Postanowienie zawarte w Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 i 29 października 2020r. (Dz. U. poz. 1881 i 1908), i wydane na ich podstawie zarządzenia Rektora WSBiP nr 57/2020 z dnia 29 października i nr 58/2020 z 4 listopada 2020r. opublikowane na stronie podmiotowej uczelni pod zakładką ogłoszenia.