ekonomia plakat

Specjalności/ profile kształcenia:

  • Ekonomia menadżerska i finanse przedsiębiorstw
  • Ekonomika sektora publicznego

O kierunku

Kierunek ekonomia to jeden z najbardziej uniwersalnych i atrakcyjnych kierunków kształcenia. Wynika to z faktu, iż w Polsce istnieje powszechne zapotrzebowanie na dobrze wykształconych absolwentów studiów ekonomicznych, niezbędnych do pracy zarówno w poszczególnych gałęziach gospodarki jak i w administracji państwowej oraz samorządowej. Podczas trzyletnich studiów wyższych pierwszego stopnia, studenci kierunku ekonomia w WSBiP w Ostrowcu Św. uzyskują gruntowną i wszechstronną wiedzę przede wszystkim z zakresu nauk ekonomicznych oraz innych nauk społecznych. Dzięki temu absolwenci tego kierunku dysponują dobrą znajomością zagadnień miedzy innymi z dziedziny mikroekonomii i makroekonomii, statystyki i rachunkowości, polityki społecznej i polityki gospodarczej, marketingu i zarządzania, finansów publicznych i rynków finansowych, ekonomiki przedsiębiorstw i analizy ekonomicznej oraz międzynarodowych stosunków gospodarczych i ekonomii integracji europejskiej.

Staramy się kształcić w sposób nowoczesny i odpowiadający współczesnym potrzebom rynku pracy. Studenci kierunku Ekonomia kształcą się przy wykorzystaniu programów finansowo-księgowych


Specjalności

Na trzecim roku studiów zajęcia odbywają się na jednej ze specjalności:

Ekonomika menedżerska i finanse przedsiębiorstw – student zdobywa teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu finansów, ekonomii, prawa i podatków, niezbędne do efektywnej pracy na stanowisku menedżerskim. Studenci przeanalizują w sposób całościowy zarówno od strony operacyjnej i strategicznej, zjawiska finansowe mające miejsce w firmie i zachodzący w niej proces decyzyjny. Zrozumieją występujące w nich zależności i powiązania. Poprzez wiele ćwiczeń i gier decyzyjnych, absolwenci nabędą umiejętność aktywnego wpływania na poprawę wyników własnych firmy.

Ekonomika sektora publicznego – student zdobywa teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu f finansów, ekonomii, prawa i podatków, społecznej, rozwoju zrównoważonego oraz funduszy strukturalnych UE, niezbędne do efektywnej pracy w administracji publicznej. Absolwenci są przygotowani do pracy w różnych jednostkach organizacyjnych sektora publicznego, posiadają umiejętności dotyczące pozyskiwania i analizy informacji niezbędnych do racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi oraz zaawansowaną wiedzę z zakresu prawa administracyjnego, samorządu terytorialnego, polityki społecznej.


Program studiów:

Druki do pobrania Format Plik
Program studiów dla I roku, rozpoczynającego kształcenie w roku akademickim 2019/2020 PDF ikona pdf2

Kadra

Kierownik katedry Ekonomii:

anna baldyga

dr Anna Bałdyga

Profesorowie i adiunkci WSBiP:

dr hab. Wiktor Adamus
dr Anna Bałdyga
dr Arkadiusz Chudzik
prof. dr hab. Zbigniew M. Doliwa-Klepacki
dr Przemysław Furgacz
dr Zdzisław Kałamaga
prof. dr hab. Jerzy Piwek
dr Agnieszka Rożek
dr Leszek Sykulski
dr Jan Szewczyk
dr Elżbieta Szymańska
dr Renata Wojtuś
dr Anna Zybura
dr Jakub Żak
de Anna Żelazowska-Przewłoka

Pozostali wykładowcy:

mgr Sylwia Barańska
prof. dr Khatuna Chapichadze
mgr Aleksander Czichos
mgr Aleksandra Czubak
dr hab. prof. WSBiP Anna Doliwa-Klepacka
mgr Jakub Gędłek
dr Tomasz Jarocki
mgr Kamila Jaszczak
mgr Szymon Kamela
prof. dr hab. Bogdan Klepacki
mgr Rafał Kołodziejczyk
mgr Agnieszka Kwiatkowska
dr hab. Marek Leszczyński
dr Wojciech Lichota
mgr Grair Magakian
mgr Justyna Osuch
dr Adam Pązik
mgr Grażyna Sowa
płk rez. mgr Stefan Suska
mgr Bożena Szczodrak
dr hab. Mariusz Wieczorek
mgr Andrzej Włusek


Z życia kierunku: