Biogram:parlak

Mirosława Parlak, ur. 1962, dr, pedagog, legitymuje się ponad 30-letnim stażem pracy w charakterze nauczyciela akademickiego, autorka ponad 60 publikacji naukowych i ponad 40 publikacji metodycznych w obszarze edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej; jej zainteresowania naukowe dotyczą przede wszystkim wczesnej edukacji przyrodniczej; kierownik Katedry Pedagogiki WSBiP.


Najważniejsze publikacje:

 

  • Parlak M., Edukacja ekologiczna w procesie kształcenia wczesnoszkolnego – założenia, program, propozycje metodyczne, Kielce 2005

  • Parlak M., Wiedza przyrodnicza uczniów klas I-III szkoły podstawowej w zintegrowanym systemie edukacji wczesnoszkolnej, Kielce 2012

  • Parlak M., Edukacja przyrodniczo-ekologiczna dzieci w wieku przedszkolnym, Kielce 2019

  • Parlak M., Wiedza i świadomość ekologiczna uczniów  klas trzecich szkół podstawowych i ich rodziców, „Studia Ecologiae et Bioethicale” 2016, nr 4, T.14

  • Parlak M., Grabowska B., Image of anEarly School Education Teacher in the Eyes of the Third Grade Pupils – Research Report, “Kultura i Edukacja” 2018 nr 4 (122)

 

Kontakt:
miroslawa_parlak@wp.p