Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Po raz kolejny Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim wspierała...

Nowoczesne Pielęgniarstwo

Nowoczesne Pielęgniarstwo

W dniu 11.10.2018 roku  w  Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach  została podpisana...

Inauguracja roku akademickiego 2018/2019

Inauguracja roku akademickiego 2018/2019

Już po raz 23. w murach Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. odbyła się...

Jubileusz 80. urodzin, 55- lecia święceń kapłańskich oraz 50-lecia pracy naukowo- dydaktycznej ks. prof. dr. hab. Jana Śledzianowskiego

Jubileusz 80. urodzin, 55- lecia święceń kapłańskich oraz 50-lecia pracy naukowo- dydaktycznej ks. prof. dr. hab. Jana Śledzianowskiego

22 września 2018 r. w murach Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. odbył się...

 • Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

  Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

  niedziela, 13, styczeń 2019 15:43
 • Nowoczesne Pielęgniarstwo

  Nowoczesne Pielęgniarstwo

  czwartek, 11, październik 2018 11:27
 • Inauguracja roku akademickiego 2018/2019

  Inauguracja roku akademickiego 2018/2019

  sobota, 29, wrzesień 2018 15:42
 • Jubileusz 80. urodzin, 55- lecia święceń kapłańskich oraz 50-lecia pracy naukowo- dydaktycznej ks. prof. dr. hab. Jana Śledzianowskiego

  Jubileusz 80. urodzin, 55- lecia święceń kapłańskich oraz 50-lecia pracy naukowo- dydaktycznej ks....

  sobota, 22, wrzesień 2018 15:21

Konwersatorium
Wybrane zagadnienia z wiedzy teologicznej
Prowadzący - ks. Łukasz Sadłocha

 

 

Data

Temat

Prowadzący

02.02.2018r

Ustalanie tematyki zajęć

ks. Łukasz Sadłocha

03.03 2018

Wszechmoc Boga

ks. Łukasz Sadłocha

26 . 03.2018 Przynajmniej raz w roku w czasie Wielkiej Nocy…… ks. Łukasz Sadłocha
6.04.2018 Interpretacja symboliki obrazu Pietera Bruegela   „Walka karnawału z postem”

ks. Stanisław Gurba

dyr Muzeum Jana Pawła II w Stalowej Woli.

11 .05.2018 „Co jest złego w terroryzmie” ks.   dr Łukasz Sadłocha
07.06.2018 „Zakład Pascala”

dr Piotr Lipski

UTW  -Tematyka seminariów z historii  I semestr 2017/2018  - mgr Jarosław Piotr Kopański
Raz w miesiącu

I Starożytność – 27.10.2017
1.    Na dwoje babka wróżyła czyli sanktuarium w Delfach.
2.    „Hannibal ante portas” – dzieje rywalizacji między Rzymem a Kartaginą.

II Średniowiecze –  24.11.2017
1.    Jak było zorganizowane państwo pierwszych Piastów?
2.    Połabie 1147 – krucjata feudałów.

III Epoka nowożytna – 22.12.2017
1.    Zamorskie Imperium Hiszpanii –  konkwistadorzy i żeglarze.
2.    Zanim zajaśniała „Majowa Jutrzenka” – panowanie Stanisława Augusta Poniatowskiego.

IV XIX wiek – 19.01.2018
1.    Wojna secesyjna w USA – dlaczego do niej doszło.
2.     Margrabia Aleksander Wielopolski – zdrajca czy pragmatyczny polityk?

V XX wiek – 09.02. 2018
1.    New Deal czyli jak Wielki Kryzys stworzył interwencjonizm państwowy w USA.
2.    „Rewolucja  neokonserwatywna” na Zachodzie: M. Thatcher i R. Reaga

„Historia nutą pisana. Muzyka, która zmieniała świat”

Cykl wykładów poświęcony wybranym nurtom i utworom muzycznym XIX i XX wieku, ukazanym w kontekście historycznym i kulturowym. Cykl składać się będzie z ośmiu wykładów tematycznych, z których każdy dotyczyć będzie odrębnej problematyki. Łączyć je będzie próba ukazania muzyki danej epoki jako czynnika sprawczego bądź elementu towarzyszącego ważnym przemianom społeczno -polityczno-kulturowym. Włoska i niemiecka opera, pieśni wojenne i rewolucyjne, popularne utwory rosyjskie i amerykańskie, nastrojowe ballady i utwory rockowe zostaną ukazane na płaszczyźnie ważnych wydarzeń i procesów w dziejach świata minionych dwóch stuleci. W ramach każdego z wykładów będą odtwarzane pojedyncze utwory.

Wykłady odbywają się w  auli WSBiP

Uwaga: W sprawach wątpliwych dotyczących terminu, tematu wykładów z kulturoznawstwa  proszę kontaktować się z: - Lidią Szczepańską, tel.  668 133 493

Terminarz zajęć:
19.01.2018r.
26.01.2018 r.
02.02.2018r.

2017 10 12 kulturoznawstwo

Tematyka wykładów Seminarium literackiego
rok akademicki 2017/2018
dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku WSBiP

2018 01 17 seminarium literackie 2

 

ZAŁOŻENIA POLITYKI SENIORALNEJ NA LATA 2014-2020

16 grudnia br. w Sali Kolumnowej Sejmu odbyła się Ogólnopolska Konferencja UTW pod nazwą "Uniwersytety Trzeciego Wieku
wobec wyzwań polityki senioralnej" pod honorowym patronatem Marszałka Sejmu RP Pani Ewy Kopacz.
Ostrowiecki Uniwersytet reprezentowały: Matylda Niewójt - V-ce Prezes UTW, Jadwiga Myśliwska - Członek Zarządu UTW.
Konferencję prowadził poseł Michał Szczerba, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. UTW w towarzystwie Krystyny
Lewkowicz - Prezes Ogólnopolskiego Porozumienia UTW.
Uroczystego otwarcia spotkania ponad 400 przedstawicieli UTW z całej Polski dokonała Marszałek Sejmu RP Ewa Kopacz.
W swojej wypowiedzi zwróciła uwagę na problemy starzejącego się społeczeństwa dostrzegane przez parlament i rząd, na potrzebę
działań na rzecz stworzenia w Polsce długofalowej, międzyresortowej polityki senioralnej. Pani Marszałek zachęciła do zainteresowania się
projektami na rzecz osób starszych i podejmowania się ich realizacji. Zapewniła, że problemy seniorów są wyrazem troski Parlamentu,
a także sferą osobistego zaangażowania Pani Marszałek. W ramach obrad Konferencji odbyła się gala wręczenia honorowych tytułów
"Wielka Osobowość Uniwersytetów Trzeciego Wieku" której kapituła pod przewodnictwem Szefa Kancelarii Prezydenta RP Jacka Michałowskiego
nadała wyjątkowym osobom mającym dla środowiska UTW wybitne zasługi. Lauretami II edycji Konkursu zostali: Anna Komorowska, małżonka
Prezydenta RP, Władysław Kosiniak-Kamysz - Minister Pracy i Polityki Społecznej oraz Jerzy Koźmiński - Prezes Polsko-Amerykańskiej Fundacji
Wolności.
Założenia Polityki Senioralnej na lata 2014-2020 przedstawił Władysław Kosiniak-Kamysz - Minister Pracy i Polityki Społecznej. Poinformował o
podjętych dotychczas decyzjach o historycznym wręcz znaczeniu, do jakich należą:
- utworzenie w MPiPS Departamentu ds. Polityki Senioralnej, pierwszej tego typu struktury w administracji centralnej
- uruchomienie rządowego programu Aktywizacji Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2020
- powołanie Rady Polityki Senioralnej - społecznego międzyresortowego organu doradczego
- inicjatywa powołania Obywatelskiego Parlamentu Seniorów
W panelu eksperckim "Rola UTW w realizacji polityki senioralnej" uczestniczyli znani politycy, naukowcy, zajmujący się problemami osób starszych. Podkreślali ogromną rolę UTW jako najpotężniejszego ruchu społecznego, rozwijającego się w sposób niezwykle dynamiczny na skalę niespotykaną w świecie.
Uczestnicy Ogólnopolskiej Konferencji UTW przyjęli Deklarację Końcową, w której między innymi zapisano:
- Uniwersytety Trzeciego Wieku promować będą na swoim terenie powoływanie gminnych rad seniorów oraz aktywnie włączać się w ich pracę
- Ogólnopolskie Porozumienie UTW i Parlamentarny Zespół ds. UTW wystąpią z wnioskiem do marszałków Sejmu i Senatu RP w sprawie powołania w Sejmie i Senacie stałej Komisji ds. Polityki Senioralnej; włączą się w przygotowania organizacyjne oraz promować będą powołanie Obywatelskiego Parlamentu Seniorów.

scan

scan2str1zmn

scan2str2zmn

Podkategorie