Biogram:cichoska

Małgorzata Anna Cichońska, ur. 1963; doktor nauk o zdrowiu, magister pielęgniarstwa; specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego i epidemiologicznego; nauczyciel akademicki; czynna zawodowo Pielęgniarka Epidemiologiczna; Kierownik Centralnej Sterylizacji; Recenzent w czasopiśmie Forum Zakażeń; Autor ponad 80 publikacji naukowych i popularno - naukowych z zakresu zachowań zdrowotnych i jakości życia osób z chorobami przewlekłymi POCHP, SM, po przebytym udarze mózgu.


Najważniejsze publikacje:

  • Cichońska M, Maciąg D, Rzodeczko G, Borek M, Cichońska K, Michalska A., Zachowania zdrowotne osób po 60 roku życia [w:] Medyczno-społeczne aspekty starości, red. M. Wysokiński, Z. Sienkiewicz, W. Fidecki. WUM, Warszawa 2019, s. 103-115

  • Cichońska M, Ciemienga E,  Maciąg D, Borek M.,  Poziom wiedzy personelu pielęgniarskiego na temat procedury higieny rąk, „Forum Zakażeń” 2019; nr 10, s. 227- 231

  • Cichońska M., Profesjonalne rozwiązania w  higienie rąk personelu medycznego podnoszące skuteczność walki z zakażeniami szpitalnymi, „Zakażenia XXI wieku”, 2019; nr 2(5), s. 249–252

  • Cichońska M, Maciąg D, Borek M., Znaczenie dekontaminacji sprzętu i powierzchni w zapobieganiu zakażeniom szpitalnym w placówkach  udzielających świadczeń zdrowotnych, „Forum Zakażeń”, 2019; nr 10 (6), s. 421–424.  

  • Cichońska M,  Maciąg D,  Markiewicz B., Jakość życia chorych na łuszczycę [w:] Pielęgniarstwo w Polsce i na świecie – człowiek w zdrowiu, chorobie i niepełnosprawności. Studia i Monografie nr 160, red. M. Wojciechowska, Warszawa 2020; s. 101-113