zaborowska

Biogram:

Izabela  Zaborowska, ur. 1957; dr nauk społecznych, terapeuta pedagogiczny ;autorka pierwszej w woj. świętokrzyskim innowacji pedagogicznej z zakresu terapii pedagogicznej dla dzieci z parcjalnymi deficytami rozwojowymi. nauczyciel akademicki; były dziekan Wydziału Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu; rektor WSBiP w Ostrowcu Św. w  latach 2016 -2019; autorka publikacji krajowych i zagranicznych  w zakresie pedagogiki oraz pracy socjalnej.


Najważniejsze publikacje:

 

  • Karbowniczek, J., Zaborowska I., Ucz się z nami dobrze słuchać, cz. I, , Kielce 2004.

  • Karbowniczek, J., Zaborowska, I., Ucz się z nami dobrze słuchać, cz. II, Kielce 2005.

  • Zaborowska, I., Klasa terapeutyczna dla uczniów dyslektycznych – program autorski, Ostrowiec Św.  2000.

  • Karbowniczek, J., Zaborowska I., Ucz się z nami dobrze słuchać cz. III, Kielce 2011.
     
  • Zaborowska, I. Kierunki przeciwdziałania marginalizacji rodzin dysfunkcyjnych w Polsce, Rużomberok  2011.

  • Zaborowska, I. Sukcesy edukacyjne w szkole efektem wspomagania u dziecka u progu nauki, Kielce 2011.

  • Babiarz, M. – Zaborowska, I. Kształtowanie się systemu rodzinnych form opieki zastępczej w Polsce, Levoca, 2012.