Biogram:szewczyk

Jan Szewczyk, ur. 1948; doktor w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplina nauki o zarządzaniu, Uniwersytet   Jagielloński , nauczyciel dyplomowany, nauczyciel akademicki, mgr inż. elektryk; wieloletni dyrektor zespołu szkół zawodowych, Zastępca Przewodniczącego  Komisji Ochrony Zdrowia Społecznego PAN, Oddział w Krakowie.

 


Najważniejsze publikacje:

 

  • Przeszłość i teraźniejszość Zespołu Szkól Mechaniczno – Elektrycznych im K. Pułaskiego w Częstochowie 1926 – 2006, red. J. Szewczyk, G. Bochenekiewicz,  Częstochowa 2006

  • Krajewska-Bińczyk E., Szewczyk J., Controllingowe wspomaganie zarządzania efektywnością reskolaryzacji szkoły ponadgimnazjalnej, , Wrocław 2002,

  • Szewczyk J., Samorząd terytorialny jako promotor zmian oświatowych, [w:] Europa w ujęciu interdyscyplinarnym - społeczeństwo, polityka, gospodarka,  turystyka, red. B.Petrecka red.  i inni, Jarosław 2015  s. 185- 214

  • Adamus W., Szewczyk J., MotivatorModels in Management Of Upper Secondary Schools [w:] Improving the Competitiveness of Enterprises and National EconomiesFactors and Strategies, red. B. Krstić  Wyd. Faculty of Economics, University of Niš Serbia 2013,  s. 127 -154