Biogram:Kaamaga Zdzisaw


Zdzisław Kałamaga, ur. w 1956r., doktor nauk ekonomicznych. Polski polityk, samorządowiec, poseł na Sejm IIIIV kadencji. Od 1994 do 1998 pełnił funkcję prezydenta  Ostrowca Świętokrzyskiego. od 2002 roku związany z Najwyższą Izbą Kontroli, gdzie pełni nadzór i bezpośrednie wykonywanie czynności kontrolnych dot. gospodarnego celowego, oszczędnego i legalnego wydatkowania funduszy publicznych w tym także unijnych we wszystkich obszarach, gdzie takie środki są wydatkowane. Wykładowca akademicki.


Najważniejsze publikacje:

  •  Banaszek M., Borcych W., Kałamaga Z., Różański W., Dzieje Huty im. M. Nowotki 1813-1988, Agencja Wydawnicza „Varsovia”, Warszawa 1988 r.

  • Nauki dla zarządzania. Od czasów Adamieckiego do współczesności. Praca zbiorowa pod redakcją Kałamaga Z., Szplit A.,[w:] Miscellanea Oeconomicae, Studia i materiały, Wydział Zarządzania i Administracji, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Rok 17,  Nr 2 /2013