Biogram:macig

Dorota Maciąg, ur. 1963r; dr n. med, mgr pielęgniarstwa, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego, nauczyciel akademicki; Członek Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Terapii Oddział Świętokrzyski, V-ce Przewodnicząca Koła Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego przy ZOZ Ostrowiec Św., odznaczona w 2017 r. Odznaką Honorową PTP za zasługi dla rozwoju pielęgniarstwa; Członek Ostrowieckiego Towarzystwa Naukowego przy WSBiP; Delegat i Członek Rady Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych; Promotor 300 prac licencjackich na kierunkach: Pielęgniarstwo i Zdowie Publiczne oraz 200 prac magisterskich na kierunku Pielęgniarstwo; Autor i współautor ponad 100 publikacji naukowych w czasopismach i monografiach naukowych w kraju i zagranicą.


Najważniejsze publikacje:

 

  • Knap M., Maciąg D., Knap-Czop K., Czop M., Kocki J., Freeaminoacidis in the blood serum of patients with MyocardialInfarction, „TEKA Archives of the Commission of MedicalSciences”, 2016, Vol. 4, No 1. 3-10

  • Maciąg D., Pionka T., Borek M, Czynniki ryzyka i profilaktyka niewydolności żylnej kończyn dolnych [w:] Ružomberskézdravotnícke dni 2017 – XII. Ročník. Zborník z medzinárodnejkonferencie, red. J. Tupý, M. Lehotská, E. Moraučíková, M. Šichman, L.Zachar, Ružomberk 2017, s. 350 - 359

  • Maciąg D., Cichońska M., Zboina B., Rybak M., Wpływ wybranych czynników społeczno-demograficznych oraz stanu wiedzy pacjenta na temat cukrzycy typu 2 na poziom akceptacji choroby [w:] Medyczne wymiary dobrostanu, red. Tatarczuk J., Duda H., Król H., Wyd. Naukowe NeuroCentrum Lublin 2018, s. 205-230

  • Maciąg D., Cichońska M., Witkowska A., Zachowania zdrowotne i funkcjonowanie społeczne osób z obturacyjnym bezdechem sennym [w:] Wyzwania naukowe i zawodowe we współczesnym  w pielęgniarstwie. red. Kozieł D., Stępień R., Wiraszka G., Wyd. UJK Kielce 2018, s. 172-186

  • Cichońska M., Maciąg D., Borek M., Znaczenie  dekontaminacji sprzętu i powierzchni w zapobieganiu zakażeniom szpitalnym w placówkach  udzielających świadczeń zdrowotnych. „Forum Zakażeń”, 2019.