sykulski

Biogram:

Leszek Sykulski, ur. 1981, dr nauk o polityce, nauczyciel akademicki; prezes Polskiego Towarzystwa Geostrategicznego, redaktor naczelny rocznika "Geostrategia" i portalu "Nowa Geopolityka". Pracował jako analityk ds. bezpieczeństwa narodowego w Kancelarii Prezydenta RP w okresie prezydentury Lecha Kaczyńskiego; z nominacji prezydenta zasiadał w Komisji Weryfikacyjnej ds. WSI. Biegły sądowy w zakresie bezpieczeństwa państwa przy Sądzie Okręgowym w Częstochowie.


Najważniejsze publikacje:

  • Sykulski L., Rosyjska geopolityka a wojna informacyjna, Warszawa 2019.

  • Sykulski L., Geopolityka a bezpieczeństwo Polski, Warszawa 2018.

  • Sykulski L., Polska myśl geopolityczna w latach 1989-2009, Chorzów 2015.

  • Sykulski L., Geopolityka. Skrypt dla początkujących, Częstochowa 2014.

  • Sykulski L., Geopolityka. Słownik terminologiczny, Warszawa 2009.