Biogram:osoba k

Anna Żelazowska- Przewłoka, doktor nauk ekonomicznych, specjalista w dziedzinie ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw. Wykładowca akademicki, promotor oraz recenzent wielu prac dyplomowych. Jej obszar zainteresowań  związany jest  z ekonomią, przedsiębiorczością, finansami i zarządzaniem przedsiębiorstwem