szymaska

Biogram:

Elżbieta Szymańska, ur. 1976; doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu; szefowa działu wsparcia sprzedaży, odpowiedzialnego za sponsoring, akcje specjalne, planowanie, badania i rozwój w Agencji Reklamy Polskiego Radia; prezes zarządu Fundacji Odkrywania Talentów i Rozwijania Pasji DA VINCI; autorka publikacji naukowych i branżowych z zakresu komunikacji marketingowej.


Najważniejsze publikacje:

 

  • Szymańska E., Wpływ rozwoju Internetu na strukturę rynku reklamy. Polska na tle Unii Europejskiej, Ostrowiec Świętokrzyski 2013

  • Szymańska E., Kształtowanie zachowań konsumpcyjnych w dobie Internetu w krajach członkowskich Unii Europejskiej, Ostrowiec Świętokrzyski 2013

  • Szymańska E., Zarządzanie lokalną marką radiową w Internecie, „Acta Scientificae Academiae Ostroviensis”, 2011, nr 1, s. 25-33

  • Szymańska E., Radio jako medium reklamy w dotarciu do młodych konsumentów, „Acta Scientificae Academiae Ostroviensis”, 2005, nr 21, s. 14-23

  • Szymańska E., Postawy młodych konsumentów wobec radiowych reklam produktów, „Marketing i Rynek”, 2004, nr 8, s. 35-40