Biogram:sciso

Sylwester Scisłowicz, dr nauk humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego; andragog, pedagog społeczny, dydaktyk i animator prorozwojowej samorealizacji; docent Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości (wcześniej także: wieloletni wykładowca Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wszechnicy Świętokrzyskiej i Staropolskiej Szkoły Wyższej; prowadzący także zajęcia w innych uczelniach, min. w Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Wrocławskim i w Uniwersytecie Rzeszowskim). Współtwórca Wydziału Pedagogicznego w WSBiP w Ostrowcu Świętokrzyskim. Autor i propagator systemowej koncepcji samokształcenia i kształcenia permanentnego oraz kilkudziesięciu publikacji naukowych. Promotor ponad 750 prac magisterskich i dyplomowych. Od 2008 roku popularyzator interdyscyplinarnych zagadnień promujących pedagogikę i inne nauki, na własnych stronach internetowych: https://scislowicz.pl.tl/ oraz https://scislowicz1.pl.tl/. Członek Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego, Polskiego Towarzystwa Filozoficznego oraz Towarzystwa Hipnozy Terapeutycznej i Badań nad Hipnozą.


Wybrane, charakterystyczne publikacje:

 

 • Scisłowicz S., Koncepcja samokształcenia permanentnego, „Toruńskie Studia Dydaktyczne”, 1992 nr1   
 • Scisłowicz S., Szkoły wyższe a konieczność permanentnie nowego funkcjonowania człowieka dorosłego. /W:/ Greger N.F., Półturzycki J., Wesołowska E.A. (red.), Szkoły wyższe a edukacja dorosłych. Hochschule und weiterbildung. Warszawa- Toruń 1995, Wyd. A. Marszałek
 • Scisłowicz S.,  Profesjonalizm oświatowca, a skuteczne metody nauczania i uczenia się. /W:/ Dróżka W., Scisłowicz S. (red.),  Prace Pedagogiczne. Ostrowiec Św. 1999, Wyd. WSBiP
 • Scisłowicz S., Edukacja do samorealizacji. W poszukiwaniu optymalnego dla całożyciowego rozwoju człowieka modelu kształcenia [w:] Gawlina Z., Scisłowicz S. (red.), Pedagogika wobec aktualnych problemów społecznych, Ostrowiec Świętokrzyski 2002
 • Scisłowicz S., Nauki społeczne przydatne w pracy andragoga praktyka. Szczególne znaczenie współczesnej psychologii [w:] Dyrda T., Scisłowicz S. (red.), Pedagogika w działaniu społecznym. Ostrowiec Świętokrzyski 2004
 • Scisłowicz S., Kształcenie dorosłych – ciągłość i zmiana /W:/ Bogaj A. (red.). Kierunki i uwarunkowania przemian oświaty w związku z reformą. Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB. Kielce 2010
 • Scisłowicz S., Zmiany zawodowych postaw nauczycieli uczestniczących w Projekcie „Zrozumieć Świat” [w:] Scisłowicz S.(red.), Tak rozumiemy Świat. Opole - Ostrowiec Świętokrzyski 2014
 • Scisłowicz S., Nauczyciel dorosłych w czasach kryzysu humanizmu. Rozważania i refleksje [w:] Agata Chabior (red.), Uczący się dorosły – inspiracje, wyzwania, trendy, Ostrowiec Św. 2018.
 • Scisłowicz S., Starożytni nauczyciele samorealizacji. Acta Scientifica Academiae Ostroviensis.” Sectio A. Nauki Humanistyczne, Społeczne i Techniczne. nr 1-2(13-14)/2019

Więcej informacji dotyczących najważniejszych publikacji na stronie NAUKA POLSKA: https://nauka-polska.pl/#/profile/scientist?id=12751&_k=c7aph4
 
Kontakt:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Biogram:

Sylwester Scisłowicz, dr nauk humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego; andragog, pedagog społeczny, dydaktyk i animator prorozwojowej samorealizacji; docent Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości (wcześniej także: wieloletni wykładowca Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wszechnicy Świętokrzyskiej i Staropolskiej Szkoły Wyższej; prowadzący także zajęcia w innych uczelniach, min. w Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Wrocławskim i w Uniwersytecie Rzeszowskim). Współtwórca Wydziału Pedagogicznego w WSBiP w Ostrowcu Świętokrzyskim. Autor i propagator systemowej koncepcji samokształcenia i kształcenia permanentnego oraz kilkudziesięciu publikacji naukowych. Promotor ponad 750 prac magisterskich i dyplomowych. Od 2008 roku popularyzator interdyscyplinarnych zagadnień promujących pedagogikę i inne nauki, na własnych stronach internetowych: https://scislowicz.pl.tl/ oraz https://scislowicz1.pl.tl/. Członek Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego, Polskiego Towarzystwa Filozoficznego oraz Towarzystwa Hipnozy Terapeutycznej i Badań nad Hipnozą.

Wybrane, charakterystyczne publikacje:

 • Scisłowicz S., Koncepcja samokształcenia permanentnego, „Toruńskie Studia Dydaktyczne”, 1992 nr1

 • Scisłowicz S., Szkoły wyższe a konieczność permanentnie nowego funkcjonowania człowieka dorosłego. /W:/ Greger N.F., Półturzycki J., Wesołowska E.A. (red.), Szkoły wyższe a edukacja dorosłych. Hochschule und weiterbildung. Warszawa- Toruń 1995, Wyd. A. Marszałek

 • Scisłowicz S., Profesjonalizm oświatowca, a skuteczne metody nauczania i uczenia się. /W:/ Dróżka W., Scisłowicz S. (red.), Prace Pedagogiczne. Ostrowiec Św. 1999, Wyd. WSBiP

 • Scisłowicz S., Edukacja do samorealizacji. W poszukiwaniu optymalnego dla całożyciowego rozwoju człowieka modelu kształcenia [w:] Gawlina Z., Scisłowicz S. (red.), Pedagogika wobec aktualnych problemów społecznych, Ostrowiec Świętokrzyski 2002

 • Scisłowicz S., Nauki społeczne przydatne w pracy andragoga praktyka. Szczególne znaczenie współczesnej psychologii [w:] Dyrda T., Scisłowicz S. (red.), Pedagogika w działaniu społecznym. Ostrowiec Świętokrzyski 2004

 • Scisłowicz S., Kształcenie dorosłych – ciągłość i zmiana /W:/ Bogaj A. (red.). Kierunki i uwarunkowania przemian oświaty w związku z reformą. Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB. Kielce 2010

 • Scisłowicz S., Zmiany zawodowych postaw nauczycieli uczestniczących w Projekcie „Zrozumieć Świat” [w:] Scisłowicz S.(red.), Tak rozumiemy Świat. Opole - Ostrowiec Świętokrzyski 2014

 • Scisłowicz S., Nauczyciel dorosłych w czasach kryzysu humanizmu. Rozważania i refleksje [w:] Agata Chabior (red.), Uczący się dorosły – inspiracje, wyzwania, trendy, Ostrowiec Św. 2018.

 • Scisłowicz S., Starożytni nauczyciele samorealizacji. Acta Scientifica Academiae Ostroviensis.” Sectio A. Nauki Humanistyczne, Społeczne i Techniczne. nr 1-2(13-14)/2019

 

Więcej informacji dotyczących najważniejszych publikacji na stronie NAUKA POLSKA: https://nauka-polska.pl/#/profile/scientist?id=12751&_k=c7aph4

 

Kontakt:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.