Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób niepełnosprawnych wspierają niepełnosprawnych studentów.

Zapraszamy na studia w WSBiP na kierunkach:

- Bezpieczeństwo Narodowe
- Ekonomia
- Pedagogika
- Pielęgniarstwo
- Praca socjalna

Studentom z orzeczeniem o niepełnosprawności gwarantujemy wysokie stypendia, dofinansowanie lub refundację kosztów opłat za naukę.

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI UDZIELA:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Św.
27-400
ul. Świętokrzyska 22
tel.: 41 249 94 08

Sekcja Kadr i Spraw Socjalnych WSBiP
27-400 Ostrowiec Św.
ul. Akademicka 12
tel.: 41 260 40 43 / 41 260 42 wew. 115