utw_banner_1712-07.jpg

31.12.2017r.  RAJD SYLWESTROWY 2018 01

02
03

Po raz pierwszy słuchacze UTW wzięli udział w Rajdzie Sylwestrowym, który co roku organizuje Koło Przewodników Świętokrzyskich działające przy Oddziale  PTTK im. St. Jeżewskiego.  Na rajdzie było 30 osób, w tym 10 osób z UTW. Kierownikiem rajdu był Zbigniew Kowalski.  Rajdowicze  spotkali się przed siedzibą PTTK o godz. 16.00 a następnie pojechali autobusem do Ćmielowa. Stąd pod przewodnictwem Zbigniewa Kowalskiego rozpoczęli wędrówkę pieszą  z Ćmielowa –Wióry przez Wólkę Wojnowską do Wojnowic. Po dotarciu na miejsce czekała ich miła niespodzianka. Ognisko było już porządnie rozpalone i gotowe do pieczenia kiełbasek. Nie zabrakło tradycyjnego polskiego bigosu, chleba ze smalcem i ogórkiem kiszonym, sałatek, ciast, owoców i napojów sylwestrowych,  które dobrze komponowały się z zabawą przy ognisku. Dopełnieniem atrakcji było wspólne śpiewanie przy ognisku przy akompaniamencie gitary, na której grał (i śpiewał) Robert Kamiński oraz keyboardu, na którym przygrywała nasza nieoceniona Ewa Bałazy, którą przecież wszyscy znamy z działalności w zarządzie i w zespołach artystycznych. Na zakończenie rajdu wszyscy uczestnicy pożegnali stary rok kieliszkiem szampana i życzeniem Dosiego Roku. O godz. 22.30 podjechał wynajęty autobus, więc wszyscy mieli możliwość dotarcia do domów przed północą i przywitania Nowego 2018 roku wspólnie ze swoimi bliskimi. Wszyscy bardzo dobrze i miło bawili się, co można zobaczyć na zdjęciach z imprezy.

04
05
06

(Alicja Kowalska)


17 grudnia 2017r SPOTKANIE WIGILIJNE.

01

Od kilku już lat Słuchacze UTW WSBiP spotykają się przy wigilijnym stole w hotelu " Accademia" . W niedzielę 17 grudnia liczna grupa seniorów UTW, jak tradycja nakazuje, śpiewała kolędy , łamała się opłatkiem i degustowała potrawy wigilijne.

02

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością liczni goście, między innymi: Rektor WSBiP dr Izabela Zaborowska, ostrowieccy parlamentarzyści: Senator RP Jarosław Rusiecki, Poseł na Sejm RP Andrzej Kryj, Prezydent Miasta Jarosław Górczyński, Starosta Ostrowiecki Zbigniew Duda.

03

Wigilijne spotkanie rozpoczął Chór uniwersytecki kolędą " Bóg się rodzi" przy akompaniamencie Waldemara Sołtysa.

04

Prezes Matylda Niewójt powitała gości, słuchaczy i sympatyków UTW, a następnie omówiła zadania , jakie zostały zrealizowane w roku 2017, zapowiedziała także ważne projekty związane z Jubileuszem 15-lecia ostrowieckiego uniwersytetu.

05

Zaproszeni goście przekazali Słuchaczom serdeczne życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku 2018, dołączając świąteczne upominki.

06

Najważniejszą częścią spotkania było przełamanie się opłatkiem, poprzedzone modlitwą, którą poprowadził
ks. Łukasz Sadłocha i odczytaniem fragm. Ewangelii przez wiceprezes Jadwigę Myśliwską.

07

Jak na Wigilię przystało, nie zabrakło tradycyjnych potraw i wspólnego śpiewania kolęd. Specjalny program według scenariusza Alicji i Waldemara Sołtysów zaprezentował Chór UTW.
Spotkanie wigilijne to budujący przykład aktywności i integracji seniorów, stworzenia atmosfery pełnej ciepła, serdeczności i życzliwości.
Niech ANNO DOMINI 2018 przyniesie wszystkim Słuchaczom wiele radości, spełnienie marzeń i zamierzeń. Niech dopisuje zdrowie, pogoda ducha, a życzliwi ludzie będą zawsze blisko.

08
09

(Matylda Niewójt; zdjęcia R.R.)


15.12.2017 Spotkanie Wigilijne w Ośrodku dla Niepełnosprawnych  „Przystań”

01

W dniu 15.12.2017r. odbyło się Spotkanie Wigilijne w Ośrodku dla Niepełnosprawnych „Przystań”, na które zostali zaproszeni przedstawiciele UTW  - Lidia i Marek Szczepańscy oraz  Romuald Redlich.  Na spotkaniu tym byli również przedstawiciele Prezydenta Miasta, Starosty Powiatu oraz innych współpracujących z „Przystanią” ośrodków dla osób potrzebujących wsparcia. Pensjonariusze ośrodka przy pomocy opiekunów przygotowali dla nas Jasełka a także poczęstunek wigilijny.

02
03

Zostaliśmy również obdarowani stroikami świątecznymi, które zostały wykonane przez pensjonariuszy. Spotkanie upłynęło w ciepłej i świątecznej atmosferze za co serdecznie dziękujemy.

04

(Lidia Szczepańska; zdjęcia Romuald Redlich)


14.12.2017r. Wykład  dotyczący przemocy wobec osób starszych  realizowany w ramach Projektu
„Aktywny Senior” autorstwa Grair i Moniki Magakian
realizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Postępu Demokracji ERWIN.

01

14.12.2017r w auli WSBiP odbył się już ostatni wykład w ramach Projektu „Aktywny Senior”.
Słuchacze UTW WSBiP byli beneficjentami tego Projektu.  Odbyły się wykłady, warsztaty ,debata, a podsumowaniem –m ukoronowaniem naszego udziału w tym projekcie  była wycieczka do Krakowa  grupy 80 osób  do Teatru Bagatela” na sztukę  - komedię  „Najdroższy”  Francisa Vebera.

02
03

 Bardzo dobrze przygotowane i przeprowadzone wykłady były dla nas cennym źródłem informacji  związanych  z problemami ludzi starszych, z dostępem seniorów  do informacji publicznej .

04

  Były również okazją do dyskusji, rozmów o sprawach  ważnych dla seniorów. Było też miejsce na wyrażenie swoich poglądów przez seniorów.

05
06

  Zorganizowana Debata na temat:   „Partycypacja Społeczna Seniorów jak również  warsztaty np. dotyczące  pisania petycji poszerzały naszą wiedzę i  umiejętności.

07

Dziękujemy serdecznie  autorom Projektu  pp. Grair i Monice Magakian  oraz  Stowarzyszeniu ERWIN
 za włączenie  nas – słuchaczy UTW  do  Projektu „Aktywny Senior i umożliwienie nam skorzystania z działań  objętych tym projektem.
Bo my chcemy być Aktywnymi Seniorami i mieć wpływ na sprawy dotyczące i związane z życiem seniorów.

(Irena Podsiadły)
( zdjęcia W.Wójcik i Romuald Redlich)


12.12.2017 r. Udział Chóru UTW WSBiP w spotkaniu opłatkowym i wspólnym  kolędowaniu z mieszkańcami Osiedla Gutwin

01

Członkowie Chóru Uniwersytetu Trzeciego Wieku; Ewa Bałazy, Anna Karczewska. Mirosława Duda,
 Maria Senderek, Anna Gębusia. Alicja Kowalska, Grażyna Wojtasik, Elżbieta Ziółkowska,
Tadeusz Morawski, na zaproszenie radnego Rady Miasta  Marka Giemzy wzięli udział  w spotkaniu opłatkowym z mieszkańcami Osiedla Gutwin. Były Jasełka w wykonaniu dzieci – uczniów PSP nr 10, występ Chóru UTW, wspólne śpiewanie kolęd oraz pyszne potrawy przygotowane na ten wieczór.

02

Wiceprezydent Ostrowca Marzena Dębniak złożyła  życzenia w imieniu własnym i Prezydenta Miasta Jarosława Górczyńskiego: „Życzę Państwu, aby zbliżające się  święta były radosne i szczęśliwe….”.
Do życzeń dołączyli się: radny Rady Miasta Marek Giemza, przewodniczący Rady Osiedla Gutwin
Mariusz Szumlak,  dyrektor PSP nr 10 Anna Stojek.

03
04
05

(  M. Duda;  I. Podsiadły)


12.12.2017r. Szlachetny gest słuchaczy UTW WSBiP – udział w ogólnopolskiej akcji    
„Szlachetna Paczka”

01

Słuchacze podjęli decyzję o włączeniu się do ogólnopolskiej akcji charytatywnej, której pomysłodawcą był  
Ks. Jacek Stryczek.

02

 Przygotowali „Szlachetną paczkę”, w której znalazły  się artykuły żywnościowe i chemia gospodarcza. Wszystko to zapakowane w 8 kartonów, trafiło do potrzebującej rodziny w Szewnie.

03

 Szlachetną paczkę razem z wolontariuszem zawieźli:  Irena Grudniewska z Sekcji „Pomocna Dłoń” i Romuald Redlich, dokumentujący fotograficzni całą akcję.

Udział słuchaczy UTW potwierdził zrozumienie potrzeby pomagania ludziom, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, a także to, że na seniorów zawsze można liczyć.

04

(Matylda Niewójt; zdjęcia Romuald Redlich)


11.12.2017r. Spotkanie Sekcji  Literackiej  - „ Witold Gombrowicz – pisarz ze Świętokrzyskiego”

01

Literackim   szlakiem poprowadził  uczestników Seminarium literackiego Robert Kamiński – Prezes Koła Przewodników PTTK w Ostrowcu Świętokrzyskim.

W ciekawej prezentacji ukazał miejsca związane z wybitnym pisarzem, nowelistą i dramaturgiem,
pisarzem i jego rodziną w regionie świętokrzyskim. Warto zobaczyć:

Jakubowice – w tej miejscowości stał dwór Gombrowiczów, którzy przybyli tu z Litwy.  Dziś nie ma śladu
z zabudowań. Miejsce to oznaczono tablicą informacyjną.  
Przybysławice – na tutejszym cmentarzu znajdują się kwatery Gombrowiczów - dziadków Witolda Gombrowicza oraz ojca Jana Onufrego i najstarszego z braci – Janusza.
Małoszyce -  w 1887 r. miejscowość przeszła w ręce Jana Gombrowicza, który osiadł tu po ślubie z Antoniną Kotkowską. Tu 4 sierpnia 1904r.  przeszedł na świat Witold Gombrowicz. Po śmierci ojca pisarza, majątek został sprzedany , a dwór rozebrano.
Grocholice, Wszechświęte – chrzcielnica  z 1777 r. , przy której ochrzczono Witolda, w księdze parafialnej znajduje się wpis metrykalny pisarza.
Bodzechów -  Tu dziadek Witolda był  właścicielem całego kompleksu: fabryki żelaza, kopalni, lasów, łąk oraz rozległych dóbr ziemskich.  Obecnie  w budynku przy ul. Fabrycznej znajduje się muzeum Witolda Gombrowicza.
Doły Biskupie – nieopodal wsi znajduje się  osada przemysłowa „Witulin” założona przez dziadka Witolda Gombrowicza, ojciec pisarza postawił tutaj fabrykę tektury.
Potoczek – tu często przebywał chorowity Witold, miejscowość należała do jego najstarszego
brata Janusza.
Kielce -  na Cmentarzu Starym znajduje się grób matki Witolda.

02
03

(M. Niewójt, zdjęcia: R.Redlich)


05 i 06.12.2017r  - Aktorzy Teatru UTW u dzieci  z bajką „Czterej muzykanci z Bremy”

01

Z okazji „Mikołajek” słuchacze  Teatru UTW przedstawili bajkę  „Czterej muzykanci z Bremy”  dzieciom z Przedszkola nr 19
 i Przedszkola z Os. Pułanki.  W bajce podkreślona była wielka rola przyjaźni – bardzo ważnego uczucia w życiu człowieka. Bajka bardzo się podobała o czym świadczą słowa napisane na stronie internetowej Przedszkola  nr 19. Słowa te  sprawiły nam wielką radość, były jak przysłowiowy „miód na nasze serca”.

„W przeddzień Mikołajek w progi naszego przedszkola zawitały Panie z Uniwersytetu Trzeciego Wieku i zaprezentowały nam teatrzyk pt. "Muzykanci z Bremy". Wszyscy byliśmy zachwyceni baśnią i talentem aktorskim gości.”

02

Na zakończenie dzieci zaśpiewały świąteczną piosenkę  i złożyły słuchaczom życzenia obdarowując  ich pierniczkami.

03

Przyjaciele w drodze do Bremy

04
05
06

(Irena Podsiadły)


04.12.2017r Wykład Księdza Łukasza Sadłochy  z parafii św. Kazimierza Królewicza
„ Uratować pięciu ludzi czy jednego człowieka  - dylemat wagonika (zwrotnicy. „  

01

02

  4 grudnia 2017 Ksiądz Łukasz Sadłocha   doktorant KUL w Lublinie wygłosił dla słuchaczy UTW  bardzo ciekawy wykład  dotyczący  zagadnień związanych z filozofią , etyką i moralnością.

03

Dylemat wagonika zwany także dylematem zwrotnicy  - eksperyment myślowy w etyce został wprowadzony przez Philippe Foot. Poza obszarem  rozważań filozoficznych ma zastosowanie w neurotyce, neurobiologii. Jest także obecny w kulturze popularnej.

 „Wagonik kolejki wyrwał się spod kontroli i pędzi w dół po torach. Na jego drodze znajduje się pięciu ludzi przywiązanych do torów przez szalonego  filozofa. Ale możesz przestawić  zwrotnicę i w ten sposób skierować wagonik na drugi tor, do którego przywiązany jest jeden człowiek. Co powinieneś zrobić? Jaki masz wybór”

Kolejną wersją tego dylematu , ale bez wagonika jest przykład z transplantacją.
 Judith Jarvis Thomson wymyśliła następującą sytuację: Otóż doskonały chirurg-transplantolog ma pięciu pacjentów. Każdy  z tych pacjentów potrzebuje innego narządu i umrze, jeśli go nie otrzyma.  Ale nie ma żadnych dostępnych organów. Tak się jednak składa, że młody i zdrowy podróżnik przejeżdża przez miasto, w którym pracuje chirurg, i przychodzi do szpitala na rutynową kontrolę zdrowia. W jej trakcie chirurg orientuje się, że jego organy mogą uratować wszystkich pięciu umierających pacjentów. Co więcej okazuje się, że jeśli młody człowiek zniknie nikt nie będzie podejrzewał doktora……. Jakiego dokonać wyboru?

 I kolejny przykład: Oto lekarz  ma pacjenta wymagającego dużych dawek rzadkiego leku. Na oddział zostaje przyjętych pięciu innych pacjentów, z których wszyscy wymagają jednej piątej dawki tego leku. Bez niego umrą. Czy lekarz powinien poświęcić jednego pacjenta by uratować pozostałych pięciu?
Obejrzeliśmy krótki film pt. „Żył  sobie kiedyś pewien człowiek” w którym  operator mostu zwodzonego  musiał podjąć decyzję  dokonując wyboru pomiędzy poświęceniem pociągu pasażerskiego a swoim czteroletnim synem.
„ Działanie jest moralnie dobre, kiedy wolne wybory są zgodne z prawdziwym dobrem człowieka”.

04

Komendant Straży Miejskiej przybył  z zaproszeniem  dla Słuchaczy na szkolenie dla seniorów związane z akcją „Bezpieczny Senior” (8 i 9 . 12.2017r.) . Szkolenie organizowane z inicjatywy Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

(Irena Podsiadły ;Zdjęcia Romuald Redlich))


30.11.2017. 01.12.207  Udział grupy teatralnej w konferencji Fundacji  MiLA

01

W dniach 30 listopada do 1 grudnia br. w Dosłońcu koło Racławic odbyła się ogólnopolska konferencja podsumowująca  działania z projektu: „Małopolska  sieć rad seniorów. Działamy wspólnie” w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych
 ( ASOS). Patronat honorowy objął Wojciech Kozak- wicemarszałek województwa małopolskiego,
a koordynatorem projektu był  Arkadiusz Brzeziński z Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych.
    
W konferencji tej uczestniczyli beneficjenci projektu z województwa małopolskiego
oraz przedstawiciele różnych środowisk seniorskich z UTW, Sekcji Emerytów i Rencistów,
Klubów Seniora i innych. Uczestnicy ci przyjechali z wielu miejscowości  m.in.:
Wielkopolski, Pomorza, Śląska, Podkarpacia i Świętokrzyskiego.
    
Ostrowiec Świętokrzyski reprezentowali: Ewa Gawlik – fotograf -artysta  oraz
z UTW WSBiP – Krystyna Borys z grupą teatralną: Ryszardą Cudzik, Mirosławą Dudą
i Tadeuszem Morawskim. Ostrowiecka grupa teatralna wzięła czynny udział w Senioralnym Festiwalu Artystycznym, zaprezentowała żart teatralny :”Oświadczyny” Antoniego Czechowa. Sztukę nagrodzono brawami. Był to sukces ostrowieckich aktorów. Dużo wrażeń przyniosły
 też uczestnikom konferencji występy artystyczne dzieci i chóru seniorów, kabaretu i zespołu tanecznego osób starszych z Miechowa i Kozłowa.
    
Słuchacze ostrowieckiego UTW aktywnie uczestniczyli w Senioralnych Targach Aktywności Obywatelskiej, zaprezentowali na stoisku uniwersyteckim rękodzieło
Emilii Sękiewicz- aniołki i kartki świąteczne; Danuty Szałapskiej- artystycznie malowane karty bożonarodzeniowe oraz bransoletki koralikowe Alicji Podczaskiej i Mirosławy Dudy- haftowane obrazki.
    
Przedstawiciele wszystkich środowisk seniorskich zabrali głos w sprawie aktywności społecznej w lokalnych społecznościach (np. Końskich, Ostrowca, Łodzi, Wieliczki, Trójmiasta, Miechowa, Krakowa, Kozłowa, Czarnkowa i innych). Krystyna Borys dokonała prezentacji multimedialnej, przygotowanej przez Romualda Redlicha, przy czym opowiedziała o działalności społeczno- kulturalnej i osiągnięciach ostrowieckiego Stowarzyszenia UTW WSBiP.
    
Ogólnopolska konferencja przyniosła uczestnikom wiele korzyści.
Była wymiana doświadczeń ludzi aktywnych w pracy społecznej i wolontariackiej na rzecz osób starszych. Pokazano akceptację władz małopolskich w sprawie tworzenia sieci rad seniorskich.
 Dużo informacji wniosły też sprawozdania z działań beneficjentów projektu małopolskiego, dyskusje panelowe, warsztaty  tematyczne , wyjaśniające  modele rad seniorów i bariery w ich tworzeniu i funkcjonowaniu . Spotkania senioralne miały również charakter integracyjny,
a wszystko to uczestnicy  zawdzięczają młodym, aktywnym i pełnym zapału organizatorom Fundacji MiLA.


27.11.2017r. Wykład  - „Syria  -  ziemia wielu cywilizacji „  - mgr  Jarosław Piotr Kopański

01
02

Dnia 27 listopada 2017 r. w auli WSBiP pan Jarosław Piotr Kopański , nauczyciel, samorządowiec, członek Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Ostrowieckiej wygłosił dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku wykład na temat „Syria - ziemia wielu cywilizacji”.

Prelegent w sposób  ciekawy  wzbudzając ogromne zainteresowanie wśród słuchaczy  przedstawił  zabytki wielu  miast, osad  w Syrii , które  wpisane zostały  przez UNESCO na listę  Dziedzictwa , nazywane kulturalnymi perłami Wschodu. Podzielił się wrażeniami, informacjami z wyjazdu turystycznego  do tego kraju.  Informacje,   poparte  były zdjęciami, slajdami opisującymi ten kraj. Na terytorium Syrii znajduje się ponad 10 tys. zabytków, które mają ogromną wartość z punktu widzenia historii i nauki.
Wiele zabytków, które przyciągały podróżników już nie istnieje. Inne są zagrożone zniszczeniem.
Wykładowca  opisał kilka miejsc i ich zabytki. Między innymi:
Palmyra  - osada stara ( XIII w.p.n.e.) Pojawiły się  tam plemiona mówiące w jez, aramejskim.
Jedno z najbogatszych miast czasów antycznych.

W 217 r. stała się kolonią Rzymu, w 129r. otrzymała status wolnego miasta. Zachowane są ślady różnych cywilizacji. Wizytówką  jest tetrapylon -  układ kolumn. Są cmentarze  czyli domy grzebalne. Świątynia Bela , została wysadzona w 2015r. jak również łuk triumfalny a także  więzienie o zaostrzonym rygorze.

03

Bosra – założone przez Nabatejczyków przed I wiekiem p.n.e. Prawie w całości  zbudowane z  czarnego bazaltu Najważniejsze  zabytki Bosry pochodzą zarówno z okresu rzymskiego jak i chrześcijańskiego oraz islamskiego. Jedyną konstrukcją z czasów nabatejskich jest brama  na osi głównej ulicy. Najważniejszą z antycznych budowli jest jeden z największych i najlepiej zachowanych  teatrów rzymskich pochodzący
z II wieku n.e. i obliczony na 15 tys. widzów.,

04

Malula -  miasto w środkowo zachodniej części Syrii. Ośrodek pielgrzymkowy dla chrześcijan
W zachodniej części Maluli znajduje się klasztor św. Sergiusza i św. Bakchusa. Ściany świątyni pokrywają  freski i ikony. Wśród nich znajdują się   dwie ikony podarowane przez generała Władysława Andersa ( 1943) .
Znajduje się  tu również prawosławny  żeński monaster  św. Tekli. Jest miejscem pielgrzymek. Wierni wierzą, że dostąpią tu uzdrowienia i błogosławieństwa.
Damaszek -  stolica oraz drugie co do wielkości 9 PO Aleppo) miasto Syrii. Jedno z najstarszych ciągle zamieszkanych miast na świecie.
W swojej historii Damaszek zasłynął z produkcji : jedwabiu, głównie adamaszku, stali damasceńskiej i fajansów damasceńskich. Ważniejsze zabytki to: Wielki Meczet Omajjadów z 705 roku, Cytadela  z XIV wieku. Mauzoleum Saladyna z 1193 i Bazar  Suk al.- Hamidijja.

05

Krac des Chevaliers – przykład fortyfikacji krzyżowców. W 1934 r. z inicjatywy władz francuskich rozpoczęto udaną renowację twierdzy.

06

Seydnaya  - II-gi ośrodek chrześcijański.  Znajduje się tu  najważniejsze Sanktuarium Maryjne i miejsce pielgrzymkowe na Bliskim Wschodzie.

07

Aleppo – zabytki tego miasta a wśród nich najstarszy  z meczetów świata  ( 715 r) stały się ofiarami wojny.

Irena Podsiadły,
zdjęcia:  Romuald Redlich, J.P. Kopański


23.11.2017  Udział słuchaczy UTW WSBiP w spotkanie z psychologiem –
mgr Małgorzatą Semeniuk

30-osobowa grupa słuchaczy UTW  wzięła udział w spotkaniu z psychologiem –
mgr Małgorzatą Semeniuk – zorganizowanym przez Niepubliczną Akademicką
Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną 23 listopada 2017r. w WSBiP.

Tematem prelekcji były „Zaburzenia nastroju”. Trwającemu kilka czy kilkanaście
dni, najlepiej korzystnemu, nastrojowi towarzyszą emocje. Są to konkretne reakcje,
podobnie rozpoznawalne na świecie. Emocje z czasem wygasają ale  na nastrój
zwykle mają wpływ.

01

Obniżony nastrój, trwający dłużej i ze zwiększonym nasileniem  przez cały czas
to, w przeciwieństwie do krótkotrwałej i przemijającej chandry, depresja.
Depresja to wielki problem globalny; wg WHO jest czwartą wśród chorób na świecie.
Dwa razy częściej dotyka kobiety, a najgroźniejszym jej skutkiem są samobójstwa.
Depresja to pułapka dla umysłu – z myślenia o sobie, o świecie, o przyszłości
 ( tzw. triada wg Becka ).
    Pomoc choremu wg teorii „wyuczonej bezradności’ to:
    - najważniejsza dla chorego jest terapia;
    - chory myśli, że tak będzie zawsze;
    - trzeba go przekonać, że ten zły stan się skończy.
    Pani psycholog wskazała  zauważalne objawy depresji, jak: obniżony nastrój,
utrata zainteresowania i zdolności radowania się, zmniejszenie energii /męczliwość
i zmniejszona aktywność/, osłabienie koncentracji, niska samoocena, poczucie winy,
zaburzenia snu i apetytu.
    W leczeniu depresji stosowane są:
    1/ farmakologia jako najważniejsze działanie,
     2/ wsparcie psychologiczne,
     3/ wsparcie bliskich.
    Było to dla uczestników bardzo ważne spotkanie ze specjalistą w zakresie
 problematyki psychologicznej, a jednocześnie pouczającym sygnałem i ostrzeżeniem.
A przez to też podkreśleniem, jak ważne jest  trzymanie się jaśniejszej ścieżki życia.

02

Serdecznie dziękujemy.   

Jadwiga Myśliwska


17.11.2017r. wykład  amerykańskiego profesora  Andrieia Znamenskiego - „Multikulti”

01

W dniu 17.11.2017r. w UTW WSBiP odbył się wykład amerykańskiego profesora Andrieia Znamenskiego. Tematem spotkania było „Multikulti”:   Ideology of Western  Welfare State. Profesor na przykładzie USA wyjaśnił nam na czym polega Multikulti czyli  wielokulturowość. (różnorodność). Czy mamy zagrożenie ze strony różnorodności narodów w danym kraju. Wykład był bardzo ciekawy i wiele wyjaśniający w obecnym stanie niezrozumienia do końca wielokulturowości. Na wykładzie było obecnych 55-ciu słuchaczy UTW. Trwał on 1,5godz. i zakończył się długą i burzliwą dyskusją.

02
03

(Lidia Szczepańska; zdjęcia R.R.)


17.11.2017r. Udział słuchaczy UTW w  seminarium
„Cukrzyca  choroba duszy i ciała”
zorganizowanym pod patronatem  Starosty Ostrowickiego

01

Seminarium i warsztaty poświęcone  cukrzycy jako chorobie duszy i ciała zostały zorganizowane w ramach  Światowego Dnia  Cukrzycy i odbyły się w auli ZS nr 3.

02

W ramach Światowego Dnia Cukrzycy pod patronatem Starosty Ostrowieckiego Zbigniewa Dudy 17 listopada w auli ZS nr 3 odbyło się seminarium ,,CUKRZYCA – CHOROBA DUSZY I CIAŁA”.
– Cukrzyca jest obecnie największą epidemią współczesnego świata. Zorganizowana  konferencja – seminarium  ma zwiększyć świadomość o zagrożeniu jakim jest  ta choroba . Podejmowane działania mają pomóc chorym żyć z cukrzycą, mają edukować i uświadamiać o czynnikach ryzyka i powikłaniach związanych z tą chorobą

03
04
05
06


16.11.2017 udział Słuchaczy UTW WSBiP w imprezie
„UŚMIECH SENIORA”
zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski w Kielcach

01

W dniu 16.11..2017r. delegacja naszego UTW została zaproszona na siódma edycję „Uśmiechu Seniora”, którą zorganizował Urząd Marszałkowski w Kielcach. Cała uroczystość odbyła się w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach. Na tą uroczystość przybyło 300 seniorów z całego województwa świętokrzyskiego.

02

Wszyscy seniorzy zostali powitani przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Adama Jarubasa, radnych Sejmiku: Bogusława Wypych i Grzegorza Gałuszka, dyrektora Biura Komunikacji Społecznej Dariusza Detka oraz doradcę marszałka do spraw seniorów Jerzego Pyrka ,którzy gratulowali uczestnikom niespożytej energii.

03

Głównym celem wydarzenia „Uśmiechu Seniora” była integracja i aktywizacja mieszkających na terenie województwa świętokrzyskiego osób w starszym wieku. Podczas 8 edycji „Uśmiechu Seniora” zaprezentował się zespół „Passionata” z Kielc, chór „Con Passione” z Zagnańska, zespół „Perły z lamusa” oraz laureat Festiwalu Scyzoryki w kategorii Senior.

04
05

Oprócz części artystycznej odbył się pokaz ćwiczeń na kręgosłup z piłkami oraz pokaz samoobrony, w wykonaniu Kieleckiego Klubu Bokserskiego, który został przygotowany z myślą o osobach starszych.

06

Seniorzy mogli, również sprawdzić poziom cukru we krwi, zmierzyć ciśnienie na stoisku Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.

Chętni mogli skorzystać z usług mini „salonu piękności" , w którym zabiegi wykonywały uczennice Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy.

07

Natomiast przedstawiciele Uzdrowiska Busko-Zdrój częstowali mineralną wodą "Buskowianką" oraz zaprezentowali ofertę słonecznych kosmetyków na bazie naturalnych substratów leczniczych: wody siarczkowej, solanki jodkowej oraz borowiny. Imprezę zwieńczył recital Dariusza Bernatka, który zaprezentował m.in. niezapomniane przeboje Czesława Niemena i Stana Borysa

08

(Teresa Kumalska, zdjęcia R.R.)


15.11.2017 r. - Teatr UTW ze sztuką” Oświadczyny”
w Stowarzyszeniu Głuchych i Niedosłyszących „Nad Kamienną”

01

15 listopada br. seniorzy Stowarzyszenia UTW odwiedzili Stowarzyszenie Głuchych i Niedosłyszących „Nad Kamienną” na zaproszenie radnej Rady Miasta Marty Woźnickiej- Kuzdak.

02

Przedstawili sztukę pn.: ”Oświadczyny” A. Czechowa w reżyserii Krystyny Borys. Grupie teatralnej towarzyszył Wiesław Wójcik- fotograf.

Aktorzy: Mirosława Duda, Tadeusz Morawski i Ryszarda Cudzik podjęli się wyzwania, jakim było przedstawienie sztuki osobom niedosłyszącym i niesłyszącym. Postarali się nie tylko słowem, ale i grą aktorską (liczne gesty, ruchy, mimika twarzy) pokazać wyjątkowo śmieszne sytuacje- oświadczyny i spór o wołowe łączki.

03

W zrozumieniu sztuki- żartu teatralnego -pomogła Edyta Świerzbińska, która sumiennie przetłumaczyła przedstawienie na język migowy.

Dzięki staraniom i życzliwości opiekunów Stowarzyszenia Głuchych- aktorzy z UTW
i widzowie niesłyszący mogli poznać dzieło dramatopisarza i pośmiać się z bohaterów sztuki,
a słuchacze uniwersyteccy mieli satysfakcję, że warto poznawać ludzi z różnych środowisk społecznych
i wspólnie rozwijać pasje, zainteresowania np. teatrem, językiem migowym.

04

Pani Marta Woźnicka- Kuzdak opiekuje się nie tylko osobami głuchymi, ale również interesuje się sprawami słuchaczy uniwersyteckich. Należy do Rady Konsultacyjno- Programowej Stowarzyszenia UTW.
Integracja Stowarzyszeń jest bardzo potrzebna, uczy akceptacji i współpracy.

05
06

Krystyna Borys; zdjęcia: Wiesław Wójcik


13.11.2017r.Program artystyczny p.t. „Pieśni chwały Polaków” i wykład historyczny
z okazji 99 rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę,

                                                                                   
„Dzień pamiętny ,świąteczny kolorem krwi  znaczony.
Bohaterom, ich czynom składamy pokłony.
I nieważne kto większy, jakie miał zasługi…………”  
(Jadwiga Myśliwska)

01
02

Kolejną rocznicę ( 99)  odzyskania Niepodległości przez Polskę uczciliśmy programem artystycznym
w wykonaniu Chóru UTW WSBiP pod kierownictwem Alicji i Waldemara Sołtysów i Zespołu Muzycznego (Marka Szczepańskiego) oraz krótkim wykładem historycznym, który wygłosiła Alicja Kowalska
W wykładzie  prelegentka przedstawiła jakie okoliczności i wydarzenia doprowadziły do odzyskania niepodległości przez Polskę oraz  omówiła  sylwetki dwóch głównych architektów  polskiej niepodległości –
Józefa Piłsudskiego i Romana Dmowskiego.

03
04

Programowi  artystycznemu ( wg scenariusza Alicji Sołtys)  „Pieśni chwały Polaków” towarzyszyła znana sentencja  Oskara  Kolberga „Naród , który przestaje śpiewać, przestaje istnieć”.
Pieśń powszechna była kultywowana w trudnych warunkach  niebytu państwowego i w czasach, kiedy odrodzenie  państwowości  stało się faktem.  Żadne z pokoleń Polaków śpiewać nie przestało. We wspólnym śpiewaniu wyrażana była  radość z odzyskania niepodległości, opisywane były ważne dla dziejów narodu wydarzenia. Różnorodność i bogactwo  treści pieśni tzw. powszechnych stanowi o wartości polskiego dziedzictwa kulturowego

05
06

Pieśń zawsze była – i  jest nadal- manifestacją naszej wspólnoty i tożsamości narodowej. Przez pieśń utrwalamy więź międzypokoleniową, przekazujemy ją  jak „pałeczkę w sztafecie” – następnym pokoleniom. Pieśń patriotyczna to skarb polskiej kultury, to świadectwo naszej duchowej tradycji.
W wykonaniu Chóru UTW usłyszano  znane i mniej znane pieśni.  Program artystyczny rozpoczęto zaśpiewaniem  pieśni  „Orzeł biały” .  Zaśpiewano m.in. pieśni:  hymn „Gaude Mater Polonia”,  „ Z dymem pożarów: „Rota” „Pierwsza kadrowa”, Sercu bliska rzecz” -  NIEŚMIERTELNA! NIEULEGŁA!
POSPOLITA, sercu bliska rzecz, „Orlątko” „Pieśń puszczy jodłowej”, „Warszawskie dzieci”.
Na zakończenie   uroczystości wspólnie śpiewano pieśni patriotyczne.

07

(Irena Podsiadły , zdjęcia Romuald Redlich)


23.10.2017 wykład -   „  Choroby układu moczowego- czynniki ryzyka, objawy chorobowe. Profilaktyka”. - dr Marcin Witek  i dr Anna Tokarska - Świętokrzyskie Centrum Onkologii .

01

Spotkanie zostało  zorganizowane przez Świętokrzyski Zarząd Stowarzyszenia Mężczyzn z Chorobami  Prostaty  „Gladiator”.

02

Dr Marcin Witek  w swoim wykładzie zwrócił uwagę na  czynniki ryzyka i profilaktykę. Podkreślił, że wysoki jest poziom usług medycznych w omawianym zakresie  ŚCO w Kielcach. Jest coraz większa zapadalność na  nowotwory  ale  i  jest bardzo wczesne wykrywanie raka  i dobra diagnoza..  Najgroźniejszymi czynnikami  przy powstawaniu guza są:: nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, otyłość.

03

Wykładowca podał przykłady chorób dróg moczowych i ich charakterystykę. : - Torbiel nerki (pęcherzyk)- dobre rozpoznanie, choroba łagodna, Guz miedniczki nerki, moczowodu i pęcherza- mogą występować zmiany- powinno się wyeliminować palenie papierosów. Bezobjawowy krwiomocz – pierwszy sygnał to strzępy czarne w moczu.  Choroby zapalne: np. zapalenie pęcherza moczowego, kamica układu moczowego – objaw:  silny ból, parcie na mocz, nudności, wymioty. Powikłania: niewydolność nerek, roponercza, ropnie, urosepsa.  Podane zostały ważne informacje dla mężczyzn głównie dotyczące Prostaty czyli choroby gruczołu krokowego i raka prostaty. Najważniejszy jest aktywny udział pacjenta w rozpoznawaniu choroby na wczesnym etapie poprzez: wywiad, badanie fizykalne, PSA- badania dodatkowe, biopsja stercza jako jedno z badań, zmiana stylu życia, leczenie farmakologiczne, ziołowe, operacyjne. Czynniki ryzyka to: występowanie w rodzinie, nadciśnienie, cukrzyca otyłość, pewne leki, palenie tytoniu.

Drugą część wykładu poprowadziła  dr Anna Tokarska  -Dietetyk Kliniczny, Kierownik Działu Żywienia ŚCO w Kielcach. „Stres, niehigieniczny tryb życia oraz nieprawidłowe odżywianie przyczyną powstawania chorób nowotworowych” .

04

‘W młodości ludzie tracą zdrowie aby zdobyć pieniądze, na starość wydają pieniądze aby je odzyskać”

05

Zdrowie jako wartość najwyższa:
• Zdrowe odżywianie i dobra żywność
• aktywność
• optymistyczny pogląd na życie

Najbardziej szkodliwy jest stres. Jest powodem problemów gastrycznych, z płodnością, utratą odporności. Przyczyną wielu chorób  jest wadliwe żywienie, styl życia, nadmiar tłuszczu zwierzęcego, cholesterol , może działać rakotwórczo, (koncentracja kwasów tłuszczowych, obciążenie wątroby, nadprodukcja żółci, uszkodzenie tkanki jelita grubego, błony śluzowej). Czynnikami sprzyjającymi powstawaniu nowotworów są  azotany i azotyny zawarte w nowalijkach, w młodej kapuście w wędlinach.  Antyoksydanty chronią przed chorobami onkologicznymi, zawarte są:
Beta-karoten: dynia, marchew, morele, nektarynki, sałata zielona. Witamina A (masło) zmniejsza ryzyko zachorowań na raka. Kwas  askorbinowy, bardzo często występuje w owocach: porzeczka czarna, czerwona, aronia, papryka, pomidory. Witamina E zawarta w płatkach owsianych, oliwie, oleju, orzechach, pestkach z dyni, słonecznika, awokado. Polifenole – kapusta czerwona, buraczki, brokuły, brukselka, kakao, zielona herbata, skórka winogron, bakterie fermentacji – żywność pro biotyczna, jogurty, kefiry, zakwasy buraczane

Rekomendacja żywieniowej aktywności- oprac.  przez  Instytut  Żywności i żywienia:
1) prawidłowa masa ciała, 2) bądźmy aktywni, 3) nie spożywać słodzonych napojów 4) spożywać więcej produktów roślinnych ( nasion roślin strączkowych) 4) ograniczyć czerwone mięsi przetworzone,  5) ograniczyć sól kuchenną,6) żywność z naturalnego przetwarzania, 7) nie pić alkoholu i nie palić papierosów, 8) niemowlęta karmić piersią, 9)  brać udział w badaniach przesiewowych

06

(Jadwiga Myśliwska. zdjęcia R.R.)


22.10.2017r. Koncert dla Ostrowieckich  Seniorów  z okazji DNIA SENIORA

01

W Hali Sportowo- Widowiskowej MOSiR  22 października z okazji Dnia Seniora odbył się koncert  pt.  „RAZEM  OSTROWIECCY SENIORZY” realizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.
Projekt BO zwyciężył w głosowaniu w dn. 11 – 15 maja 2017r. Organizatorem było Miejskie Centrum Kultury. Ogromny wkład pracy w opracowanie  projektu, jego realizację i koordynację wniosły Panie: Grażyna Maj – Klub Seniora „Malwa”, Dorota Kowalczyk – inspektor MCK i Krystyna Borys – UTW WSBiP.

Podczas powstawania projektu seniorskiego i jego realizacji również czynnie uczestniczyli liderzy organizacji: Matylda Niewójt -  Stowarzyszenie UTW WSBiP,
Barbara Kluba- Sekcja Emerytów i Rencistów ZNP,  Zdzisław Sienniak – Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów  Oddział Miejski,  Anna Falkiewicz- NSZZ ”Solidarność” Pracowników Wychowania i Oświaty – Sekcja Emerytów i Rencistów oraz Beata Anasiak – kierownik kulturalno-oświatowy –  Kluby Seniora w placówkach kultury osiedli: Sienkiewiczowskie, Słoneczne i Pułanki ;
Bogumiła Malinowska- Osiedlowy Klub Aktywnych Seniorów ul. Sandomierska.

Koncert prowadzili:  Matylda Niewójt- prezes UTW WSBiP oraz Marek Cichosz – dyrektor MCK.

01 2
02

Pani prof. dr hab. Bożena Zboina (WSBiP) wygłosiła wykład „Profilaktyka i edukacja zdrowotna kluczem do zdrowia społeczeństwa”

02 2
03

Dla Seniorów wystąpił: Zespół wokalny „PANDORA” prowadzony przez p. Ewę Goworowską. Młodzież i dzieci umilili  spotkanie  pięknym śpiewem  piosenek nastrojowych, refleksyjnych i wesołych, dostarczając nam seniorom dużo wzruszeń i radości.

04

Zespół „LESZCZE” z l wokalistą  Maciejem Miecznikowskim uświetnił  spotkanie z okazji Dnia Seniora. Lider  Zespołu „zaraził” seniorów swoją energią i niektórzy „poderwali się”  do tańca. Słuchając znanych przebojów m.in. „Ta dziewczyna”, „Kombinuj  dziewczyno…” wszyscy świetnie się bawili.

05

Życzenia  wszystkim Seniorom złożył  p. Prezydent Miasta  Jarosław Górczyński.

Skierował do nich ciepłe słowa: „ Podziwiam naszych seniorów, ponieważ są pełni zapału i energii. Zapewniam Państwa , że możecie na mnie liczyć, a ja będę korzystał z Waszego doświadczenia.”

03 2

W imieniu organizacji seniorskich wystąpiła Grażyna Maj- koordynator projektu seniorów,
która zwróciła się do Włodarza Miasta:
    
„Szanowny Panie  Prezydencie w imieniu ostrowieckich organizacji i własnym pragnę bardzo serdecznie podziękować za  ciekawą, pożyteczną i potrzebną inicjatywę,
jaką jest Budżet Obywatelski. W tym roku już III edycja  i dwukrotnie wygrana przez środowiska seniorskie. Z każdym rokiem przybywa osób zgłaszających ciekawe projekty, jak również przybywa głosujących mieszkańców naszego miasta.
    
Pan Prezydent dba o seniorów nie tylko przy okazji ich święta- Dnia Seniora. Likwidowane są bariery architektoniczne, utworzono Dzienny Dom Senior „Wigor”.
 Panie Prezydencie, dziękujemy!”

04 2
06

( Irena Podsiadły)


20-21.10.2017r.  III MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA  NAUKOWO - SZKOLENIOWA w WSBiP:
"Nowe trendy w edukacji i praktyce pracowników ochrony zdrowia;   
Profesjonalizm kluczem do bezpieczeństwa pacjenta”

01

W dniach 20-21 października międzynarodowe gremium naukowców debatowało na temat "Nowe trendy w edukacji i praktyce pracowników ochrony zdrowia; Profesjonalizm kluczem do bezpieczeństwa pacjenta" .Głównym celem było ukazanie osiągnięć w ochronie zdrowia opartych na dowodach naukowych w połączeniu z praktyką zawodową.

20 października - sesja plenarna i trzy sesje wykładowe poświęcone stanom zagrożenia życia, metodom zapobiegania zakażeniom szpitalnym oraz nowym trendom w praktyce pielęgniarskiej.
21 października - trzy sesje wykładowe oraz sesja multimedialna; tematy dotyczące promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej na różnych etapach życia człowieka, wyzwań stojących przed współczesną ochroną zdrowia wobec osób w wieku senioralnym oraz bezpieczeństwa pacjenta.

02

Bardzo interesujące wykłady oraz ciekawe wyniki badań przedstawili naukowcy z : Czech, Słowacji, Kanady, USA, Belgii i Ukrainy, a także z dziewięciu uczelni polskich, w tym z WSBiP w Ostrowcu Świętokrzyskim.

03

W Konferencji wzięli udział przedstawiciele UTW : prezes Matylda Niewójt
oraz Prezes Honorowy Józef Pazderski.  

(Matylda Niewójt)


19-22.10.2017r. Medal Polskiej Niezapominajki  dla  Andrzeja  Bartczaka  
członka Zarządu UTW WSBiP wręczony na  XIX Festiwalu  Nauki i Sztuki w Siedlcach.

Na  Festiwalu  Nauki i Sztuki w Siedlcach, , który odbył się 19-22.10. 2017 r.  Medalem  Polskiej Niezapominajki  został uhonorowany Andrzej Bartczak – społecznik poświęcający swój czas na prośrodowiskowe działania: „Nigdy  w wysiłkach swych nie ustaje, Polskiej Przyrodzie serce swe oddaje.” Wraz ze Słuchaczami z  Sekcji „Z Przyrodą na ty”,  którą prowadzi  na UTW WSBiP  nie zapominają o przyrodzie.

01

Medal Polskiej Niezapominajki powstał z inspiracji  niezapominajkowego  programu edukacyjnego, zainicjowanego przez śp. Redaktora Andrzeja Zalewskiego. Medal  został ustanowiony przez przyrodników z Uniwersytetu Przyrodniczo- Humanistycznego w Siedlcach, w tym roku była to  już 15-ta edycja

Cieszymy się i GRATULUJEMY ANDRZEJOWI – LAUREATOWI POLSKIEJ NIEZAPOMINAJKI.

02

(Irena Podsiadły)


16.10.2017 wykład plenarny –„Lepszy słuch kluczem do komfortowego życia „

01

Problematyka zdrowotna zajmuje stałe   miejsce w edukacji seniorów UTW WSBiP. Taki charakter miał wykład „Lepszy słuch kluczem do komfortowego  życia”, który odbył się 16.10.2017r.
Był realizowany przez specjalistę – protetyka słuchu – p. Sebastiana Górniaka z firmy  KIND  , dzięki dotacji z projektu Ogólnopolskiej Federacji  Stowarzyszeń Trzeciego Wieku w Nowym  Sączu .

02

Tematyka  obejmowała szczegółową budowę ucha  i jego funkcji jako ważnego organu zmysłu słuchu i równowagi ze zwróceniem uwagi na prawidłowy sposób jego oczyszczania.
Istotę stanowiły przyczyny uszkodzenia ucha, których poza naturalnym procesem starzenia , można
i trzeba unikać, jak: długotrwały hałas, niewłaściwe odżywianie się, palenie tytoniu, stres fizyczny i psychiczny , zakażenia. Wady słuchu pogłębiają poważne choroby układu sercowo-naczyniowego, cukrzyca i inne zaburzenia metaboliczne np. funkcji wątroby i nerek a także działanie niektórych leków.
    
Bardzo groźny jest nadmierny hałas: 60-70 decybeli to najczęściej  niby „normalny świat: a przy 120 decybelach jest już osiągana granica bólu. Szczególnie dla seniorów ważną jest profilaktyka słuchu, jego badanie po 50 roku życia co 2 lata, unikanie hałasu, zdrowy tryb życia, gdyż objawy i konsekwencje niedosłuchu  powodują izolowanie się i zamykają  okno na świat . Koniecznym przeciwdziałaniem jest wtedy wspomaganie słuchu a przez to skuteczne  poprawianie rozumienia mowy i ratunek przed utratą słuchu. Pomocne mogą być właściwie dobrane po dokładnym przebadaniu aparaty słuchowe.

03

Uzupełnieniem wykładu były warsztatu i badania stanu słuchu grupy 40 słuchaczy, którzy się do tych badań zgłosili, przeprowadzone w 2 grupach 24.10. 2017r. przez specjalistów Sebastiana Górniaka  i Dariusza Pałubę.

04

Za taką możliwość serdecznie dziękujemy Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW
w Nowym Sączu i specjalistom Firmy KIND, którzy  tę  ważną dla słuchaczy UTW problematykę zrealizowali.    

( Jadwiga Myśliwska, zdjęcia Romuald Redlich)


14. 10.2017r. Wycieczka : Szydłów- Pińczów- Chroberz- Busko- „ Ogród na Rozstajach

14.października 2017r odbyła się pierwsza w nowym roku akademickim wycieczka edukacyjna słuchaczy UTW. Pogoda była typowo wycieczkowa, słoneczna, a humory dopisywały.

01 2

Szydłów -
urokliwe miasteczko, a raczej wieś,w XIV- XIX w miał Szydłów prawa miejskie nadane przez Kazimierza Wielkiego. Król wzniósł tu zamek i kościół pod wezwaniem św. Władysława oraz otoczył miasto murami o długości 680m z blankami i strzelnicami i okazałą Bramą Krakowską. Zachwyciły uczestników freski z XIV w w kościele Wszystkich Świętych.
Przed ocalałą z czasów wojny synagogą stoją rzeźby polskich noblistów i działaczy II RP/ pozostałość pleneru  artystów/

Pińczów-
drugą synagogę  z zachowanymi freskami  zwiedzali uczestnicy w Pińczowie.,,tam także kościół i klasztor  zakonu  franciszkanów,gdzie cały wystrój jest dziełem samych braci zakonnych, którzy też prowadzą zajęcia z ludźmi różnych uzależnień.

Chroberz -
W starym parku drzewa- pomniki przyrody i okazały pałac Wielopolskich. Eksponowane są tu pamiątki rodzin:  Myszkowskich i margrabiego Aleksandra Wielopolskiego i siostry ostatniego ordynata Zygmunta.
W Chroberzu ma siedzibę Ośrodek Dziedzictwa Kulturowego
i Tradycji Rolnej Ponidzia. We wnętrzach pałacu kręcono sceny balu w Odolanach filmu wg. „ Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego.

Busko- Zdrój
W tym najbardziej znanym w Polsce uzdrowisku przyjemnie było pospacerować po parku zdrojowym i odpocząć na ławeczce przed słynnym  Markonim.
Na zakończenie tej bogatej we wrażenia wycieczki wizyta   w  „Ogrodzie na Rozstajach” u państwa Zofii i Tadeusza Kurczynów.   Na przestrzeni 1 ha zbudowali  tarasowo schodzący w dół ogród z różnorodną, ciekawą i egzotyczną roślinnością.

Nawet teraz, jesienią ogród mieni się różnymi  odcieniami żółci, zieleni, błękitu. W ogrodzie jest też małe ZOO z białym pawiem i czarnymi łabędziami.

Bogaty program zwiedzania  dostarczył uczestnikom wielu przeżyć estetycznych i wzbogacił wiedzę o regionie.
Podziękowanie dla Zarządu UTW i dla organizatorek Henryce Rycombel  i Zofii Babskiej.

Krystyna Krzemińska


12.10.2017  Wykład  i  warsztaty praktyczne  z Projektu „Aktywny Senior”

01

Słuchacze UTW  czynnie uczestniczą w projekcie:” Aktywny Senior”, realizowanym
 przez Stowarzyszenie na Rzecz Postępu Demokracji ERWIN w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.
Celem projektu autorstwa Grair i Moniki Magakian jest zwiększenie aktywności obywatelskiej osób 60+ oraz przygotowanie do tworzenia Rady Seniorów.

02

Projekt ten obejmuje wykłady i warsztaty z zakresu partycypacji społecznej.
Cieszy się dużym zainteresowaniem ostrowieckich seniorów, bierze w nim udział
ponad 80 osób starszych. Uniwersyteccy słuchacze  uzupełniają wiedzę o wolontariacie,  mediach, dostępie do informacji publicznej, prawach człowieka.

12 października br. odbyły się  zajęcia edukacyjne:
wykład nt petycje i prawa człowieka” oraz warsztaty- praktyczne redagowanie petycji.
Petycje pisano w formie skargi, prośby, wniosku do wybranej instytucji, urzędu np. w sprawie wzmocnienia praworządności ,zapobiegania nadużyciom, wykluczeniu społecznemu, lepszego zaspokajania potrzeb seniorów/ opieka geriatryczna/ i inne.

Uczestnicy projektu otrzymali publikację pn.:” Przewodnik partycypacji społecznej
dla seniora oraz materiały konferencyjne: teczki, zeszyty, długopisy. Publikacja zawiera nie tylko cenne informacje, ale także wzory- pism urzędowych, wniosku do Rzecznika Praw Obywatelskich, reklamacji, umów wolontariackich, przykłady petycji.

03

Borys Krystyna, zdjęcia R. Redlich


02_10_20  Udział przedstawicieli UTW WSBiP w Konferencji
”Najpilniejsze potrzeby i oczekiwania seniorów w Polsce”

01

W dniu 2 X br. odbyła się w sali Kolumnowej Sejmu RP im. Kazimierza Pużaka
konferencja pn: ”Najpilniejsze potrzeby i oczekiwania seniorów w Polsce”, za zgodą
Marszałka Sejmu RP i jego patronatem ,zorganizowana przez sejmową Komisję Polityki Senioralnej wspólnie z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz z Wielkopolskim Stowarzyszeniem Wolontariuszy Opieki Paliatywnej „Hospicjum Domowe”.
W spotkaniu senioralnym uczestniczyli przedstawiciele środowisk osób starszych z całej Polski, także  z ostrowieckiego UTW WSBiP : Krystyna Borys i Teresa Wiewiór- Piasecka.
    
Konferencja ta dotyczyła spraw najważniejszych dla seniorów, m.in.: polityki społecznej wobec osób starszych, opieki zdrowotnej, zapotrzebowania na geriatrię i jej miejsca w systemie opieki zdrowotnej oraz  budowania ośrodków gerentologicznych.
    
Prowadząca konferencję poseł na Sejm RP Małgorzata Zwiercan, przewodnicząca sejmowej Komisji Polityki Senioralnej powitała gości i seniorów, następnie podkreśliła, że „długie życie jest darem. Osoby starsze to potencjał, który może i powinien być wykorzystany przez organizacje pozarządowe i społeczności lokalne”. W imieniu Marka Kuchcińskiego został odczytany list inauguracyjny, w którym Marszałek Sejmu RP wspomniał o problemie starzenia się społeczeństwa jako zjawisku globalnym. Konieczne jest więc podejmowanie działań na rzecz poprawy jakości zdrowia i życia starszego pokolenia. Elżbieta Bojanowska, Podsekretarz Stanu w MRPiPS , podkreśliła w swej wypowiedzi, iż trwają prace nad dokumentem :”Polityka społeczna wobec osób starszych 2030. Bezpieczeństwo. Solidarność. Uczestnictwo”
    
Z prelekcji profesjonalistów, badaczy problemów osób starszych i w wieku podeszłym
  dr n.med. Anny Jakrzewskiej- Sawińskiej i dr hab.n. med. Tomasza Kostki, wynika, że pacjenci geriatryczni wymagają odpowiedniej opieki medycznej, dostosowanej do ich potrzeb
 i specyfiki schorzeń. Zwykle chorują na wiele chorób jednocześnie i zażywają wiele leków.
Dlatego na świecie od kilkudziesięciu lat rozwija się geriatria- specyficzna dziedzina medycyny, kompleksowo zajmująca się zdrowiem, przebiegiem wielu chorób i opieką nad osobami  
w podeszłym wieku. Geriatria łączy fizyczne, psychiczne, funkcjonalne i społeczne problemy starszych pacjentów, pozwala całościowo oceniać i rozwiązywać złożone problemy wieku podeszłego. Całościowa Ocena Geriatryczna(COG)  jest więc interdyscyplinarna, dzięki czemu leczenie jest efektywne. Objęcie pacjenta opieką geriatryczną zmniejsza  ryzyko śmierci i zarazem zwiększa samodzielność.
 Pojęciem związanym z geriatrią jest gerontologia, która zajmuje się procesami starzenia się.     
    
Standardy leczenia osób starszych i w podeszłym wieku  w naszym kraju znacznie odbiegają
od europejskich. Obecnie kliniki geriatrii znajdują się w 6 miastach polskich: Krakowie, Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, we Wrocławiu i w Katowicach. W  Polsce  brakuje oddziałów i łóżek geriatrycznych .Z tego powodu większość chorych trafia na oddziały internistyczne.
Mamy za mało geriatrów /ok. 400/, opiekunów i pielęgniarek geriatrycznych.
    
O trudnych chorobach otępiennych osób starszych mówiła dr hab. n.med. Katarzyna Wieczorowska -Tobis, przewodnicząca ZG PTG, twierdząc, że opiekun chorej osoby też wymaga pomocy, a nawet urlopu.
    
W drugiej części konferencji był panel dyskusyjny na temat:” Polityka samorządowa wobec osób starszych.  Dyskutowano o sprawach tworzenia i działania Rad Seniorów.

02

Przykładem dobrych praktyk jest prężna działalność RMS w Poznaniu.
    
W wyniku analiz stwierdzono m.in. ,że starzenie się społeczeństwa powoduje wzrost kosztów opieki medycznej i świadczeń socjalnych. Wobec tej sytuacji najpilniejszą potrzebą jest budowanie skutecznego systemu opieki nad osobami w podeszłym wieku oraz sieci wsparcia dla ich rodzin. Potrzebny jest np. dobrze zorganizowany system opieki geriatrycznej oraz adekwatna wycena świadczeń w całościowym leczeniu pacjenta. Potrzebne są również szkolenia z geriatrii lekarzy rodzinnych.

Borys Krystyna


02.10.2017 – Inauguracja roku akademickiego 2017/2018 w UTW WSBiP

Każda inauguracja to zawsze coś nowego. Coś się zaczyna, obiecująco przyciąga i zaciekawia

01

2 października 2017 r. UTW WSBiP rozpoczął 15 rok akademicki.
Jubileuszowa Inauguracja odbywała się  w auli WSBiP  -  patronującej Uczelni z udziałem
Jej Magnificencji  dr Izabeli Zaborowskiej- Rektor WSBiP i przedstawicieli kadry naukowo-dydaktycznej  patronującej UTW Uczelni.

02

Właściwą rangę nadawała też temu wydarzeniu obecność licznie przybyłych gości: posła na Sejm RP Andrzeja Kryja i asystenta senatora RP Jarosława Rusieckiego, przedstawicieli Władz Samorządowych Powiatu i Miasta, instytucji i placówek kulturalno-oświatowych, w tym Dyrektorów LO Nr I, LO Nr II,  LO Nr III i ZSO Mistrzostwa Sportowego i in.

Swoją obecnością zaszczycił UTW  prof. Jerzy Nowocień z Akademii Wychowania Fizycznego
J. Piłsudskiego w Warszawie, który udziela UTW  naukowego wsparcia w zakresie poprawiania sprawności fizycznej i społecznej seniorów.

Główne kierunki i zadania UTW  w roku akad. 2017/2018 nakreśliła prowadząca  uroczystość  prezes UTW WSBiP - Matylda Niewójt.

03

Przewidziany program edukacyjny obejmuje wykłady, których tematykę cechuje interdyscyplinarność, rozbudowany do czterech  o tematykę psychologiczną, blok seminariów, warsztaty komputerowe, lektoraty pięciu języków obcych, zajęcia artystyczne i rekreacyjno-ruchowe.

W sumie funkcjonować będą 33 zespoły specjalistyczne.
Aktualne informacje dotyczące polityki senioralnej i kierunkach działań UTW w Polsce przedstawił Prezes Honorowy UTW WSBiP  Józef Pazderski, uczestniczący w Forum UTW w Krynicy i w III Sesji Obywatelskiego Parlamentu Seniorów w Warszawie 1.09.2017r.

04

Wykład  Inauguracyjny "Zachowania zdrowotne a jakość życia słuchaczy UTW" wygłosiła
 dr hab. n. med. .Dorota Kozieł, prof. Uniwersytetu  J. Kochanowskiego w Kielcach.
Pani prof. wskazywała na czynniki wzmacniające zdrowie na podstawie prowadzonych badań.
To właśnie UTW dają szanse wykształcania odpowiednich zachowań prozdrowotnych.

05

Inauguracji towarzyszyły podniosłe pieśni: Hymn państwowy, "Gaudeamus igitur" - "Radujmy się więc" po akcie immatrykulacji nowo przyjętych słuchaczy i kończący uroczystość "Gaude Mater Polonia" w wykonaniu Chóru UTW.

05

Wydarzeniom Inauguracji towarzyszyły liczne media, rejestrując je i uzupełniając wywiadami.

Najbardziej  zapamiętane zostaną przekazywane słuchaczom życzenia: efektywności w zdobywaniu wiedzy, odwagi w podejmowaniu nowych zadań i objaśnianiu zjawisk współczesnego świata. By towarzyszyła temu radość i satysfakcja i by na to wszystko pozwalało zdrowie.

07
08

Jadwiga Myśliwska; zdjęcia – Romuald Redlich


01.10.2017 Udział przedstawicieli UTW WSBiP w obradach
OBYWATELSKIEGO  PARLAMENTU  SENIORÓW

01

1 października, w Międzynarodowym Dniu Osób Starszych, w Audytorium Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie odbyła się III Sesja Obywatelskiego Parlamentu Seniorów II kadencji 2016 - 2019 poświęcona debacie na ważne tematy dotyczące polskich seniorów. W uroczystym posiedzeniu wzięli m. in. udział : wicemarszałek Sejmu RP Małgorzata Kidawa -Błońska, prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz - Waltz, prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski, Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar, wiceprzewodniczący Komisji Polityki Senioralnej. W referatach programowych a także w dyskusji przewijały się takie zagadnienia, jak:
--wypracowanie modelu wsparcia osób starszych w środowisku zamieszkania
--deinstytucjonalizacja i wspieranie różnych form opieki nad osobami starszymi
--kwestie dostępności i komunikacji
--kwestie związane z systemem ochrony zdrowia
--seniorzy na rynku usług finansowych, ochrona ich praw jako konsumentów
--doprowadzenie do stworzenia międzynarodowej konwencji o prawach osób starszych na forum ONZ - kampania Rzecznika Praw Obywatelskich " Za starość naszą i waszą".
 Ciekawe były też wypowiedzi seniorów, którym udało się stworzyć Delegatury OPS. Barbara Badowska - Średniawa, Przewodnicząca Pomorskiej
Delegatury  OPS zachęciła seniorów do udziału w konkursie OBYWATEL SENIOR: OLIMPIADA WIEDZY OBYWATELSKIEJ.
              Przewodnicząca Obywatelskiego Parlamentu Seniorów Krystyna Lewkowicz zapoznała delegatów z Deklaracją Programową III sesji plenarnej OPS, w której zawarte są najważniejsze  nowe kierunki strategii OPS na lata 2017 - 2818, a także wnioski do Rządu RP w zakresie zdrowia i usług społecznych oraz godnej starości. Deklaracja  przyjęta została przez delegatów.

02

Każdy delegat otrzymał zestaw materiałów wydanych przez Najwyższą Izbę Kontroli -  Departament Pracy,  Spraw Społecznych i Rodziny.

03

W programie także wystawy, lunch, koncert zespołu  "Mazowiacy" oraz możliwość bezpłatnego zwiedzenia Muzeum  Polin.
Słowa najwyższego uznania dla Pani Przewodniczącej OPS Krystyny Lewkowicz oraz organizatorów za profesjonalne i perfekcyjne przygotowanie III sesji plenarnej Obywatelskiego Parlamentu Seniorów

Delegaci Uniwersytetu Trzeciego Wieku WSBiP
Matylda Niewójt i Józef Pazderski

12.12.2017r. Szlachetny gest słuchaczy UTW WSBiP – udział w ogólnopolskiej akcji    
„Szlachetna Paczka”

01

Słuchacze podjęli decyzję o włączeniu się do ogólnopolskiej akcji charytatywnej, której pomysłodawcą był  
Ks. Jacek Stryczek.

02

 Przygotowali „Szlachetną paczkę”, w której znalazły  się artykuły żywnościowe i chemia gospodarcza. Wszystko to zapakowane w 8 kartonów, trafiło do potrzebującej rodziny w Szewnie.

03

 Szlachetną paczkę razem z wolontariuszem zawieźli:  Irena Grudniewska z Sekcji „Pomocna Dłoń” i Romuald Redlich, dokumentujący fotograficzni całą akcję.

Udział słuchaczy UTW potwierdził zrozumienie potrzeby pomagania ludziom, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, a także to, że na seniorów zawsze można liczyć.

04

(Matylda Niewójt; zdjęcia Romuald Redlich)