badyga

Biogram:

Anna Bałdyga (z d. Gapys), ur. 1983; absolwentka UJ oraz UEK; doktor nauk ekonomicznych, nauczyciel akademicki; kierownik Katedry Ekonomii WSBiP; wiceprezes Środkowoeuropejskiego Instytutu Badań i Analiz Strategicznych; samorządowiec; autorka publikacji naukowych podejmujących tematykę czynników wzrostu gospodarczego, rozwoju społecznego, zrównoważonej gospodarki oraz bezpieczeństwa energetycznego Polski i regionu.


Najważniejsze publikacje:

 

  • Bałdyga A.,Rosyjska polityka wzrostu gospodarczego w XXI wieku. Założenia, realizacja, efekty, Ostrowiec Świętokrzyski 2019, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim

  • Molendowski E., Gapys A., The role of the gassector in the economy of the Russian Federation before and after the 2008 crisis, [w:] “Miscellanea Oeconomicae”, Myśl ekonomiczna, społdzielczość, bankowość, samorządność – studia i materiały, Rok 21, Nr 3/2017, tom II, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce 2017, s. 285-300

  • Molendowski E., Gapys A., Importance of exports of energy materials to the economy of the Russian Federation in 2000-2015, [w:] “Trends in the World Economy”, Global Economyat the Crossroads, Vol. 8, Uniwersytet Szczeciński 2016, s. 93-109

  • Gapys A.,Analysis of the regulations in the area of shalegas exploration and production – lessons from Poland, Canada and the US, [w:] „Zeszyty Naukowe UEK”, Cracow Review of Economics and Management, Nr 1 (925), Kraków 2014, s. 57-73

  • Gapys A.,Współczesne mierniki wzrostu gospodarczego – weryfikacja na przykładzie Stanów Zjednoczonych, [w:] „Gentes & Nationes”, no. 7, Zeszyt 1/2013, Bielsko-Biała 2013, s. 101-120

  • Gapys A.,Gazowy OPEC pod przewodnictwem Rosji kontra wspólna polityka bezpieczeństwa energetycznego UE – aktualny obraz relacji, [w:] Bezpieczeństwo w dobie globalizacji. Wpływ procesów globalizacyjnych i integracyjnych na bezpieczeństwo państw, organizacji i obywateli, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2013 (PDF), s.30-52

 

Anna Bałdyga (z d. Gapys), ur. 1983; absolwentka UJ oraz UEK; doktor nauk ekonomicznych, nauczyciel akademicki; kierownik Katedry Ekonomii WSBiP; wiceprezes Środkowoeuropejskiego Instytutu Badań i Analiz Strategicznych; samorządowiec; autorka publikacji naukowych podejmujących tematykę czynników wzrostu gospodarczego, rozwoju społecznego, zrównoważonej gospodarki oraz bezpieczeństwa energetycznego Polski i regionu.

NAJWAŻNIEJSZE PUBLIKACJE:

§  Bałdyga A.,Rosyjska polityka wzrostu gospodarczego w XXI wieku. Założenia, realizacja, efekty, Ostrowiec Świętokrzyski 2019, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim

§  Molendowski E., Gapys A., The role of the gassector in the economy of the Russian Federationbefore and after the 2008 crisis, [w:] “Miscellanea Oeconomicae”, Myśl ekonomiczna, społdzielczość, bankowość, samorządność – studia i materiały, Rok 21, Nr 3/2017, tom II, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce 2017, s. 285-300

§  Molendowski E., Gapys A., Importance of exports of energy materials to the economy of the Russian Federation in 2000-2015, [w:] “Trends in the World Economy”, Global Economyat the Crossroads, Vol. 8, UniwersytetSzczeciński 2016, s. 93-109

§  GapysA.,Analysis of the regulations in the area of shalegasexploration and production – lessons from Poland, Canada and the US, [w:] „ZeszytyNaukowe UEK”, CracowReview of Economics and Management, Nr 1 (925), Kraków 2014, s. 57-73

§  GapysA.,Współczesne mierniki wzrostu gospodarczego – weryfikacja na przykładzie Stanów Zjednoczonych, [w:] „Gentes&Nationes”, no. 7, Zeszyt 1/2013, Bielsko-Biała 2013, s. 101-120

§  GapysA.,Gazowy OPEC pod przewodnictwem Rosji kontra wspólna polityka bezpieczeństwa energetycznego UE – aktualny obraz relacji, [w:] Bezpieczeństwo w dobie globalizacji. Wpływ procesów globalizacyjnych i integracyjnych na bezpieczeństwo państw, organizacji i obywateli, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2013 (PDF), s.30-52