logo ue


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W OSTROWCU ŚW. UL. AKADEMICKA 12, 27-400 OSTROWIEC ŚW. informuje o wynikach z wyboru oferty zgodnie z Zapytaniem ofertowym nr 2/ZK/PKS/2017/WSBiP z dnia 27.01.2017r.: Przeprowadzenie pośrednictwa pracy w ramach projektu PRACA KARIERA SUKCES dla 120 Uczestników projektu: 61 kobiet i 59 mężczyzn ( w tym osób niepełnosprawnych).

Wsólny Słownik Zamówień (CPV): 79611000-0 Usługi poszukiwania prac

dokumenty do pobrania:
- ogłoszenie


ZAPROSZENIE

Do złożenia oferty cenowej w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu nr 2/ZK/PKS/2017/WSBiP z dnia 11.05.2017r. na:
WYBÓR POŚREDNIKA PRACY
w ramach realizacji projektu: „PRACA KARIERA SUKCES” współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

dokumenty do pobrania:
- zaproszenie
- załącznik 1
- załącznik 2
- załącznik 3
- załącznik 4


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W OSTROWCU ŚW., UL. AKADEMICKA 12, 27-400 OSTROWIEC ŚW. informuje o wynikach z wyboru ofenty zgodnie z Zapytaniem ofertowym nr l/ZK/PKS/2017/WSBiP z dnia 27.01.2017 r. Przeprowadzenie szkoleń z zakresu : Spawacz MAG- 135/MIG-151-160 godzin/gr (2 grupy po 12 osób-po 1 grupie w Ostrowcu Św. i Kielcach), Magazynier/ka-sprzedawca z programem magazynowym z obsługą kasy fiskalnej i wózka jezdniowego - 160 godzin/ gr (2 grupy po 12 osób w Ostrowcu Św. ), Operator koparko-ladowarek ki. Ili/koparki jednonaczyniowej kl. III- 176 godzin/gr (2 grupy po 12 osób w Ostrowcu lub w Kielcach), Operator CNC- 100 godzin/igr (po 11 osób w Ostrowcu lub w Kielcach),

dokumenty do pobrania:
- ogłoszenie


ZAPROSZENIE

Do złożenia oferty cenowej w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu nr 1/ZK/PKS/2017/WSBiP z dnia 27.01.2017r na:
Świadczenie usługi polegającej na organizacji i przeprowadzeniu szkoleń zawodowych dla 83 uczestników projektu „praca kariera sukces”

dokumenty do pobrania:
- zapytanie ofertowe
- załącznik 1
- załącznik 2
- załącznik 3
- załącznik 4
- załącznik 5
- załącznik 6
- załącznik 7
- załącznik 8


ZAPROSZENIE

Do złożenia oferty cenowej dotyczącej badań lekarskich z zakresu medycyny pracy, umożliwiających podjęcie szkolenia i stażu przez uczestniczki/uczestników projektu w ilości 120 osób.

dokumenty do pobrania:
- zapytanie ofertowe


ZAPYTANIE OFERTOWE

W wyniku postępowania dotyczącego wyboru doradców zawodowych (doradztwo zawodowe indywidualne i grupowe „Treningi pracy”, w Kielcach i Ostrowcu Św.) w ramach projektu „Praca Kariera Sukces”, przeprowadzonego w ramach procedury rozeznania rynku najwyższą ilość punktów uzyskały następujące osoby:
mgr Nowocień Tomasz
mgr Izabela Pustuła