Biogram:monika borek

Monika Borek, ur. 1975, dr n.med, mgr pielęgniarstwa, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego i chirurgicznego, nauczyciel akademicki. Członek Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Terapii Oddział Świętokrzyski, Członek Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego przy ZOZ Ostrowiec Św, Delegat Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych, Konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, Promotor prac licencjackich oraz prac magisterskich na kierunku Pielęgniarstwo. Autor i współautor wielu publikacji naukowych w czasopismach i monografiach naukowych w kraju i za granicą.


Najważniejsze publikacje:

 

  • Borek M., Cichońska M., Krawczyk W,, Iłżecka J., Zboina B., Health education and positive health attitudereinforcement as an element of well-being of patientsill with radicular syndrom [w:] Education vs. wellness, red. J.Daniluk, Lublin 2009, Neuro Centrum, s. 75-89

  • Borek M., Zaraś A., Maciąg D., Poziom wiedzy populacji regionu opoczyńskiego na temat chorób tarczycy [w]:, Ružomberské zdravotnícke dni 2017 – XII. Ročník. Zborník z medzinárodnej konferencie, oprac. J. Tupý, M. Lehotská, E. Moraučíková, M. Šichman, L. Zachar s. 264- 271

  • Borek, M., Kowalczyk, R., Cichońska, M., Wpływ opieki na częstość występowania powikłań u pacjentów po znieczuleniu metoda podpajęczynówkową, „Zdravotnícke Štúdie”, R. 2018, Cisło 2;

  • Borek M., Gąsior B., Cichońska M., Maciąg D., Jakość życia pacjentów po laparoskopii pęcherzyka żółciowego [w:] Wybrane zagadnienia z opieki geriatrycznej, red. Z. Sienkiewicz, T. Kryczka, M. Wysokiński, WUM, Warszawa 2019

  • Borek M., Maciąg D., Knap, M., Krzysztyńska, M., Jakość życia pacjentów przedi po implantacji endoprotezy stawu biodrowego, „Zdravotnícke Štúdie”, R. 2018, Cisło 2