Biogram:Mka

Dobrosław Mąka, ur. 1950, dr inż., specjalista w zakresie cyberbezpieczeństwa, analizy zagrożeń bezpieczeństwa teleinformatycznego i zarządzania ryzykiem; w latach 1972 – 2007 żołnierz zawodowy pełniący służbę na stanowiskach związanych z ochroną informacji niejawnych; w latach 2007 - 2020 wykładowca przedmiotów z dziedziny bezpieczeństwa informacyjnego w uczelniach niepublicznych; członek krajowych stowarzyszeń bezpieczeństwa teleinformatycznego i ochrony informacji niejawnych; w latach 2002-2004 - członek Rady Naukowej Kryptologii przy Instytucie Matematycznym PAN; autor licznych publikacji z zakresu bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.


Najważniejsze publikacje:

  • Mąka D., Ryzyko w Systemie Bezpieczeństwa Informacyjnego Państwa w aspekcie standardów NATO   i Unii Europejskiej, KBN, Warszawa 2004

  • Mąka D., Jak chronić tajemnice, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 2004