  Nadanie doktorowi Vakhtangowi Maisai tytułu Honorowego ProfesofaWSBiP

  piątek, 18, październik 2019 15:29
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa

  Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Od Międzymorza do Trójmorza. Inicjatywy integracyjne i...

  czwartek, 17, październik 2019 15:34

Już po raz trzeci z inicjatywy Ostrowieckiego Towarzystwa Naukowego przy współpracy Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości oraz Miejskiego Centrum Kultury odbyły się III Ostrowieckie Spotkania Szekspirowskie. Tegoroczne spotkaniom patronowało hasło „Londyn Szekspira – Londyn dziś”, a wykład dr. Pawła Kaptura na temat Londynu epoki Szekspira został połączony z wystawą fotografii Londynu współczesnego „The London Globe czyli londyńska wieża Babel” autorstwa Pawła Koguta.
Tradycyjnie w godzinach dopołudniowych odbyły się dwa spotkania z młodzieżą szkół ponadgimnazjalnych z Ostrowca, po południu zaś w mury Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości przybyli sympatycy literatury i sztuki anglosaskiej. Paweł Kaptur mówił o czasach elżbietańskich, potędze militarnej i gospodarczej tego okresu, jak również o wielkim pożarze ówczesnego city i dżumie, która zdziesiątkowała mieszkańców Londynu. Oczywiście, nie mogło zabraknąć opowieści o teatrze The Globe, którego współzałożycielem był Szekspir. Zdjęcie współczesnego The Globe znalazło się w centrum wystawy Piotra Koguta, który niezwykle barwnie opowiadał o życiu w stolicy Zjednoczonego Królestwa. Na prezentowanych na wystawie fotografiach autor skupił się głównie na ludziach – londyńczykach, bowiem Londyn dzisiejszy to współczesna wieża Babel.

W dniach 27-28 marca w murach Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorzości odbyła się konferencja naukowa „Ćwierć wieku demokracji. Życie publiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim (1989-2014)”. Konferencja miała na celu podsumowanie zjawisk i procesów, które przez minione ćwierćwiecze kształtowały życie publiczne naszego miasta, a  jednocześnie była tak naprawdę pierwszą próbą syntezy najnowszej, wpisanej w krótkie dzieje III RP, historii Ostrowca Świętokrzyskiego. Konferencję otworzył referatem o dylematach polskiej demokracji znany z ogólnopolskich mediów wykładowca WSBiP i Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach prof. Kazimierz Kik. Kolejni prelegenci – naukowcy, ale także przedstawiciele lokalnych środowisk kulturalnych, nauczyciele, samorządowcy – przedstawiali zagadnienia związane z ostrowiecką polityką, organizacjami pozarządowymi, mediami, oświatą, służbą zdrowia, hutnictwem, rynkiem pracy czy sportem. Podsumowaniem naukowego spotkania była debata z udziałem sześciu aktywnych uczestników życia publicznego, reprezentujących różne środowiska polityczne i zawodowe – Elżbietą Baran, Marcinem Jabłońskim, Lechem Janiszewskim, Zdzisławem Kałamagą, Piotrem Kopańskim oraz Wojciechem Kotasiakiem. Pokłosiem konferencji będzie publikacja, która światło dzienne ujrzy być może jeszcze w bieżącym roku.

W dniu 18 marca 2014r. Studium Języków Obcych WSBiP przeprowadziło konkurs języka angielskiego dla uczniów klas maturalnych
z terenu powiatu ostrowieckiego.
Po kilku latach przerwy w mury uczelni wróciło wydarzenie, dzięki któremu maturzyści mogli sprawdzić swoją wiedzę z zakresu wszystkich sprawności na poziomie B2, według Skali Rady Europy określającej poziom biegłości językowej. Autorką testu była dr Małgorzata Górecka – Smolińska, która stała również na czele Komitetu Organizacyjnego Konkursu i czuwała nad przebiegiem całego wydarzenia, dbając o każdy najmniejszy szczegół.
Konkurs otworzyła, witając licznie zgromadzonych uczniów i ich nauczycieli, Kierownik Studium Języków Obcych – mgr Marta Dobrowolska – Wesołowska, która po kilku słowach zachęty i życzeniu „Powadzenia!” przekazała prowadzenie Przewodniczącej Komitetu. Dr Małgorzacie Góreckiej – Smolińskiej pomagali na Auli dr Paweł Kaptur oraz mgr Irena Stępniak.
Do Powiatowego Konkursu Języka Angielskiego dla Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Ostrowieckiego przystąpiło 68 uczniów z pięciu szkół ponadgimnazjalnych: I Liceum Ogólnokształcącego, III Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego, Zespołu Szkół Nr 3 oraz Zespołu Szkół Nr 4.
Wyniki Konkursu udowodniły wysoki poziom uczniów, jednakże test okazał się stosunkowo trudny, na co wskazuje zamieszczona poniżej punktacja.
Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy dyplom oraz upominek, zaś nauczyciele przygotowujący uczniów otrzymali pisemne podziękowania oraz upominki książkowe.
Organizatorzy Konkursu liczą, iż tegoroczne wydarzenie zapoczątkowało cykl konkursów, które będą organizowane każdej wiosny na terenie Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości.

Laureatami Konkursu zostali:
Kinga Lasota – I miejsce (III Liceum Ogólnokształcące);
Łukasz Grys – II miejsce (III Liceum Ogólnokształcące);
Inga Wójcicka – III miejsce (I Liceum Ogólnokształcące).

Wyniki punktowe dla wszystkich uczestników Konkursu. Maksymalna liczba punktów możliwa do osiągnięcia wynosiła 50 punktów.

W dniach 12-13 lutego 2014 r. nauczyciele Naszej Uczelni uczestniczyli w zorganizowanej przez KATEDRE BEZPEČNOSTNÝCH ŠTÚDIÍ FAKULTA POLITICKÝCH VIED A MEDZINÁRODNÝCH VZŤAHOV UNIVERZITA MATEJA BELA v BANSKEJ BYSTRICI, SLOVENSKÁ REPUBLIKA w współpracy z AKADÉMIA OZBROJENÝCH SÍL GEN. M.R.ŠTEFÁNIKA v LIPTOVSKOM MIKULÁŠI, SLOVENSKÁ REPUBLIKA, UNIVERZITA OBRANY v BRNE, ČESKÁ REPUBLIKA, ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA v PLZNI, ČESKÁ REPUBLIKA, NATIONAL AVIATION UNIVERSITY v KYJEVE, UKRAJINA, WYŻSZĄ SZKOŁĄ BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I INDYWIDUALNEGO - APEIRON v KRAKOVE, POĽSKO oraz VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ v PRAHE, ČESKÁ REPUBLIKA. Wzięli w niej udział pracownicy naukowi szkół wyższych o różnych profilach, studenci studiów doktoranckich, pracownicy instytucji otoczenia biznesu, pracownicy administracji publicznej, przedstawiciele administracji samorządowej, osoby zainteresowane problematyką gospodarki komunalnej, rozwoju regionalnego oraz funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego.
Dr Paweł Dziekański, Katedra Ekonomii, podczas obrad wygłosił referat na temat Metody taksonomiczne w klasyfikacji jednostek samorządowych w kontekście gospodarki finansowej (w ocenie bezpieczeństwa ekonomicznego).
Prof. Antonii Olak wygłosił referat na temat Zjawisko terroryzmu we współczesnym świecie. Nauczyciele odbyli także spotkanie z dziekanem Prof. PhDr. Ján KOPER, PhD. dekan fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, na temat możliwości współpracy naukowej i dydaktycznej oraz zapoznali się ze strukturą wydziału.