Od roku akademickiego 2020/2021 studenci I roku kierunków Pielęgniarstwo i Pedagogika w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości będą uczyli się nowego przedmiotu - projektowania uniwersalnego. To dzięki realizowanemu przez uczelnię projektu unijnego „Nowoczesne Kierunki”. Projekt zakłada dodanie do programów studiów nowego przedmiotu o nazwie projektowanie uniwersalne,  w związku z powyższym  modyfikujemy  programy  kształcenia –  na Pielęgniarstwie  i Pedagogice w WSBIP w Ostrowcu Św.  oraz w Filii w Tomaszowie Mazowieckim i Limanowej, kupujemy symulatory odczuć starczych i sprzęt VR, ale przede wszystkim kształcimy kadrę.

Najważniejsze w projektowaniu uniwersalnym jest umożliwienie osobom, które we współczesnym świecie przez różnego rodzaju bariery nie mogą funkcjonować normalnie. Program Nowoczesne Kierunki zakłada podnoszenie kompetencji studentów jak i kadry pedagogicznej.

W ramach projektu 10 wykładowców przejdzie 60 godzinne szkolenie z zakresu projektowania  uniwersalnego, aby  mogli jak najlepiej przekazać swoją wiedzę studentom.