nowe logo

Diagnoza gotowości szkolnej wraz z wydaniem pisemnej opinii  300 zł
Diagnoza psychologiczna dziecka wraz z wydaniem pisemnej opinii  150 zł
Diagnoza pedagogiczna wraz z wydaniem pisemnej  opinii  150 zł
Diagnoza psychologiczno- pedagogiczna wraz z wydaniem opinii  300 zł
Diagnoza logopedyczna wraz z wydaniem pisemnej opinii  140 zł
Diagnoza integracji sensorycznej wraz z wydaniem opinii
 ( 2 spotkania + 1 na wydanie opinii)
 250 zł
Konsultacje i poradnictwo psychologiczne dla dzieci  85 zł
Konsultacje i poradnictwo psychologiczne dla dorosłych  85 zł
Konsultacje z terapeutą uzależnień  70 zł
Terapia par  110 zł
Wydanie zaświadczenia  20 zł

 

Terapie indywidualne:
pedagogiczna  60 zł
logopedyczna
dzieci z autyzmem lub Zespołem Aspergera
zaburzeń integracji sensorycznej
terapia ręki
terapia widzenia