Biogram:sowa

 

Grażyna Sowa, magister ekonomii w zakresie ekonomiki i organizacji produkcji. Nauczyciel przedmiotów ekonomicznych, wykładowca akademicki. Autorka programu studiów podyplomowych WSBiP - Rachunkowość. Od 2010 roku pełni funkcję opiekuna praktyk zawodowych na kierunku Ekonomia w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św.