Biogram:

wioletta krawczyk

Wioletta Krawczyk, doktor nauk o zdrowiu, od 2007 r. adiunkt w Katedrze Pielęgniarstwa w WSBiP.
Od roku 2007 zatrudniona w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim jako adiunkt; jej działalność naukowa związana jest z prowadzeniem badań z zakresu zagadnień związanych z problemami pacjentów objętych ambulatoryjną opieką podstawową.


Najważniejsze publikacje:

 
  • Krawczyk W., Obowiązkowe szczepienia ochronne u dzieci i młodzieży w Polsce, w: Nowe trendy w edukacji i praktyce pracowników ochrony zdrowia. Profesjonalizm kluczem do bezpieczeństwa pacjenta, red. nauk. B. Zboina, D. Maciąg, M. Cichońska, Ostrowiec 2018, ISBN 978-83-64557-37-8 ( on line PDF), s. 49-64

  • Krawczyk W., Słonecka M. Otępienie typu Alzheimerowskiego jako jedna z częstych chorób u seniorów, w: Wybrane zagadnienia z opieki geriatrycznej, red. nauk. Z. Sienkiewicz, W. Fidecki, M. Wysokiński, G. Dykowska, Warszawski Uniwersytet Medyczny 2018, ISBN 978- 83- 7637-476-5, s. 28 – 38

  • Krawczyk W. Postępowanie wobec pacjentów geriatrycznych po przebytym udarze mózgowym, w Medyczno- społeczne aspekty starości, red. nauk. M. Wysokiński, Z. Sienkiewicz, W. Fidecki, Warszawski Uniwersytet Medyczny 2019, ISBN 978- 83- 7637-513-7, s. 93 – 102
 

czyk W., Obowiązkowe szczepienia ochronne u dzieci i młodzieży w Polsce, w: Nowe trendy w edukacji i praktyce pracowników ochrony zdrowia. Profesjonalizm kluczem do bezpieczeństwa pacjenta, red. nauk. B. Zboina, D. Maciąg, M. Cichońska, Ostrowiec 2018, ISBN 978-83-64557-37-8 ( on line PDF), s. 49-64