Biogram:osoba k

Bożena Zboina, ur. 1966, dr hab. n. hum. prof. WSBiP, specjalista w dziedzinie Zdrowia Publicznego; w l. 2010-2012 oraz 2013-2015 rektor WSBiP, adiunkt w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, prof. nadzw. w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim; pracownik ZOZ Ostrowiec Świętokrzyski; Członek Rady ds. Współpracy i Rozwoju Kadr Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny, Członek zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego,  Prezes Świętokrzyskiego Oddziału Terenowego Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego, Członek Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, Członek Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego; promotor kilkudziesięciu prac magisterskich i 3. dysertacji doktorskich; autor i recenzent kilkuset monografii i artykułów.


Najważniejsze  publikacje:

 

  • Zboina B., Jakość życia osób starszych, Ostrowiec Św. 2008

  • Zboina B., Jakość życia przewlekle chorych, Ostrowiec Św. 2012

  • Zboina B., M. Tynecka-Turowska. Wellness and family, Lublin 2014

  • Zboina B., Dobrostan a edukacja, Lublin 2016

  • Tatarczuk J., Zboina B, Dąbrowski P., Zagrożenie życia i zdrowia człowieka, Lublin 2017

  • Kurlej W., Starz R., Zboina B., Public health as a wellness standard, Lublin 2018