Biogram:muc

Agnieszka Pawłowska-Muc, ur. 1973; dr n. o zdr. , specjalista w dziedzinie: pielęgniarstwa epidemiologicznego, geriatrycznego i położniczego, nauczyciel akademicki, pielęgniarka naczelna i kierownik zakładu opiekuńczo-leczniczego SPZZOZ Szpital w Iłży, członek państwowych komisji egzaminacyjnych dla szkoleń specjalizacyjnych grupy zawodowej pielęgniarek i położnych w Warszawie, autorka ponad 27 publikacji naukowych. Tytuł rozprawy doktorskiej: Zachowania zdrowotne kobiet doznających przemocy domowej objętych opieką instytucjonalną.


Najważniejsze publikacje:

  • Problem przemocy domowej w praktyce zawodowej pielęgniarek i położnych.(The problem of domestic violence in professional practice nurses and midwives.).[AUT.] AGNIESZKA K. PAWŁOWSKA-MUC*, CELINA ŁEPECKA-KLUSEK, GRAŻYNA STADNICKA, ANNA B. PILEWSKA-KOZAK, BEATA DOBROWOLSKA, KLAUDIA PAŁUCKA. J. Educ. Health Sport 2017 vol. 7 nr 4 s. 38-50, bibliogr. poz. 25, sum.

  • Palenie papierosów w ciąży.(Cigarette smoking in pregnancy.). [AUT.] AGNIESZKA K. PAWŁOWSKA-MUC*, CELINA ŁEPECKA-KLUSEK, ANNA B. PILEWSKA-KOZAK, GRAŻYNA STADNICKA, KLAUDIA PAŁUCKA. J. Educ. Health Sport 2016 vol. 6 nr 1 s. 73-84, bibliogr. poz. 39, sum.

  • Używki w ciąży - kofeina.(Stimulants in pregnancy - caffeine.). [AUT.] AGNIESZKA K. PAWŁOWSKA-MUC*, CELINA ŁEPECKA-KLUSEK, GRAŻYNA STADNICKA, ANNA B. PILEWSKA-KOZAK. J. Educ. Health Sport 2015 vol. 5 nr 6 s. 395-406, bibliogr. poz. 33

  • Przemoc domowa.(Domestic violence.). [AUT.] CELINA ŁEPECKA-KLUSEK*, AGNIESZKA K. PAWŁOWSKA-MUC, ANNA B. PILEWSKA-KOZAK, GRAŻYNA STADNICKA, KLAUDIA PAŁUCKA. J. Educ. Health Sport 2015 vol. 5 nr 6 s. 169-182, bibliogr. poz. 40.

  • Używki w ciąży - alkohol. (Stimulants in pregnancy - alcohol.). [AUT.] AGNIESZKA K. PAWŁOWSKA-MUC*, CELINA B. ŁEPECKA-KLUSEK, ANNA PILEWSKA-KOZAK, GRAŻYNA STADNICKA. J. Educ. Health Sport 2015 vol. 5 nr 8 s. 385-394, bibliogr. poz. 42.

  • Przemoc domowa wobec kobiet.(Domestic violence against women.). [AUT.] CELINA ŁEPECKA-KLUSEK*, AGNIESZKA K. PAWŁOWSKA-MUC, GRAŻYNA STADNICKA, ANNA B. PILEWSKA-KOZAK. Med. Og. Nauki Zdr. 2015 t. 21 nr 4 s. 408-413, bibliogr. poz. 33.