Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej, Rektor Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim dr Paweł Gotowiecki, złożył życzenia oraz wyrazy uznania całej społeczności pielęgniarskiej, w szczególności wykładowcom oraz studentom WSBiP kierunku Pielęgniarstwo.

 

Ostrowiec Świętokrzyski, 12 maja 2021 r.

Szanowne Panie Pielęgniarki i Położne,
Szanowni Panowie Pielęgniarze,
Szanowni Wykładowcy i Studenci kierunku Pielęgniarstwo w WSBiP,

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej pragnę złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pomyślności i satysfakcji z wykonywania tego szczytnego, jakże ważnego społecznie zawodu.

Zwłaszcza miniony rok – rok wytężonej walki o życie i zdrowie Polaków – udowodnił, ile znaczą umiejętności i doświadczenie, połączone z empatią i gotowością niesienia pomocy osobom chorym i cierpiącym. Czas pandemii przypomniał nam, że w systemie ochrony zdrowia ważne są przepisy, wytyczne, ramy organizacyjne, ale nic nie zastąpi ludzkiego poświęcenia i traktowania wykonywanego zawodu nie tylko w kategoriach pracy, lecz także służby.

W szczególny sposób pragnę podziękować wykładowczyniom kierunku Pielęgniarstwo w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości, na czele z twórczynią kierunku Panią Profesor Bożeną Zboiną i kierownik Katedry Pielęgniarstwa Panią Doktor Dorotą Maciąg. Od wielu lat dajecie Panie przykład profesjonalizmu, odpowiedzialności i zaangażowania w kształcenie przyszłych kadr medycznych wedle najlepszych, międzynarodowych wzorców, ale także w oparciu o niezmienne standardy etyczne. To dzięki Wam Ostrowiec Świętokrzyski stał się ważnym punktem edukacyjnym  na mapie kraju, a kolejni adepci podejmują kształcenie w zawodzie pielęgniarza i pielęgniarki.

dr Paweł Gotowiecki
Rektor
Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości
w Ostrowcu Św.