Biogram:

 

Wiktor Adamus, ur. 1947, dr hab. Nauk ekonomicznych. Zajmuje się problematyką ekonomii, organizacji i zarządzania, w tym metodami wspomagania decyzji i modelowaniem procesów ekonomicznychadamus wiktor w skali regionalnej. Prowadził 9 projektów naukowo badawczych. Jest promotorem 28 doktorantów w pięciu uczelniach w Polsce, oraz ponad 280 magistrantów, 80 licencjatów i 62 inżynierów. Posiada ponad 200 artykułów naukowych, publikowanych w kraju i zagranicą. Jest organizatorem i współorganizatorem wielu konferencji naukowych. Bierze czynny udział w konferencjach i kongresach naukowych krajowych i zagranicznych, uczestnicząc w komitetach naukowych lub organizacyjnych. Przez trzy kadencje był rektorem Wyższej Szkoły Ubezpieczeń w Krakowie, był współorganizatorem PWSZ w Sanoku, WSU i KWSPZ w Krakowie. Jest członkiem PAU w Krakowie, członkiem Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest Honorowym Obywatelem Miasta i Gminy Kazimierza Wielka.


Najważniejsze publikacje:

 

  • Adamus W., Mleczko E.,(2019),The Idea of the Olympic Winter Games in 2022 in Krakow and Slovakia. ANTROPOMOTORYKA, Vol. 21,nr 53, Kraków – Wrocław , s. 17 – 34

  •  Mkuna E., Baiyegunhi L. & Adamus W. (2020),Sustainable livelihood alternatives among Nile perch (Lates niloticus) fishers in Lake Victoria Tanzania: analytical hierarchy process (AHP) approach, Journal of Economic Structures, Volume 9, Article number: 32, p. 1-18, SPRINGER

  • Adamus W.(2018), Pomiar Poziomu Życia Ludności [w:] Wontorczyk A., Bańka A., (red.) Jakość życia w pracy i codzienności. Perspektywa ekologiczna. Uniwersytet Jagielloński, Kraków, s. 103 - 117

  • Adamus W., Florkowski J. W., (2016),  The evolution of shale gas development and Energy security in Poland: Presenting a hierarchical choice of priorities, Energy Research & Social Science,168 -178,  ELSEVIER

  • Adamus W. (2019),Factors of Cluster Initiatives Management. In: Journal of Economics and Business,Vol.2, No.4,1185-1200.  

 

Kontakt: