logo ue


Rekrutacja rozpoczyna się 1-ego listopada 2016r. i trwa do końca marca 2017r.
Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych łącznie 120 osób (61 kobiet i 59 mężczyzn).

- Ankieta rekrutacyjna
- Regulamin uczestnictwa w projekcie

KRYTERIA REKRUTACYJNE, kwalifikujące do projektu:

 1. Kryteria obligatoryjne:
  • Osoba w wieku powyżej 29 lat tj. w dniu rozpoczęcia kandydat ma ukończone 30 lat;
  • Osoba zamieszkała w rozumieniu Kodeksu Cywilnego w powiatach kieleckim i ostrowieckim oraz w mieście Kielce,;
  • Osoba niepracująca, tj. osoba bezrobotna zarejestrowana w Urzędzie Pracy jako osoba należąca do I lub II profilu pomocy lub osoba bierna zawodowo.
 2. Kryteria rekrutacyjne:
  • Kryteria formalne - uczestnicy:
   • 96 osób bezrobotnych (z nich długotrwałych 50 osób), poszukujących pracę,
   • 6 osób niepełnosprawnych,
   • 16 osób powyżej 50 roku życia,
   • 9 osób z niskimi kwalifikacjami zawodowymi,
   • 5 osób sprawujących opiekę nad osobą zależną lub powracających na rynek pracy po zakończeniu okresu sprawowania opieki,
   • 24 osób biernych zawodowo.
 3. Kryteria dodatkowe:
  • samotne matki wychowujące dzieci do lat 6 – 5 pkt
  • osoba mająca pod opieką osobę zależną – 5 pkt
  • osoba z terenów wiejskich – 5 pkt
  • osoba niepełnosprawna z II grupą niepełnosprawności – 5 pkt.