Biogram:

Aneta Zapała- Wiecheć; dr nauk społecznych, nauczyciel wychowania fizycznego. Specjalista korektywy i profilaktyki wad postawy oraz muzycznych form aktywności ruchowych. Posiada tytuły instruktora w zakresie: tańca współczesnego, lekkiej atletyki, Nordic Walking oraz pływania. Nauczyciel akademicki WSBiP, działaczka na rzecz Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku WSBiP w Ostrowcu Św.zapaa wieche


Najważniejsze publikacje:

• Zapała – Wiecheć A., Wiecheć M., Górna E. ,, Metoda FED w terapii skolioz” W:,,Praktyczna fizjoterapia i rehabilitacja”. Redaktor naczelny Bartłomiej Woźniak. Czerwiec 2011, Nr18 (s. 26 – 29) ISSN:2081-187X                                  

• Zapała – Wiecheć A. ,, Dziecko w świecie multimedialnym” W: ,,Edukacja elementarna w teorii i praktyce” nr 1/20011(19) Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ,, WOM” w Częstochowie, Wyższa Szkoła Filozoficzna ,, IGNATIANUM” w Krakowie, ( s. 26 – 33) ISSN 1896- 2327                                                          

• Zapała – Wiecheć A. „Rola tańca w życiu dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym” W:,, Edukacja wczesnoszkolna w zmieniającej się rzeczywistości”, red. Piotr Mazur, Elżbieta Miterka. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, (s.119 – 127) ISBN 978-83-61149-09-5

• Zapała – Wiecheć A. ,, Zagrożenia dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym” W: ,, Edukacja wczesnoszkolna w zmieniającej się rzeczywistości”, red. Piotr Mazur, Elżbieta Miterka. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, (s. 142 – 149) ISBN 978-83-61149-09-5

• Zapała –Wiecheć A. ,, Skutki nadużywania alkoholu wśród młodzieży licealnej” W: J. Kirenko, D. Wosik – Kowala, T. Zubrzycka – Maciąg (red.) ,,Wychowanie wobec wyzwań współczesności” Wydawnictwo UMCS, Lublin 2011,(s. 67 – 75), ISBN 978-83-7784-076-4