Biogram:IMG 6824

Grażyna Kałamaga, doktor nauk społecznych. Wieloletni pedagog, działacz związkowy, nauczyciel przedszkola, szkoły podstawowej i średniej, długoletni dyrektor Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. Stanisława Staszica w Ostrowcu Św.. Organizatorka konferencji, seminariów naukowych i warsztatów z zakresu pedagogiki, psychologii czy zdrowia publicznego. Dziekan Wydziału Pedagogicznego w  WSBiP w Ostrowcu Św. Autorka i współautorka programów studiów na kierunku pedagogika  I i II stopnia, 5-letnich jednolitych studiów magisterskich pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz studiów podyplomowych w szeroko rozumianym zakresie pedagogiki.

 


Najważniejsze publikacje:

  • Kałamaga, G., Zboina, B.,: Zdrowie publiczne a rehabilitacja”Ukraińsko-Polskie sympozjum w Truskawcu IMPAKT 2017

  • Grochulska, M., Kałamaga, G.,: Problemy rodzin powiatu starachowickiego oraz radomskiego. Chojnice: ACTA POMERANIA NR 4, 2012. ISBN 978-83-62097-26-5

  • Grochulska, M., Kałamaga, G.,: Rozwód, moda czy konieczność.[w:] Zbornik z konferencji Rodina dniest. Rużomberok: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu w Rużomberku VERBUM. ISBN 978-80-8084-675-6

  • Kałamaga, G.,: Wzrost agresji wśród dzieci i młodzieży. [w:] Zbornik z międzynarodowej konferencji Tradicie a inovacie vovychove a vzdelavani moderna generacie ucitelov. Rużomberok, 2009. ISBN 978-80-8084-515-5

  • Grochulska, M., Kałamaga, G., Zaborowska, I.,: Nauczanie na odległość i nowoczesny e-learning wyzwaniem dla tradycyjnego kształcenia nauczycieli. [w:] Zbornik z II międzynarodowej konferencji. Levoca: Katolicki Uniwersytet w Rużomberku, 2010. ISBN 978-80-8084-675-6

  • Kałamaga, G.,: Ekonomia społeczna czy biznes. Doświadczenia historyczne i całkiem współczesne. [w:] zbornik referatów z konferencji. Dolny Kubin: Katolicki Uniwersytet w Rużomberku. ISBN 978-80-8084-621-3

  • Kałamaga, G., Zaborowska, I.,: Ubóstwo jako problem społeczny i jego konsekwencje dla polskich rodzin. [w:] zbornikprispievkov: Rizikovesuvislosti chudoby a rodiny w sucasnej slovenskiej spolocnosti: VERBUM, 2011, ISBN 978-80-8084-751-7

  • Grochulska, M., Kałamaga, G., Zaborowska, I.,: Autorytet jako element wychowania. [w:] Antopologickie aspekty socjalnej pedagogiky, Rużomberok: VERBUM, 2011. ISBN 978-80-8084-79-5