Biogram:osoba k

Jolanta Libura, magister ekonomii. Specjalista  w zakresie funkcjonowania sektora finansów publicznych oraz sektora bankowego. Autorka oraz recenzentka zadań egzaminacyjnych dla CKE 2019. Współautorka publikacji WSIP- Testy i zadania praktyczne dla kierunków ekonomiczno- rachunkowych. Nauczyciel przedmiotów zawodowych, wykładowca akademicki oraz członek Zespołu Krajowego CKE.


funkcjonowanie sektora finansów publicznych oraz sektora bankowego.