Biogram:roek agnieszka

Agnieszka Rożek, ur. , dr nauk ekonomicznych, nauczyciel akademicki; inspektor wojewódzki w WUP Rzeszów; ekspert NCBiR w zakresie naukowo technologicznym oraz gospodarczo -biznesowym; posiada wieloletnie doświadczenie (począwszy od 2001 r.) w zakresie monitoringu, rozliczania i oceny projektów dofinansowanych ze środków unijnych, w tym projektów: innowacyjnych, B+R, a także współpracy międzynarodowej.


Najważniejsze publikacje:

  • Rożek A., Koncepcja modelu transgranicznego klastra turystycznego na pograniczu polsko-słowackim nawiązującego do dziedzictwa  kulturowego Łemków, [w:] Szpara K., Zawilińska B., Wilkońska A. (red.) Lokalny potencjał a zrównoważony rozwój turystyki w Karpatach, Rzeszów – Warszawa 2015.

  • Rożek A., Znaczenie klastrów w rozwoju regionów transgranicznych, [w:] Jedlicka P. (red.), Ekonomický rozvoj a management regionu, Uniwersytet Hradec Kralove, Czechy Hradec Kralove 2013.

  • Rożek A., Firlej K., Klastering transgraniczny innowacyjną formą rozwoju usług turystycznych na obszarach przygranicznych Polski Południowo – Wschodniej, „Zeszyty Naukowe Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie”, 2012.

  • Rożek A., Koncepcja klastra, a konkurencyjność i innowacyjność przedsiębiorstw,  [w:] Perspektywy rozwoju regionalnego Polski w okresie programowania po 2013 roku, Polska Akademia Nauk, Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, t. CXL, część II, Warszawa 2011

  • Rożek A., Wykorzystanie środków z funduszy unijnych i ich wpływ na rozwój innowacyjny polskich przedsiębiorstw, [w:] „Gentes & Nationes, Studia z zakresu spraw międzynarodowych”, 2010, nr 1