Biogram:kuzka

Jolanta Kuzka, ur. 1970, dr n. o zdr., pielęgniarka, specjalista do spraw anestezjologii i Intensywnej terapii, nauczyciel akademicki oraz instruktor NW i WW w MCSM; autor kilku publikacji naukowych.


Najważniejsze publikacje:

  • Wybrane uwarunkowania występowania zespołu słabości wśród słuchaczy uniwersytetów   trzeciego wieku w województwie świętokrzyskim Selected determinants of weakness syndrome among The Universities of the Third Age students in Świętokrzyskie district, Bozena Zboina, Barbara Ślusarska, Jolanta Kuzka 2016

  • Analiza cięć cesarskich w latach 2012-2017 według klasyfikacji Robsona Grażyna Dugiel, Katarzyna Kucharska, Jolanta Kuzka

  • Problematyka uporczywej terapii w Intensywnej Opiece na przykładzie wybranego przypadku klinicznego”. dr Jolanta Kuzka, dr Katarzyna Kucharska, dr Grażyna Dugiel, dr Monika Borek, mgr Mirosław Wiewióra   Publikacja monograficzna Nowy Targ 2018

  • Strach przed śmiercią w OZW” dr Katarzyna Kucharska, dr Jolanta Kuzka, dr Grażyna Dugiel. Monografia Nowy Targ 2018

  • Analiza wybranych psychospołecznych warunków pracy pielęgniarek” dr Grazyna Dugiel, dr Jolanta Kuzka, dr Katarzyna Kucharska. Monografia Nowy Targ 2018