Ogłaszamy nabór na kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki dla pielęgniarek.
Termin: 10.06.2021 r. - 10.11.2021r
zapisy przez SMK https://smk.ezdrowie.gov.pl/